Balvu novada pašvaldība izludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Ceturtdiena, 06 Jūnijs 2019
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 06 Jūnijs 2019 10:43

Balvu novada pašvaldība izsludina nomas tiesības uz nekustamo īpašumu Vectilžas pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3890 004 0045, 1,5 ha platībā.

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2019.gada 3.jūnija līdz 2019.gada 10.jūnija plkst.16.00.

Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2019.gada 3.jūnija līdz 2019.gada 10.jūnija plkst.16.00.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos 3.stāvā sēžu zālē, 2019.gada 11.jūnijā plkst.14.00.

Izsoles noteikumi

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei