Valsts svētku pasākums “Manā dvēselē ierakstīts Latvijas vārds”