Matemātikas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 04 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 04 Novembris 2015

Šī gada 27. oktobrī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu matemātikas skolotāji tikās Rugāju novada vidusskolā, kur bijām laipni sagaidīti un patīkami pārsteigti ar Rugāju jauniešu sagatavotajiem muzikālajiem priekšnesumiem. Pēc tam skolas direktore iepazīstināja gan ar skolas ēkām, gan ar plašo stadionu un sporta halli, gan ar rekonstrukcijām, kuras gaidāmas skolas internātā.

Lasīt tālāk ...


Svešvalodu metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 03 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 03 Novembris 2015

28.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika svešvalodu metodiskās apvienības sanāksme, kurā piedalījās skolotāji no Balvu, Baltinavas un Rugāju novadiem. Sanāksmē tika analizēti 9. un 12.klašu eksāmenu rezultāti, kā arī konstatēts, kuri uzdevumi skolēniem sagādā grūtības. Tas palīdz pilnvērtīgāk sagatavot skolēnus gaidāmajiem eksāmeniem. Tika izrunāts šīgada jauninājums svešvalodu valsts pārbaudījumā – centralizēto eksāmenu pielīdzināšana starptautiskajiem eksāmeniem, kas ļaus skolēniem kārtot tikai vienu, sev izdevīgāko eksāmenu svešvalodā.


Arī šajā mācību gadā skolēni dzer bezmaksas pienu un ēd bezmaksas augļus un dārzeņus

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 02 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 02 Novembris 2015

2015./2016.mācību gadā Latvijas skolās pēc rudens brīvlaika skolēni visā Latvijā trīs reizes nedēļā turpinās iepazīt svaigu augļu un dārzeņu garšu, saņemot tos bez maksas programmas „Augļi skolai” ietvaros, kā arī visu gadu turpinās programma „Skolas piens”, kuras ietvaros bērnu dārzu audzēkņi un skolēni var dzert bezmaksas pienu.

Lasīt tālāk ...


Apmeklēja kvalifikācijas celšanas kursus

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 02 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 02 Novembris 2015

Oktobris krievu valodas (svešvalodas) metodiskajai apvienībai bijis notikumiem bagāts. Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Līvija Bukovska, Stacijas pamatskolas skolotāja Olga Stankeviča un Rugāju novada vidusskolas skolotāja Natālija Garā 18. Starptautiskās zinātniskās konferences ”Rusistika un mūsdienas” ietvaros apmeklēja kvalifikācijas celšanas kursus, kā arī piedalījās 15. Latgales krievu valodas (dzimtās un svešvalodas) un literatūras skolotāju metodiskajā konferencē ”Radošs skolotājs-radošs skolēns”, kurā popularizēja savu pieredzi. Prieks par skolotājas O.Stankevičas dzejotgaru, jo viņas dzejolis ir iekļauts dzejas un fotogrāfiju krājumā ”Latgales sirdspuksti”.

Lasīt tālāk ...


Grāmatu svētki, raibu raibi akmentiņi un pirmsskolas skolotāji

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 02 Novembris 2015
Pēdējās izmaiņas: 02 Novembris 2015

23.oktobrī, Grāmatu svētku ietvaros, uz radošu tikšanos ar grāmatas „Raibu raibi akmentiņi” autori Ilzi Vinbergu, pulcējās Balvu, Baltinavas un Rugāju pirmsskolas izglītības skolotāji.

Lasīt tālāk ...


Pedagogi bezmaksas izglītojas bērnu tiesību aizsardzības jomā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 29 Oktobris 2015
Pēdējās izmaiņas: 29 Oktobris 2015

28.,29.oktobrī Balvu un Rugāju novada pedagogi apguva un pilnveidoja speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas bezmaksas pilnveides programmu 12 stundu apjomā īstenoja Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs. Lektores D.Lasmane un G.Kopeika programmas ietvaros aktualizēja un padziļināja izpratni par starptautisko tiesību un Latvijas normatīvo aktu piemērošanu bērnu tiesību aizsardzības jomai. Pedagogi diskutēja un dalījās pieredzē par bērnu un vecāku tiesībām un pienākumiem, aizgādniecību un saskarsmi, bērna tiesību garantijām un ierobežojumiem. Minilekciju ietvaros tika pilnveidota pedagogu izpratne un rīcība vardarbības identificēšanai un novēršanai, starpinstitūciju sadarbībai, nepilngadīgā atbalstam kriminālprocesā, administratīvajā tiesā. Kopīgi tika analizēti arī normatīvie dokumenti.


Bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāji ciemojās Baltinavas vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 29 Oktobris 2015
Pēdējās izmaiņas: 29 Oktobris 2015

27.oktobrī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāji ciemojās Baltinavas vidusskolā. Ierodoties skolā ciemiņus laipni sagaidīja bioloģijas un ķīmijas skolotāja A.Priedīte, fizikas un dabaszinību skolotāja S.Logina un skolas direktors I.Slišāns.

Lasīt tālāk ...


Fizikas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 26 Oktobris 2015
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2015

26.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā uz metodiskās apvienības sanāksmi ieradās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu fizikas skolotāji. Fizikas metodiskās apvienības vadītāja Ārita Andrejeva informēja par pārbaudes darbiem fizikā, kas notiks 2015./2016. mācību gadā. Lai uzlabotu skolēnu zināšanu līmeni dabaszinātnēs, tiek organizēti: diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasei, piloteksāmens fizikā vai ķīmijā 12.klasei, diagnosticējošais laboratorijas darbs fizikā vai ķīmijā, un 22. septembrī 10.klašu skolēni jau izpildīja diagnosticējošo darbu fizikā vai ķīmijā.

Lasīt tālāk ...


Vēstures un kulturoloģijas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme Baltinavā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 26 Oktobris 2015
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2015

2015.gada 23.oktobrī starpnovadu vēstures un kulturoloģijas desmit skolotāji tikās metodiskās apvienības sanāksmē Baltinavā.
Sanāksme sākās Baltinavas vidusskolā, kur ciemiņus ar Baltinavas himnu sveica skolas skolēnu ansamblis „Vērmelīte”. Skolas direktors Imants Slišāns, vēlot darbīgu dienu, sirsnīgus pateicības vārdus veltīja skolas vēstures un kulturoloģijas skolotājai Intai Ludboržai, kuras darba stāžs ir jau 30 gadi.

Lasīt tālāk ...


Seminārnodarbība pirmsskolu pedagogiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 23 Oktobris 2015
Pēdējās izmaiņas: 29 Oktobris 2015

23.oktobrī, Grāmatu svētku ietvaros, pirmsskolas izglītības pedagogi piedalījās radošā seminārnodarbībā, ko vadīja grāmatas „Raibu raibie akmentiņi” autore Ilze Veinberga.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei