Aktuālais interešu izglītībā 2018./2019. mācību gadā

Kategorija: Interešu izglītība
Piektdiena, 18 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 18 Janvāris 2019

Sekmējot bērnu un jauniešu nacionālo identitāti, kultūras mantojuma apguvi un turpinot mērķtiecīgu un plānveidīgu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un svētkiem 2020. gadā, notiks svētku repertuāra sagatavošana un repertuāra apguve svētku lielajām programmām (kori, dejas, instrumentālā mūzika, folklora) un organizēti starpsvētku pasākumi:

 • Latvijas izglītības iestāžu koru, deju kolektīvu un pūtēju orķestru skates reģionos un svētku modelēšanas koncerti,
 • bērnu tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” 2019.gada 25.maijā Alūksnē un 31.maijā Talsos,
 • bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālais sarīkojums nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmai “Pulkā eimu, pulkā teku” 2019. gada 18.-19.maijā Iecavā.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde izsludina pieteikšanos uz interešu izglītības programmu konkursu 2019./2020.mācību gadam

Kategorija: Interešu izglītība
Otrdiena, 12 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 14 Jūnijs 2019

Interešu izglītības programmas iesniegt Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, Bērzpils ielā 1A, pirmajā stāvā, Balvos līdz 2019.gada 1. agustam.

Ar programmu paraugiem un metodiskajiem ieteikumiem var iepazīties mājas lapā www.vjic.gov.lv.

Programmām jāpievieno izglītības dokumentu kopijas.

Programmām jābūt iešūtām.

Iesniegtās programmas izskatīs un izvērtēs Balvu novada Domes apstiprināta komisija, kas piecu darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas informēs pretendentu par programmas īstenošanas atbalstīšanu un piešķirtā finansējuma apjomu vai noraidījumu.

Informācija un konsultācijas – Ilona Naļivaiko, 29440694 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Interešu izglītības programmu pieteikums
Interešu izglītības programmas pašizvērtējums


Balvu novada IKS pārvalde izsludina konkursu par valsts mērķdotāciju piešķiršanu

Kategorija: Interešu izglītība
Pirmdiena, 22 Maijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 22 Maijs 2017

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde izsludina konkursu par valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām pedagogu darba samaksai 2017./2018. mācību gadam. Izstrādātās interešu izglītības programmas, pievienojot ziņas par programmas īstenotāja profesionālo kvalifikāciju un tālākizglītību, jāiesniedz Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, Bērzpils ielā 1a līdz 2017.gada 15.jūlijam.

Noteikumi


Valsts izglītības satura centra prioritātes interešu izglītībā

Kategorija: Interešu izglītība
Piektdiena, 25 Novembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 25 Novembris 2016

2016./2017. mācību gadā:

 

 • Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē. Aktualizēt skolēnu pašpārvaldes darbību, skolas un vietējās kopienas tradīciju kopšanu, turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas. Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītībā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku procesā, kā arī izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās, īpaši tehniskajā jaunradē. Organizēt valsts nozīmes pasākumus kultūrizglītībā, tehniskajā jaunradē, vides interešu izglītībā.

  Lasīt tālāk ...


Interešu izglītības programmu konkurss

Kategorija: Interešu izglītība
Piektdiena, 03 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 03 Jūnijs 2016

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde izsludina pieteikšanos uz interešu izglītības programmu konkursu 2016./2017.mācību gadam.

Interešu izglītības programmas iesniegt Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē, Sporta ielā 1, pirmajā stāvā, Balvos līdz 2016.gada 15.jūlijam.

Ar programmu paraugiem un metodiskajiem ieteikumiem var iepazīties mājas lapā www.vjic.gov.lv.

Programmām jāpievieno izglītības dokumentu kopijas.

Programmām jābūt iešūtām.

Iesniegtās programmas izskatīs un izvērtēs Balvu novada Domes apstiprināta komisija, kas piecu darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas informēs pretendentu par programmas īstenošanas atbalstīšanu un piešķirtā finansējuma apjomu vai noraidījumu.

Informācija un konsultācijas – Ilona Naļivaiko, 29440694 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.


Interešu izglītības programmas pašizvērtējums

Interešu izglītības programmu pieteikums


Prioritātes interešu izglītībā un audzināšanas darbā 2014./2015.mācību gadā

Kategorija: Interešu izglītība
Trešdiena, 24 Septembris 2014
Pēdējās izmaiņas: 24 Septembris 2014
 • Stiprināt skolēnu patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu.
 • Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās, veicinot viņu karjeras vadības prasmju attīstīšanu.
 • Pilnveidot skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, savstarpējo attiecību kultūru, mazinot un novēršot konfliktsituācijas, attīstot cieņpilnu un atbildīgu attieksmi pret sevi un citiem.
 • www.visc.gov.lv
 • Ikvienu skolēnu iesaistīt interešu izglītības programmās
 • Katrā interešu izglītības programmā akcentēt karjeras vadības prasmes (pašizpēte, savu spēju un talantu apzināšanās, laika plānošana, sevis organizēšana un disciplinēšana, darbs grupā/komandā, problēmsituāciju risināšana un lēmumu pieņemšana, komunikācija un sadarbība, uzņēmējdarbības prasmes, tolerance, atbildība, adaptēšanās jaunās situācijās, tālākās izglītības iespējas, darba tirgus izpēte utt.) 
 • Rast iespējas tehniskās jaunrades un vides interešu izglītības programmu īstenošanai (IZM izvirzīta prioritāte)

Normatīvie akti

Kategorija: Interešu izglītība
Trešdiena, 24 Septembris 2014
Pēdējās izmaiņas: 24 Septembris 2014
 • Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumi Nr.363
 • «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību»
 • Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumi Nr.350 «Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība»
 • Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.173 «Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu»
 • 2014.gada 15.aprīļa noteikumi Nr.195 «Kārtība, kādā tiek izvērtēts, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, nekaitēs izglītojamo interesēm”.
 • Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 
 • «Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība» (pieņemti 19.08.2014)
 • IZM 2014.gada 2.jūlija rīkojums  Nr.320 «Par Interešu izglītības iestādes paraugnolikuma apstiprināšanu»

Informatīvie un metodiskie resursi

Kategorija: Interešu izglītība
Trešdiena, 24 Septembris 2014
Pēdējās izmaiņas: 24 Septembris 2014
 • Valsts izglītības satura centra izstrādātie metodiskie materiāli (www.visc.gov.lv)
 • Izglītības kvalitātes valsts dienesta (www.ikvd.gov.lv) dokumenti un informatīvie ziņojumi
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atbalsta materiāli un pasākumi audzināšanas darba pilnveidei izglītības iestādēs (www.bti.gov.lv)
 • Valsts izglītības attīstības aģentūras (www.viaa.gov.lv) sagatavotie materiāli karjeras atbalstam
 • Portāls www.jaunatneslietas.lv(iespējas iesaistīties dažādos projektos, brīvprātīgo darbs u.c.)
 • UNESCO LNK mājas lapa: www.unesco.lv

Apakškategorijas

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei