Ar labiem sasniegumiem Latvijas IV Onlimpiādē sevi pierāda Balvu sportisti