Zinību diena Balvu pilsētas skolās

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 01 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 05 Septembris 2017 09:46

img 001

Līdz ar 1.septembri ir sācies jaunais mācību gads. Ar rudens ziediem rokās savās skolas gaitās devās kā paši mazākie, tā arī jau 12.klases skolēni.

Pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” Zinību dienu svin kā otro jauno gadu, tā uzrunājot pīlādzēnus, teica šīs iestādes vadītāja Antra Eizāne: “Mums, skolotājiem, un bērniem ir unikāla iespēja divreiz gadā svinēt jauno gadu. Pirmais jaunais gads atnāk ar sniegpārslām, ar aukstumu, un to mēs svinam 1.janvārī, bet otrais jaunais gads nāk ar asteru un gladiolu ziediem, ar rudens vēsajiem rītiem, un tas sākas 1.septembrī! Šis gads dārziņā ir īpašs ar to, ka mums ir jauns rotaļu laukums. Vēlu jums šajā rotaļu laukumā būt aktīviem, ātriem, vienam otram pāri nedarot. Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!”

Pēc uzrunas bērni palīdzēja jautrajām bizmārītēm saskaitīt, cik punktiņu katrai uz spārniem! Kā izrādās, - cik punktiņu, tik gadiņu! Vēlāk lielākie bērni priecēja ar skaistiem dzejolīšiem, bet bizmārītes gan pārbaudīja zināšanas, gan kopā ar bērniem un viņu skolotājām atkārtoja labas uzvedības pamatus, kā arī visus varen’ jautri iekustināja jaunajam mācību gadam.

Jau plkst.9:00 svinīgs Zinību dienas mirklis aizsākās Balvu pamatskolā, kur starp skolotājiem, bērniem, vecākiem pabija ciemiņi - Sprīdītis, Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, Saeimas deputāts un pirmklasnieces tētis Jānis Trupovnieks, kā arī Balvu Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Mārtiņš Vaickovskis. Balvu pamatskolas direktore Larisa Krištopanova pastāstīja, ka par savu šo skolu šogad sauks 461 skolēns, starp viņiem 70 pirmklasnieki, kā arī 50 skolotāji, 20 tehniskie darbinieki. Tāpat viņa teica: “Mīļie bērni, lai pa kādiem ceļiem jūs ietu, atcerieties, ka tikai 2 ceļi dzīvē ir svarīgi – tas ir ceļš uz mājām un ceļš uz skolu. Un nekur jūs negaidīs tā, kā jūs gaida mājās un skolā. Paldies jums vecāki, ka pacēlāt bērnus līdz palodzei, lai parādītu viņiem, kas ir tur tālāk, kas ir pasaulē. Paldies jums skolotāji, ka tālāk paceļat jūs, lai parādītu bērniem kāda ir pasaule, lai palīdzētu uzzināt, ka kvadrātsakne no 9 ir trīs. Arī par citām saknēm jūs palīdzat pastāstīt un uzzināt, - tās saknes nevar ne aprēķināt, ne aptaustīt.”

Mācītājs Mārtiņš Vaickovskis savā uzrunā pievērsās vārda nozīmei: “1.septembris ir īpaša diena. Skola - tas ir sākums caur kuru mēs visi esam gājuši un skola mums saistās ar vārdu - ar mācību vārdiem, stundu vārdiem. Vārdam ir liels spēks. Arī skolotājs gudrību saka caur vārdu. Kad mēs iemācāmies lasīt, mēs izlasām vārdu un vārds mums dod zināšanas,- kļūstam erudīti un gudri. Caur skolu mums ir jādomā par labajiem vārdiem, cik daudz mums katram ir labu vārdu, ko mēs ar tiem varam izdarīt. Arī Dieva vārdam ir spēks. Dieva vārds ir tas, kas dara brīnumus. Mūsu dzīvēs skan labi vārdi, iedrošinājuma vārdi un mēs iegūstam daudz labus vārdus sev, lai mums pietiktu spēka ar tiem dalīties. Tie pirmie vārdi ir labrīt, paldies, lūdzu un tā mēs varam turpināt. Vēlu, lai mums patiešām ir daudz labu vārdu un, lai mēs šos vārdus varam paust.”

Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs aicināja atcerēties ne tikai vasarā sastrādātās blēņas un nedarbus, bet arī labās lietas, kas tika izdarītas. Viņš arī vēlēja: “Balvu novada Domes vārdā vecākiem novēlu būt par atbalstu bērniem, lai solis uz skolu būtu raits un nepiespiests, atbalstīt skolotājus, jo viņu darbs ir ļoti atbildīgs. Skolotājiem novēlu spēku sadzīvot ar ikviena bērna raksturu vai jautru prātu, jo mēs katrs esam ar savu dzīves izpratni un sajūtu. Direktorei novēlu, lai viss, kopā ar skolotāju kolektīvu ieplānotais, piepildās.”

Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks deva padomu dzīvei un uzsvēra izglītības nozīmi teikdams: “Kāds tautas gudrais ir teicis, ka, ja cilvēks domā gada garumā, tad viņš ierīko sakņu dārzu, ja skatās desmit gadu garumā, tad iestāda augļu kokus, bet, ja skatās gadsimtos, tad viņš iegulda savus spēkus, zināšanas, līdzekļus savu bērnu izglītībā.”

Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā direktore Biruta Vizule priecājās, ka skolai piepulcējušies daudz jauni skolēni, ka ieradušies arī vecāki, kuri arī ir liels atbalsts skolai, un novēlēja šajā mācību gadā atvērt sirdis visam jaunajam, visām jaunajām iespējam. Būt ikdienā ar pozitīvu skatījumu, krāt vieglas un gaišas emocijas, iespējas, ko mums dot labi padarīts darbs, un tikai tad viss izdosies!

Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova, uzrunājot skolēnus atgādināja, ka BPVV ir pievienotā vērtība, jo ir iespēja apgūt ne tikai vispārējas zināšanas, bet ceļamaizei iegūt arī ļoti vērtīgu profesiju: “Audzēkņi, ņemiet visu, ko jums šī skola dot. Cilvēkam dzīvē ir dažādi posmi, dažādi izaicinājumi, bet jūsu zināšanas nekad jums neviens atņemt nevarēs! Pedagogi, lai jums dzirkst acis! Lai jums katru dienu nākot klasē, ir tik daudz enerģijas, lai to varat dot saviem audzēkņiem, lai jūs varat iedvesmot un uzrunāt lieliem darbiem, jo pedagogs nenoliedzami ir paraugs un iedvesmotājs. Vecāki, izbaudiet šo īso laiku kopā ar saviem bērniem, esiet kopā ar viņiem katru dienu, jo šie 12 skolas gadi paskrien tik ātri! Tāpēc katru dienu saviem bērniem atrodiet laiku ikdienišķām sarunām, iedvesmošanai un iedrošināšanai! Dodoties pārgājienos, brauciet ar velosipēdiem, vai vienkārši pasēžat un parunājat, un tas būs pats vērtīgākais laiks, ko jūs pēc tam atcerēsieties no šīs kopā būšanas.”

Balvu Valsts ģimnāzijā mācību gads iesākās krāsains. Skolas direktore Inese Paidere teica: “Tas, cik krāsains vai melnbalts būs šis mācību gads, tas būs atkarīgs no katra paša – kādas krāsas mēs gribēsim ieraudzīt. Gribu visiem novēlēt meklēt un atrast krāsas – novēlēt zinātkāri, mērķtiecību, prasmi un vēlēšanos mērķus piepildīt! Lai mums visiem ir radošs, Dieva svētīts jaunais mācību gads.”

A.Pušpurs pastāstīja, ka arī viņam šī viesošanās BVĢ ir īpaša, jo aizritējuši jau 30 gadi, kopš absolvēta BVĢ. “Ikvienam skolēnam, tieši skolas gados, novēlu atrast to aicinājumu, ko dzīvē vēlaties paveikt, jo skola ir īstā vieta, kur to izdarīt,” teica Domes priekšsēdētājs.

Balvu Valsts ģimnāzijā tika godinātas arī tās skolotājas, kuras noslēgušas savas darba gaitas – angļu valodas skolotāja Vilma Garanča, vācu valodas skolotāja Alīna Vestfāle, matemātikas skolotāja Lūcija Boldāne un mūzikas skolotāja Anastasija Ločmele.

Svinīgās uzrunas teica arī Balvu Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Mārtiņš Vaickovskis un Balvu Romas katoļu baznīcas prāvests Mārtiņš Klušs.

Prāvests M.Klušs vēlēja: “Lai tās priecīgās dienas būtu visu mācību gadu, lai katra diena ir tā, kurā varam smelt daudz zināšanu, daudz prieka, erudīcijas un, lai ar zināšanām veidotu skolas vidi, sabiedrību, pilsētu. Lai Dieva svētība pavada jūs katru, lai skolotāji, vecāki un, protams, arī lūgšana ir iedrošinājums jūsu darbam, jūsu kalpojumam.” Turpretim M.Vaickovskis aicināja, lai caur Dieva vārdiem visi būtu stiprināti tam ceļam, kas stāv priekšā: “Lai Dievs mūs svētī, lai mūs stiprina”.

Balvu Mūzikas skolas direktors Egons Salmanis, sveicot skolēnus Zinību dienā, atgādināja kādu teicienu, ka „skolēniem smaids esot divas reizes gadā –mācību gada sākumā un mācību gada beigās, tomēr novēlu pasmaidīt arī saņemot labas atzīmes un spēlējot koncertos!”

Īpaši Mūzikas skolā šajā dienā tiek godināti pirmās klases audzēkņi, kuri ir vissatrauktākie un viscerīgākajām acīm raugās uz šo skolu, aicinot viņus piecelties un veltot tiem aplausus, kā arī sveicienus saņēma skolotājas, kurām šajā mācību gadā aprit apaļa darba jubileja.

Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, uzrunājot Balvu Mūzikas skolas audzēkņu uzsvēra, ka „ar mūziku var izteikt ļoti daudz, tāpēc gan jaunajiem, gan esošajiem skolēniem novēlu atrast īsto instrumenti un īsto noti, lai nākotnē kļūtu par lielākiem vai mazākiem māksliniekiem!” Turpretim Balvu Romas katoļu baznīcas draudzes priesteris Mārtiņš Klušs pateicās Balvu Mūzikas skolas kolektīvam par sadarbību un skaistajiem koncertiem gan baznīcā, gan Sakrālās kultūras centrā un novēlēja, lai šis mācību gads tiktu pavadīts priekā un gandarījumā par paveikto un lai Dieva svētība un žēlastība pavada un sargā!

Izdošanos un mērķu sasniegšanu ikvienam skolēnam, skolotājam, vecākiem! Labas sekmes un gandarījumu par paveikto!

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpgimg-009.jpgimg-010.jpgimg-011.jpgimg-012.jpgimg-013.jpgimg-014.jpgimg-015.jpgimg-016.jpgimg-017.jpgimg-018.jpgimg-019.jpgimg-020.jpgimg-021.jpgimg-022.jpgimg-023.jpgimg-024.jpgimg-025.jpgimg-026.jpgimg-027.jpgimg-028.jpgimg-029.jpgimg-030.jpgimg-031.jpgimg-032.jpgimg-033.jpgimg-034.jpgimg-035.jpgimg-036.jpgimg-037.jpgimg-038.jpgimg-039.jpgimg-040.jpgimg-041.jpgimg-042.jpgimg-043.jpgimg-044.jpgimg-045.jpgimg-046.jpgimg-047.jpgimg-048.jpgimg-049.jpgimg-050.jpgimg-051.jpgimg-052.jpgimg-053.jpgimg-054.jpgimg-055.jpgimg-056.jpgimg-057.jpgimg-058.jpgimg-059.jpgimg-060.jpgimg-061.jpgimg-062.jpgimg-063.jpgimg-064.jpgimg-065.jpgimg-066.jpgimg-067.jpgimg-068.jpgimg-069.jpgimg-070.jpgimg-071.jpgimg-072.jpgimg-073.jpgimg-074.jpgimg-075.jpgimg-076.jpgimg-077.jpgimg-078.jpgimg-079.jpgimg-080.jpgimg-081.jpgimg-082.jpgimg-083.jpgimg-084.jpgimg-085.jpgimg-086.jpgimg-087.jpgimg-088.jpgimg-089.jpgimg-090.jpgimg-091.jpgimg-092.jpgimg-093.jpgimg-094.jpgimg-095.jpgimg-096.jpgimg-097.jpgimg-098.jpgimg-099.jpgimg-100.jpgimg-101.jpgimg-102.jpgimg-103.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei