BIIAC pieredzes apmaiņas brauciens uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošas izglītības atbalsta centru

Kategorija: Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs
Piektdiena, 08 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 13 Septembris 2017 10:38

img 005

“Jēkabpils – labo pārmaiņu pilsēta” – uzraksts vēstīja, ka esam sasnieguši galamērķi. Tāpat kā Balvos, noslēdzoties Eiropas projektam “Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”, Jēkabpils pilsētas pašvaldība uzskatīja, ka Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs ir šodienas nepieciešamība izglītības sistēmā.

Gaišajās, modernajās telpās, kas iekārtotas daudzdzīvokļu mājā, mūs sirsnīgi sagaidīja Izglītības darba speciāliste Dace Laizāne, psiholoģe Diāna Strause un speciālā pedagoģe Inita Kolkovska. Beidzoties vecāku konsultācijai, mums pievienojās arī centra vadītāja Sarmīte Safronova. Kopumā centrā strādā 6 speciālisti (2 psihologi, 1 logopēds, 1 speciālais pedagogs, izglītības darba speciāliste un centra vadītāja). Centra galvenais mērķis ir Pedagoģiski medicīniskās komisijas funkciju nodrošināšana un atbalsta sniegšana vecākiem, pedagogiem un atbalsta komandas speciālistiem. Speciālisti sniedz metodisko palīdzību individuālā plāna izstrādē, sadarbojas ar ģimenes ārstiem, ārstnieciskajām iestādēm un sabiedriskajām organizācijām.

Centra pakalpojumi paredzēti Jēkabpils pilsētas pašvaldībā deklarētiem izglītojamiem un vecākiem (iedzīvotāju skaits pilsētā ir 23 750). Pilsētā ir 5 pirmsskolas izglītības iestādes un 5 vispārējās izglītības iestādes. Jāatzīst, ka atbalsta komandas personāls ir nodrošināts visās pilsētas izglītības iestādēs. Kritiska situācija neesot arī lauku skolās. Pastāv sadarbības līgumi ar 7 novadiem.

Līdzīgi kā Balvu IIAC, speciālisti veic izglītojamo izpēti, lai ieteiktu atbilstošu izglītības programmu, sniedz individuālās konsultācijas ikdienā vecākiem, palīdz viņiem izprast, kā strādāt ar savu bērnu. Kā uzsvēra centra vadītāja S.Safronova, akcentu liekam nevis uz “ko bērns nevar tā, kā citi”, bet uz “kādi ir viņa resursi, kādā veidā viņš var.”

Pārrunājot aktuālo IIAC darbā (dokumentācija, PMK sēdes, konsultāciju norise, materiālā bāze, sadarbības iespējas, tālākizglītība), ieguvām vērtīgu informāciju sava centra darbības uzlabošanai. Centrs sadarbojas ar izglītības iestādēm Roķišķos (Lietuva), organizē un vada pedagogu tālākizglītības kursus, aprīko kabinetus ar moderniem mācību līdzekļiem (smilšu terapija, smilšu lampas, abonē logopēdisko programmu “Alirana” u.c.).

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Iekļaujošas Izglītības atbalsta centra pastāvēšanas laikā speciālistu darbs ir labi novērtēts, par to liecina saņemtās daudzās vecāku, pedagogu un dažādu speciālistu atsauksmes gan lokālā, gan valsts līmenī.

Inese Daukste
BIIAC vadītāja/logopēde

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpg

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei