No 28.-30.jūnijam notiks V Starptautiskais tautu deju festivāls „Eima, eima!”

Kategorija: Festivāls Eima, Eima
Otrdiena, 21 Maijs 2019
Pēdējās izmaiņas: 21 Maijs 2019

tmb20190521102101

Festivāla atklāšana paredzēta 28.jūnijā pulksten 19.00 Viļakas novada Borisovā, noslēguma koncerts 30.jūnijā pulksten 13.00 Baltinavas parka estrādē. Koncerts „Līgosim Pēterdienu!” Balvos būs 29.jūnijā pulksten 18.00, pirms tam svētku gājiens pl.17.30. Izbraukuma koncerts plānots Vīksnā 29.jūnijā pulksten 14.00.

Lasīt tālāk ...


Ar grandiozu lielkoncertu Balvos atzīmēts IV Starptautiskais tautu deju festivāls „Eima, eima”!

Kategorija: Festivāls Eima, Eima
Pirmdiena, 04 Jūlijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 08 Oktobris 2018

2. jūlija vakarā Balvu pilsētas estrādē uzstājās simtiem dejotāju ne tikai no Latvijas, bet arī no ārzemēm. Bija ieradušies dejotāji no Baltinavas, Lubānas, Ludzas, Rēzeknes, Rugāju, Viļakas un pašmāju Balvu novada. Īpašie festivāla viesi bija deju grupas “Kannel” un “Siisik”, un kapela “Kannel” no Igaunijas, deju grupa “Portaš” no Čehijas, jauniešu deju un dziesmu ansamblis “Keblowo” no Polijas, jauniešu deju grupa “Srem” no Serbijas, jauniešu deju grupa “Rakonca” no Slovākijas, kā arī Latvijā plaši zināmais un nopelniem bagātais tautas deju ansamblis “Daiļrade” no Rīgas. Tradicionāli koncerts, kura tēma šajā reizē bija “Sader liepa ar ozolu…”, aizsākās ar svinīgu gājienu no Balvu Kultūras un atpūtas centra līdz Balvu pilsētas estrādei.

Lasīt tālāk ...


4. Starptautiskais tautu deju festivāls „Eima, eima!”

Kategorija: Festivāls Eima, Eima
Ceturtdiena, 02 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 08 Oktobris 2018

1.jūlijā plkst. 19.00 Rugāju estrādē festivāla atklāšanas koncerts „Eima dancot Rugājos!”;

1.un 2.jūlijā no plkst. 11.00 Balvu Novada muzejā meistarklase par Ziemeļlatgales tautas tērpu, tā valkāšanas tradīcijām;

2.jūlijā plkst.16.00 Balvu pansionātā, Vīksnā un Kubulos izbraukuma koncerti;

3.jūlijā plkst.16.00 Viļakas pilsētas estrādē festivāla noslēguma koncerts „Vējš koku lapās par dzīvi runā...”;

2.jūlijā plkst,19.00 lielkoncerts „SADER LIEPA AR OZOLU...” Balvu pilsētas estrādē:

Lasīt tālāk ...


Jauniešu deju kolektīvs „Žuburi”

Kategorija: Festivāls Eima, Eima
Ceturtdiena, 02 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 08 Oktobris 2018

Lubānas novada jauniešu deju kolektīvs „Žuburi” darbojas jau vairāk kā 10 gadus. Labprāt piedalās dažādos pasākumos, koncertos, festivālos. Ir nesuši Latvijas vārdu pasaulē, piedaloties festivālos Beļģijā, Francijā, Čehijā.

Kolektīva vadītāja - Laila Ozoliņa

Lasīt tālāk ...


Tautas deju ansamblis „Lubāna”

Kategorija: Festivāls Eima, Eima
Ceturtdiena, 02 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 08 Oktobris 2018

TDA „Lubāna” šogad svin 30 gadu jubileju. Labprāt piedalās dažādos pasākumos, koncertos, festivālos. Ir nesuši Latvijas vārdu pasaulē, piedaloties festivālos Lielbritānijā, Bulgārijā, Austrijā, Čehijā, Moldovā.

Kolektīva vadītāja - Laila Ozoliņa.

Lasīt tālāk ...


Rēzeknes novada Feimaņu pagasta KN JDK „Vīmyns”

Kategorija: Festivāls Eima, Eima
Ceturtdiena, 02 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 08 Oktobris 2018

Feimaņu pagasta KN JDK „Vīmyns” ir dibināts 2008. gada 12. decembrī.

Priecē fakts, ka deju kolektīvā „Vīmyns” dejo jaunieši, kuri paši ir atraduši ceļu pie latviešu tautas dejas kultūras, uzņēmušies iniciatīvu un aktīvi darbojas tās pārmantojamībā un tālāknodošanā. Par tradīciju ir kļuvusi piedalīšanās jaunrades deju konkursos, kuros ir gūti labi rezultāti un atzinības. Kolektīva misija ir latgaliešu mentalitātei raksturīgo deju veidošana un apguve.

Kolektīva vadītājs Guntis Tjarvja.


Deju ansamblis „Daiļrade” no Rīgas

Kategorija: Festivāls Eima, Eima
Ceturtdiena, 02 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 08 Oktobris 2018

„Daiļrade” ir viens no vadošajiem Latvijas deju ansambļiem, kurš novērtēts ar augstiem panākumiem deju konkursos un tautas deju skatēs, kā arī pārstāvējis Latviju dažādos visaugstākā līmeņa pasākumos ārzemēs, kā, piemēram, Latvijas prezidentūras organizētajos pasākumos Vācijā un Ķīnā. Kopš dibināšanas brīža, Daiļrade ir piedalījusies visos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, kā arī 2013.gada svētkos kļuvusi par finālkonkursa laureātu, iegūstot 1.vietu valstī.

Kolektīvs par būtisku uzskata ne tikai dejas mākslinieciskās kvalitātes celšanu profesionālu dejas pedagogu vadībā, bet caur latviešu nācijas vērtībām un identitāti cenšas veicināt cilvēkos vienotības sajūtu, savas patības apzināšanos, savas kultūras attīstīšanu.

Kolektīva mākslinieciskā vadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne, pedagogi: Konstantīns Koļesņikovs un Vladimirs Ponomorjovs, koncertmeistare Sarmīte Plaude.


Ludzas TN senioru deju kolektīvs „Atvasara”

Kategorija: Festivāls Eima, Eima
Ceturtdiena, 02 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 08 Oktobris 2018

Deja ir vienreizības māksla, kur katrs ir solists un katrs ir pamanāms. Deja ir stipro, jautro un izturīgo daļa visās paaudzēs.

Jau 28 gadus savu prieku dejā pauž Ludzas Tautas nama senioru deju kolektīvs „Atvasara”. Kopš savas pastāvēšanas sākuma kolektīvs ir piedalījies neskaitāmos pašmāju koncertos, novada un republikas skatēs, visos Latvijas Dziesmu un Deju svētkos, kā arī gandrīz visos senioru deju kopu salidojumos. Par tradīciju ir kļuvusi piedalīšanās jaunrades deju konkursā Valmierā ar vadītājas Sarmītes Stapules horeogrāfijām. „Atvasara” savu raito soli ir rādījusi daudzās Latvijas pilsētās, arī Vācijā un Lietuvā.

Lasīt tālāk ...


Balvos gatavojas IV starptautiskajam tautu deju festivālam „Eima, eima!”

Kategorija: Festivāls Eima, Eima
Ceturtdiena, 28 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 08 Oktobris 2018

Katru gadu Balvu novadā tiek noteiktas prioritātes kādam no tautas mākslas nozares popularizējošiem pasākumiem. Tāpat katru gadu Balvu pilsētā organizē vērienīgu sarīkojumu, meistardarbnīcu ciklu, salidojumu vai festivālu teātriem, koriem, pūtēju orķestriem vai tautu deju kopām.
2016. gadā īpaša vērība pievērsta dejas mākslai, tāpēc 2016. gada 1.-4.jūlijā Balvos notiks IV starptautiskais tautu deju festivāls ar nosaukumu „Eima, eima!”. Šāds festivāls Balvos pirmoreiz notika pirms septiņiem gadiem 2009. gadā, un tajā piedalījās toreizējā Balvu rajona 10 deju kolektīvi un 5 vieskolektīvi no Igaunijas Pilvas, Krievijas Pečoriem, Lietuvas Varenas. 2012. gadā festivālā viesojās Pilvas (Igaunija), Pleskavas (Krievija), Zarasai (Lietuva) vieskolektīvi, 2014. gadā piedalījās 3 ārzemju kolektīvi no Nīderlandes, Igaunijas, Lietuvas, notika deju meistarklase ar pedagoģi no Norvēģijas, Oslo – Tonji Lieberg.
2016. gada festivāla programmu gatavo 15 tautu deju kolektīvi no Balvu apriņķa (Rugāju, Baltinavas, Viļakas un Balvu novadiem), dalību pieteikuši ārzemju kolektīvi no Serbijas, Polijas, Čehijas, Slovākijas, Igaunijas un Latvijas kolektīvi - TDA „Daiļrade”, divas Lubānas deju kopas, Feimaņu pagasta Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Vymins”, Ludzas Kultūras centra senioru deju kopa „Atvasara”. Festivāla gaitā paredzētas Ivetas Gabrānes meistarklases par Ziemeļlatgales tautas tērpa izgatavošanu, tā valkāšanas tradīcijām, tāpat meistarklases latgaliešu deju apgūšanā kopā ar Rēzeknes kapelu „Dziga” un horeogrāfu Ilmāru Dreļu.
Festivāla mākslinieciskais vadītājs Agris Veismanis. Festivāla logo autore Liene Šaicāne.

Festivāla mērķi:

  • Apgūt un popularizēt tradicionālo latviešu tautu deju, gūt jaunu pieredzi un jaunus draugu kolektīvus;
  • Veicināt Latvijas un ārzemju deju kolektīvu un pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu;
  • Veicināt mākslinieciski kvalitatīvu deju uzvedumu popularizēšanu, informēt sabiedrību par deju kolektīvu lomu kultūrvides veidošanā, popularizēt tradicionālo tautu deju;
  • Interesentus iesaistīt meistarklasēs par Ziemeļlatgales tautas tērpa izgatavošanu, tā valkāšanas tradīcijām, tāpat masveidīgi apgūt un izdejot „Rikovas kadriļu”;
  • Dot iespēju skatītājiem redzēt dažādu valstu tautu dejas, to daudzveidību.

Festivāla uzdevumi:

Organizēt koncertus un draudzības vakarus Viļakas un Rugāju novados 1. un 3.jūlijā, koncertus Vīksnas, Kubulu pagastos, labdarības koncertu Balvu pansionātā, festivāla gājienu un lielkoncertu „Sader liepa ar ozolu” Balvu pilsētā 2.jūlijā.

Sadarbības partneri un atbalstītāji:

Balvu, Viļakas, Rugāju novadu pašvaldības, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Ziemeļlatgales laikraksts „Vaduguns”.


Ilga Oplucāne, Balvu Kultūras un atpūtas centra mākslinieciskā vadītāja


Tautu deju kolektīvs “Kannel” un tautu deju kolektīvs “Siisik” no Igaunijas

Kategorija: Festivāls Eima, Eima
Trešdiena, 30 Marts 2016
Pēdējās izmaiņas: 08 Oktobris 2018

Tautu deju kolektīvs “Kannel” no Igaunijas savu darbību sāka 1983.gadā. Kolektīvā dejo dzīvespriecīgas sievietes un vīrieši, kuri savā brīvajā laikā vēlas sanākt kopā un baudīt dejošanu un dziedāšanu. Grupas mērķis ir saglabāt un popularizēt Igaunijas tradicionālo kultūru. Deju grupa ir uzstājusies daudzos koncertos Igaunijā, kā arī prezentējusi sevi Spānijā, Somijā, Ķīnā, Francijā, Ēģiptē, Austrijā, Krievijā un arī Latvijā.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei