Atklāts Balvu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs