Izglītības darbinieki tiekas ikgadējā augusta konferencē

Kategorija: Aktualitātes
Ceturtdiena, 31 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 01 Septembris 2017 09:15

img 017

30.augustā Balvu Valsts ģimnāzijā notika ikgadējā Balvu, Baltinavas un Rugāju novada izglītības darbinieku, izglītības iestāžu vadības komandu, mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju augusta konference, kuras tēma bija „Pārliecība, vērtības un kompetence izglītībā”.

Kā ik gadu šajā konferencē tika godināti skolotāji, kuri ir beiguši savas darba gaitas. Par ieguldījumu izglītības darba vadībā tika teikts paldies Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes bijušajai vadītājai Norai Apīnei un ilggadējai Balvu pamatskolas direktorei Mārai Pimanovai. Par darbu skolās tika teikts paldies Balvu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājai Lucijai Boldānei, angļu valodas skolotājai Vilmai Garančai, vācu valodas skolotājai Alinai Vestfālei, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotājai Anastasijai Ločmelei un Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas mājturības skolotājam Ojāram Lācim.

Un tāpat konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunajiem skolotājiem, kuri izvēlējušies nebūt ne vieglo pedagoga profesiju un ir gatavi šim nopietnajam izaicinājumam. Tilžas vidusskolā savas darba gaitas uzsāks skolotāja Liene Karole, kura mācīs angļu valodu, Stacijas pamatskolā – Viktorija Kokoreviča, kura pasniegs mūzikas stundas, jāatzīmē, ka Viktorija pati ir šīs skolas absolvente. Jaunā statusā sākusi darboties arī Larisa Krištopanova – tagad kā Balvu pamatskolas direktore. Arī Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē ar 1.septembri darba gaitas projekta ietvaros uzsāks karjeras konsultante Anita Laurena.

Tika godināta arī jaunā Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva, kuru sveica Balvu novada izglītības iestāžu direktoru padomes vadītāja Iluta Bērziša.

Konferencē klātesošos uzrunāja arī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu Domju pārstāvji. Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova priecājās redzēt plašo izglītības darbinieku saimi - ziedošus, smaidīgus, skaistus, atpūtušos un dzirkstošām acīm, teikdama: „Ja mēs jautātu ozolam, kā viņam izdodas gadu simteņiem nostāvēt pretī visām vētrām, viņš mums atbildētu – spītējot. Ja mēs jautātu ābelei, kā viņai izdodas katru pavasari tik skaisti ziedēt un rudeņos dot bagātu ražu. Viņa noteikti atbildētu – mīlējot.” Un ja es jautātu jums, cienījamie pedagogi, kā jums izdodas ikdienā nākt klasēs dzirkstošam acīm, noturēt pozitīvo enerģiju, iedvesmot, neļaut ieslīgt bezcerībā, dot cerību nākotnei, jūs noteikti teiktu – mīlējot. Un kā jums izdodas nostāties pretī un nostāvēt pretī visām intrigām, kā mēs bieži vien runājam, nesakārtotajai izglītības sistēmai, jūs noteikti teiktu spītējot, mīlējot savus bērnus, savu profesiju un spītējot visam tam, kas traucē ikdienā strādāt.

Tāpēc Balvu novada Domes vārdā saku visiem un katram no jums milzīgu paldies par to, ko esat izdarījuši, sagatavojot iestādes jaunajam mācību gadam, un jau avansā saku milzīgu paldies par to, ko jūs darīsiet katru dienu, turpmāko deviņu mēnešu garumā, ieliekot mūsu bērnos visu to, kas ir jūsos pašos – radošumu, mīlestību, gudrību. Gribu vēlēt, lai jums visiem kopā izdodos augstu noturēt izglītības kvalitātes latiņu, lai ir šī sacensība starp skolām un lai šie rezultāti iet tikai uz augšu! Lai jums ražens jaunais mācību gads!”

Balvu Romas katoļu draudzes priesteris Mārtiņš Klušs, uzrunājot konferences dalībniekus, uzsvēra atbildības nozīmi mūsu ikdienā: „Lai mēs katrs būtu atbildīgi savā darbā un savu priekšmetu realizētāji, jo no mums, no mūsu atbildības ir atkarīga mūsu sabiedrība, mūsu nākamā paaudze, mūsu zeme, mūsu Latvija. Un tādēļ ar šo atbildības sajūtu, ar šo radošumu, un savu enerģiju mēs esam aicināti veikt mūsu darbu, protams, lūdzot arī palīdzību no Debesu Tēva, viņa svētību un žēlastību katrā mūsu dzīves ceļā. Būsim atbildīgi par to, kas mums katram ir uzticēts!”

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva konferences noslēgumā novēlēja kolēģiem: „Lielu uzdrīkstēšanos, apņēmību, un spēku mainīt sevi, mainīties atbilstoši 21.gs. un tā pieprasījumam!” un aicināja atbalstīt tik ilgi, ilgi gaidīto jauno mācību saturu, domāt uz priekšu un mācīties! „Mīļie kolēģi, pamanīsim un pavērtēsim citu izaugsim un priecāsimies par to! Būsim drosmīgi teikt labos vārdus! Lai katra jaunā mācību gada diena sākas ar pārliecību par to, ka varam sasniegt savus mērķus. Novēlu drosmi uzņemties atbildību par katru soli šo mērķu sasniegšanai! Sadarbojoties un profesionāli atbalstot citam citu, mēs mērķtiecīgi turpināsim sasniegt tādu izglītības sistēmu, uz kādu mēs ilgus gadus esam gājuši, kādu vēlamies nodrošināt saviem bērniem un savai Latvijai. Labu veselību, optimismu, ticību saviem spēkiem, mīlestību, prieku pašu ģimenēs un Dieva svētību ikdienā!”

Klātesošos ar skanīgām dziesmām priecēja Baltinavas vidusskolas vokālais ansamblis „Vērmelīte” un Stacijas pamatskolas absolvente Dagmāra Laicāne.

Konferences turpinājumā Latvijas Universitātes Alūksnes filiāles vadītāja Anita Pētersone pastāstīja par studiju piedāvājumiem un kursiem 2017./2018.m.g., kā arī varēja noklausīties lektora Rolanda Ozola prezentāciju „Pārliecību, pieņēmumu un vērtību spēks pedagogu profesionālajā darbībā”. Bioloģijas un ķīmijas skolotāji apmeklēja meistardarbnīcas „Jēdzienu izpratnes veidošana ķīmijā kā kompetenču pieejā organizēta mācību satura pamats” un „Caurviju prasmju attīstīšana bioloģijas stundās”. Tajā paša laikā fizikas un matemātikas skolotāji apmeklēja meistarklasi „Fizikas un matemātikas integrēšana starpdisciplinārās mācībās kompetenču saturā balstītās izglītības kontekstā” un norisinājās arī darbs mācību priekšmetu metodiskajās apvienībās.

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpgimg-012.jpgimg-013.jpgimg-014.jpgimg-015.jpgimg-016.jpgimg-017.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei