SIA "Pilsētvides serviss" apbalvo konkursa "Dzīvo zaļi" uzvarētājus

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 12 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 12 Februāris 2019

galvena-bildepilsetvides-logo-12022019.png

11. februārī Balvu Bērnu un jauniešu centrā notika vides izglītības konkursa "Dzīvo zaļi" noslēguma pasākums, kurā tika paziņoti un apbalvoti konkursa uzvarētāji. Par konkursa uzvarētāju un galvenās balvas – 200 euro vērtas ekskursijas – ieguvēju Balvu novadā kļuva Bērzpils vidusskolas 8. klases komanda ar radošo darbu "Atkritumu apjoma samazināšana mājas apstākļos". Simpātiju balvas ieguva Balvu Valsts ģimnāzijas 10. klases komanda par darbu “Viens no mums!" un Bērzpils vidusskolas 4. klases komanda par darbu "Atkritumu šķirošanas infrastruktūras ierīkošanas mājas apstākļos".

Lasīt tālāk ...


Tiesībsargs izsludina konkursu bērniem un jauniešiem “Esi radošs – #RadiLikumu!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 12 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 12 Februāris 2019

tmb20190212091325Par godu Bērnu tiesību aizsardzības konvencijas ratificēšanas 30 gadu jubilejai tiesībsargs organizē īpašu konkursu bērniem un jauniešiem. Konkursa galvenais uzdevums ir izstrādāt Bērnu tiesību aizsardzības likumu bērniem un jauniešiem draudzīgā valodā. Tiesībsargs sagatavojis arī ļoti vilinošu balvu – braucienu uz AHHA centru Tartu, Igaunijā.

Nereti likumi un tiesību normas ir izstrādāti sarežģītā valodā, iekļaujot juridisko terminoloģiju. Taču ir būtiski, lai likumu izprot tā sabiedrības daļa, uz kuru likums attiecas vistiešāk. Kā piemērs ir Bērnu tiesību aizsardzības likums. Bērniem tas būtu jāpārzina, taču šo procesu neveicina valoda, kādā likums ir sagatavots.

Lasīt tālāk ...


LATGALES PARTIZĀNU PULKAM 100 "Cauri mūžiem Latgales karavīra piemiņa ir dzīva"

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 11 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 14 Februāris 2019

tmb20190214144246

Latvijas Neatkarības kara vēsturē daudz spilgtu lappušu ierakstījis Latgales partizānu pulks, kura veidošanās un kauju gaitas saistītas ar Ziemeļlatgali un Balviem.

Latgales partizānu pulks ir savdabīgs, netradicionāls militārs formējums - tas jau bija izcīnījis sīvas kaujas un aizstāvējis frontes līniju 50 km garumā, kad 1919.gada 5.jūlijā nāca Austrumu frontes virspavēlnieka pavēle Nr.869., kura nosauc Balvu Partizānu vienību par Latgales partizānu pulku un iekļauj to Latvijas armijas sastāvā. Latgales partizānu pulks 1919. gadā nosargāja Austrumu frontes ziemeļu sektoru, laikā, kad pie Daugavas tika izcīnītas izšķirošas kaujas pret Bermonta karaspēku. Pulks pastāvēja līdz Padomju Savienības un Latvijas Republikas miera līguma noslēgšanai, vēlāk izformēts – iekļaujot citos Latvijas armijas formējumos.

Lai stiprinātu iedzīvotāju, skolu jaunatnes patriotismu, valstspiederības sajūtu, lai parādītu Ziemeļlatgales vīru, Latgales partizānu pulka varonību un devumu Latvijas valsts veidošanā pirms 100 gadiem, šī gada 5.jūlijā Balvos svinēsim Latgales partizānu pulka 100gadi. Šis pasākums iekļauts Latvijas armijas un Neatkarības kara simtgades centrālo pasākumu plānā.

Lasīt tālāk ...


“Zaļā josta” aicina skolēnus piesķirt otro elpu lietām un radīt jaunus, videi draudzīgus iepirkuma maisiņus

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 06 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 06 Februāris 2019

afisha

logoPlastmasas maisiņu patēriņš ik gadu pieaug, radot vides piesārņojumu un draudus dzīvajai dabai. Lai arī kopš šī gada 1. janvāra tirdzniecības vietās stājušies spēkā strikti plastmasas maisiņu bezmaksas izplatīšanas ierobežojumi, vides ieguvums ir nepietiekams - ir būtiski sniegt sabiedrībai videi draudzīgas un ilgtspējīgas alternatīvas.

Lasīt tālāk ...


Projektu nedēļas “Iespējas tavai nākotnei” aktivitātes

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 06 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 06 Februāris 2019

galvena-bilde

Janvāra beigās un februāra sākumā Balvu Valsts ģimnāzijā (BVĢ) norisinājās projektu nedēļa “Iespējas tavai nākotnei”, kuras mērķis bija nodrošināt izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, apgūt pašnovērtēšanas prasmes un izmantot tās nākotnes mērķu izvirzīšanai un lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Lasīt tālāk ...


Pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās pie skolām 2018./2019.m.g.

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 05 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 05 Februāris 2019

Pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana Balvu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās pie skolām 2018./2019.m.g.

Lasīt tālāk ...


Žetonu vakars "Dzīves mirkļu mozaīka" Balvu Valsts ģimnāzijā 2.februārī

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 01 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 01 Februāris 2019

http://balvi.lv/images/afisa/01-17_PVpnpPWj8rfcn1zHczjMzdjoIRvK4BLW.jpg


Informātikas MA sanāksme Rugāju novada vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 29 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 29 Janvāris 2019

tmb20190129084536

23.janvārī Rugāju novada vidusskolā tikās informātikas skolotāji. Sanāksmes dalībniekus sveica skolotāja Velga Smoļaka un ansambļa “Pustonis” dalībnieki, izpildot vairākas dziesmas. Skolotāja iepazīstināja ar mūzikas kabineta aprīkojumu un iespējām mācību stundās, ko sniedz tehnoloģiju izmantošana. V.Smoļaka sniedza ieskatu arī apjomīgajā interaktīvajā prezentācijā “Komponisti, dziesmu tekstu autori un prozaiķi Rugāju novadā”, kas tika izveidota LEADER projektu izstrādes gaitā.

Lasīt tālāk ...


Māris Olte aicina jauniešus piedalīties erudīcijas spēlē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 24 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 24 Janvāris 2019

tmb20190124165109

Lai veicinātu sabiedrības, īpaši jauniešu informēšanu un izglītošanu par videi draudzīgu dzīvesveidu, kanāls Re:TV veido erudīcijas spēli “Vides erudīts”. Šajā spēlē jauniešiem būs jāatbild uz jautājumiem un jātiek galā ar praktiskiem uzdevumiem par vides tēmām.

Lasīt tālāk ...


Starpnovadu dabaszinību konkurss “Gudrā Pūce” 1.klašu skolēniem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 24 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 24 Janvāris 2019

tmb20190124152221

18.janvārī Balvu pamatskolā norisinājās Balvu, Rugāju un Viļakas novadu dabaszinību konkurss “Gudrā Pūce”, kurā pulcējās 29 pirmo klašu skolēni no Balvu pamatskolas, Stacijas pamatskolas, Bērzpils vidusskolas, Tilžas vidusskolas, Rugāju novada vidusskolas, Rugāju novada Eglaines pamatskolas, Viļakas pamatskolas, Viduču pamatskolas un Rekavas vidusskolas.

Lasīt tālāk ...


Metodiskajā apvienībā tiekas pirmsskolas izglītības pedagogi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 24 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 24 Janvāris 2019

tmb20190124133327

2019.gada 23.janvārī Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādē uz metodisko apvienību (MA) pulcējās Balvu novada 30 pirmsskolas izglītības pedagogi. Pirmsskolas pedagogiem šis mācību gads ir īpaši nozīmīgs, jo tieši pirmsskolās 2019./2020.mācību gadā tiks sākta vispārēja pārmaiņu īstenošana mācību saturā.

Lasīt tālāk ...


Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas novadu sākumskolas skolotāju metodiskā sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 10 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 10 Janvāris 2019

galvenais-attels

3.janvārī Balvu pamatskolā metodiskajā sanāksmē tikās Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas novadu sākumskolas posma 23 skolotāji.

G.Pugeja iepazīstināja ar VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” materiāliem - standarta, programmu un tematiskā piedāvājuma paraugiem matemātikas jomā, dizaina un tehnoloģiju jomā. Īpašas pārdomas rosina 1.-3. klasēs paredzētā datorikas elementu integrēšana, materiālās bāzes papildināšana un skolotāju sagatavošana profesionālās pilnveides kursos.

Lasīt tālāk ...


Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu skolotāji ciemojās Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV).

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 09 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 09 Janvāris 2019

20190109-1.jpg

3. janvārī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāji ciemojās Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV).

Vispirms skolas direktore B. Vizule iepazīstināja ar skolu – izglītības programmām, projektiem, paveiktajiem un iecerētajiem darbiem, kā arī mācību kabinetiem.

Lasīt tālāk ...


SIA "Pilsētvides serviss" aicina Balvu skolēnus piedalīties konkursā "Dzīvo zaļi"

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 08 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 08 Janvāris 2019

tmb201901081329552019. gada 7. janvārī SIA "Pilsētvides serviss" izsludina vides izglītības konkursu "Dzīvo zaļi", kurā aicināti piedalīties Balvu novadu vispārizglītojošo iestāžu skolēni. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu, skolotāju un pastarpināti arī skolēnu vecāku teorētiskas un praktiskas zināšanas par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu dabas saudzēšanas nolūkos. Pieteikšanās konkursam ir atklāta, konkursa darbu pieņemšana turpināsies līdz 2019. gada 25. janvārim.

Lasīt tālāk ...


Vēstures, politikas un tiesību un sociālo zinību skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 07 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 07 Janvāris 2019

2019.gada 3.janvārī metodiskās apvienības sanāksmē Balvu Valsts ģimnāzijā tikās vēstures, politikas un tiesību, kā arī sociālo zinību skolotāji, lai pārrunātu mācību darba aktualitātes sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā.

Skaistākie sapņi lai iekrīt plaukstās - nelūdzot, neprasot, negaidot.
Skaistākās zvaigznes lai atspīd naktī - atmirdzot, rotājot, līksmojot.
Visskaistākie vārdi lai atplaukst sirdī - pavadot, sagaidot, novēlot,
Lai skaistākās cerības dzimst no jauna - mīlot, ticot un pielūdzot! – ar šo novēlējumu sākās pirmā metodiskās apvienības sanāksme 2019.gadā.

Lasīt tālāk ...


Iegūsti augstāko izglītību tepat Alūksnē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 02 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 02 Janvāris 2019

http://www.balvi.lv/images/afisa/01-02_es6Fg68dB39xSywX20XMFbr6HEb9jBan.jpg


Sveiciens svētkos!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 20 Decembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 20 Decembris 2018

Apsveikums_20121018.jpg


Uzņem kandidātus mācībām Valsts robežsardzes Koledžas Robežsargu skolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 14 Decembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 14 Decembris 2018

afisha.jpg

Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) apguvei, par valsts budžeta līdzekļiem, uzņem Latvijas pilsoņus ar vidējo izglītību, kuriem līdz 2019.gada 25.februārim (ieskaitot) ir pilni 18.gadi, kuri nav vecāki par 30 gadiem (dzimšanas datums ne agrāks kā 25.02.1989.) un ar savām personiskajām īpašībām, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli, augumu (vīriešiem ne mazāks kā 168 cm, sievietēm ne mazāks kā 165 cm) ir piemēroti dienestam Valsts robežsardzē. Mācības Valsts robežsardzes koledžā (Robežsargu skolā — 1 gads).

Lasīt tālāk ...


Krievu valodas metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 10 Decembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 10 Decembris 2018

IMG-20181206-WA0004.jpg

Šī gada 6.decembrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodiskās apvienības sanāksme. Skolotājas I.Slišāne, M. Kušnire, N.Garā un S.Pavlovska dalījās pieredzē par gūtajām atziņām Valodu simpozijā Daugavpilī un profesionālās pilnveides kursos Rīgā. Tika runāts par Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības svešvalodu olimpiādi 7.klašu skolēniem, kā arī eseju konkursu 10.-11.klašu skolēniem. Skolotāji tika aicināti rosināt skolēnus piedalīties gan vietējās, gan reģionālā mēroga olimpiādēs un konkursos.


Bibliotekārā Stunda

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 07 Decembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 07 Decembris 2018

afisha

 ŠEIT Afiša lasāma arī latgaliski


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei