ERASMUS+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts turpinās

Kategorija: Balvu pamatskola
Otrdiena, 19 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 19 Marts 2019 13:19

galvenais-attels1318032019.png

Ir pagājuši 18 mēneši jeb puse no tā laika, kad Balvu pamatskola kopā ar pedagogiem no Polijas, Čehijas, Apvienotās Karalistes, Spānijas, Bulgārijas un Zviedrijas iesāka darboties Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projektā „Improving (internationally) the delivery of mathematics”.

Lai izvērtētu, kā veicas projekta īstenošana, no 12.līdz 14.martam Balvu pamatskolas direktore L.Krištopanova un angļu valodas skolotāja D.Kravale piedalījās Erasmus+ projekta starptautiskajā tikšanās Polijā. Uz tikšanos bija ieradušies visu 7 partnervalstu pedagogi.

Nelielajā 115 gadus vecajā Dobranovices skoliņā pedagogi noskatījās skolēnu iestudētu uzvedumu par Polijas neatkarības atgūšanu. Īpaši saistoši tas bija mums, Latvijas pedagogiem, jo pavisam nesen- 2018.gada novembrī Balvos - mēs kopā ar 6 partnervalstu pedagogiem svinējām Latvijas simtgadi.

Neskatoties uz to, ka Dobranovices skola ir maza (mācās ap 30 skolēniem), jāatzīst, ka materiālā bāze matemātikas mācīšanai skolā ir ļoti labi nodrošināta - te varēja redzēt, kā skolēni kopā ar skolotājiem nodarbojas ar robotiku, aizrautīgi spēlē matemātiskās spēles, ko projecē Funtronic, kopā ar pedagogiem spēlē dažādas galda spēles, bet mazākie bērni apgūst matemātiku, spēlējot “veikalu”.

Tikšanās laikā partnervalstis atskaitījās par projektā paveikto (piemēram, Latvijā apmeklētas stundas matemātikā, Bulgārijā - prezentēti pētījumi par skolēnu attieksmi pret matemātikas mācīšanos katrā no dalībvalstīm, Čehijā - skolotāji piedalījās matemātikas darbnīcā, kur tika veikti uzdevumi pēc Hegny metodes, notikušas regulāras tikšanās onlainā, pēc kurām skolēni veica dažādus matemātiskus uzdevumus, notikuši vebināri, kuros katras valsts skolēni risinājuši kādu matemātisku problēmu). Ieguvumu ir daudz, bet kā galveno var minēt to, ka uzlabojušās skolēnu angļu valodas zināšanas un mainījusies attieksme pret matemātiku kā zinātni, kas visvairāk attīsta loģisko domāšanu. Savukārt loģiskā domāšana un tās secinājumi ir tie, kas mūs padara cilvēcīgākus. Sarunās tika gūts apstiprinājums tam, ka projektā „Improving (internationally) the delivery of mathematics” veiktās aktivitātes atbilst plānotajām, informācijas un rezultātu izplatīšanas pasākumi notiek gan projekta ietvaros, gan partnerības līmenī.

Gatavojoties braucienam uz Poliju, tika izpildīts mājas darbs - katrā valstī novadīta stunda, atklājot matemātikas nozīmi praktiskajā dzīvē. Balvu pamatskolā šo darbiņu veica 6.a klases skolēni kopā ar skolotāju D.Kravali, cepjot garšīgas kūkas, bet pirms tam sverot, mērot un rēķinot, cik daudz sastāvdaļu vajadzēs, lai varētu pacienāt visus klases biedrus.

Visinteresantākais sākās tad, kad tika noskatīti stundu prezentācijas materiāli un katrai valstij bija jānovada stundas pēc tiem. Katra valsts dalījās ar 1 konkrētu metodi, kā apgūt matemātiskās prasmes, kas ir absolūti nepieciešamas ikdienas dzīvē un pielietojamas praktiski gan ejot iepirkties, gan sarēķinot izdevīgākos pirkumus, gan arī skaitļojot nepieciešamo produktu daudzumu kādas receptes realizēšanai konkrētam cilvēku daudzumam. Jaunākie Balvu pamatskolas skolēni, 1.d klase, izmēģināja Zviedrijas pieredzi, un nostiprināja mērvienību zināšanas – centimetrus un metrus mērot pēdās, grāmatās, penāļos, zīmuļos un arī dažādos dabas materiālos – zariņos, čiekuros un arī ledus gabaliņos. Tagad Balvu pamatskolā zina, kā pēta laika apstākļus Čehijā, cep kūkas Spānijā, veido Adventes kalendāru katrai dienai ar savu matemātisko uzdevumu un izmanto kodēšanas metodi (Makey, Scratch) Polijā, kā pasaku “Sniega karaliene” var integrēt matemātikas stundās Bulgārijā un kā skolēni veido “Lavas lampas” Anglijā.

Skolēni uz matemātiku „paskatījās” no praktiskā viedokļa, savukārt Balvu pamatskolas skolotāji izmantoja dažādas inovatīvas darba metodes un novadīja pasākumus, to starpā var minēt robotikas pulciņu, kas skolā notiek kopš janvāra, eTwinning projektu “Matemātiskie laikapstākļi”, konkursu “Rēķini galvā”, angļu valodas viktorīnu “Gudrības rats”, angļu valodas dziesmu pasākumu, konkursu “Skolēni eksperimentē”, matemātikas olimpiādi, Fizikas gada aktivitātes, dabaszinību konkursu “Gudrā pūce”, izmantojot ActivExpression balsošanas pultis utt.

Protams, tika plānots projekta darbs līdz 2020.gada augustam, kā arī uzsākts darbs pie jauna projekta rakstīšanas, jo kopā nonākts pie secinājuma, ka skolā nav svarīga tikai mācīšanās, bet arī skolēnu labsajūta. Tāpēc, ja tiks apstiprināts jauns Erasmus+ projekts, tajā darbosimies ar skolēniem un izzināsim Eiropas bērnu attieksmi pret savu veselību.

Tā kā notika savstarpējas sarunas, tad tika secināts, ka Eiropā skolotājiem ir vienas un tās pašas problēmas - angļu pedagogi nopietni sekoja līdzi “Breksita” balsojumam, kas skar ne tikai Lielbritāniju, ES, bet arī Latviju. Polijas skolotāji, tāpat kā Latvijas pedagogi, gatavojas uzsākt streiku, taču tas notiks eksāmenu laikā. Kolēģi Eiropā ir satraukti par tolerances jautājumiem skolās, kur sāk mācīties daudzu tautību bērni.

Darbs pie projekta īstenošanas notiek, visas projekta aktivitātes regulāri tiek atspoguļotas gan skolas mājas lapā www.balvupsk.lv un skolas ikmēneša avīzītē „Rakstiņš”, gan Balvu novada mājas lapā www.balvi.lv, gan etwinning mājas lapā, Facebook Erasmus + grupā, arī Instagram maths_in_mind grupā.

P3131600.jpgP3131607.jpgP3131612.jpgP3131616.jpgP3131623.jpgP3131627.jpgP3131632.jpgP3131638.jpgP3131641.jpgP3131655.jpgP3131661.jpgP3131666.jpgP3131669.jpgP3141671.jpg

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei