Bibliotēkas naktī Balvu Centrālajā bibliotēkā tiek iedzīvināta Ojāra Vācieša dzeja