Aktuālais Balvu novadā

Aicinām līdz š.g. 15. maijam iesniegt pieteikumus konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015”. Šogad energoefektivitāte tiks vērtēta renovētām daudzdzīvokļu ēkām, daudzdzīvokļu ēkām - jaunbūvēm, sabiedriskām ēkām, vienģimenes ēkām un industriālām ēkām.

Balvu novada pašvaldība informē, ka tā ir uzsākusi gatavot saistošo noteikumu projektu, ar kuriem tiek plānots veikt grozījumu Balvu novada pašvaldības 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.8 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Balvu novadā”. Grozījumu projekts paredz, ka aizliegums audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus visā Balvu novada administratīvajā teritorijā ir spēkā 10 gadus no to pieņemšanas datuma.

Vakar, 23.aprīlī, ar Zviedrijas vēstnieka Henrika Landerholma un citu delegācijas locekļu vizīti Balvos iesākās Zviedrijas dienas, kuru laikā tika atklātas trīs izstādes – „Aci pret aci ar klimatu”, „Zviedrija no putna lidojuma”, „Dzīves puzle”, kā arī Balvu Novada muzejā demonstrēta filma „Ceļa gals”, kuras galvenā varone ir Balvu pagasta iedzīvotāja Daina Tavare.

Ar krāšņiem ziediem, mūziku, skolēnu radošo darbu izstādes atklāšanu un animācijas filmu demonstrēšanu vakar, 22.aprīlī, Balvu Novada muzejā tika atzīmēta Balvu Mākslas skolas 20 gadu dzimšanas diena!
Pirms divdesmit gadiem Balvos tika dibināta Balvu Mākslas skola. Divi skolotāji –Elita Teilāne un Olga Reče iestādē strādā kopš tās dibināšanas brīža, bet šobrīd skolā ir 8 pedagogi un 3 tehniskie darbinieki.

Arī šogad Balvu novada pašvaldība dod iespēju skolēniem strādāt vasarā. Noteikumi par kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Balvu novadā tika apstiprināti jau 2013.gadā.
Nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā finansē Balvu novada pašvaldība, organizē, koordinē un kontrolē Balvu Bērnu un jauniešu centrs. Nodarbinātības pasākumi tiks nodrošināti 96 Balvu novadā deklarētiem skolēniem, kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās mācību iestādēs un kuri uz nodarbinātības pasākuma uzsākšanas brīdi ir sasnieguši 15 gadu vecumu.

„Mēs katrs spējam baltākos brīnumus radīt
No zieda, no vārda, no krāsas, no skaņas, no vēja.
Mēs katrs protam to tālāk dot
Mīlot un atbildes neprasot.”
(G.Āboliņa)

27.aprīlī labdarības akcijas „Palīdzi trūcīgiem mazuļiem” ietvaros ar jaunajām māmiņām Alūksnē un Balvos tiksies projekta vēstnese, psiholoģijas zinātņu doktore Diāna Zande, sniedzot nepieciešamās zināšanas par mazuļu aprūpi un emocionālo atbalstu bērnu audzināšanā lekcijā „Kā izprast savu mazuli”. „Palīdzi trūcīgiem mazuļiem” ir labdarības organizācijas Ziedot.lv rīkota akcija sadarbībā ar SIA „Maxima Latvija”, kuras mērķis ir palīdzēt ap 2000 bērnu no maznodrošinātām ģimenēm visā Latvijā.

25.aprīlī kārtējo gadu Latvijā notiek Lielā Talka. Šajā dienā ikviens novada iedzīvotājs tiek aicināts padomāt par apkārtējo vidi, kurā mēs dzīvojam, un piedalīties Lielajā Talkā, uzkopjot savu pagalmu un palīdzot radīt pievilcīgu savu pagastu un novadu.

Sestdien, 18.aprīlī, Balvu Kultūras un atpūtas centrā pulcējās Balvu novada vislabākie dziedātāji, bērni līdz 5 gadu vecumam, lai savu dziedāšanas prasmi rādītu Balvu novada mazo vokālistu konkursā „Cālis - 2015”.


Pasākumu kalendārs

Jautājums Domei