Tirgus izpētes par būvdarbiem līdz 19 999,99 EUR

Kategorija: Iepirkumi
Piektdiena, 31 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 19 Februāris 2018 15:40

Līguma priekšmets

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Jumta remonts ēkai Sporta ielā 1

Piedāvājumi jāiesniedz  līdz 2018. gada 15.martam plkst. 10:00

“Trīs būvju demontāžas darbi Balvu pilsētas stadionā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 25.oktobrim plkst.12.00

Slēgtās ūdens atvades sistēmas ar drenāžu ierīkošana Balvos, Ceļinieku ielā

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 15.septembrim plkst.12.00

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 22.septembrim

“Skaidu granulu noliktavas būvniecībai” Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 15.augustam plkst.12:00

“Laukuma izbūve Balvu pilsētas parkā”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 3.augustam plkst. 12:00

Balvu Mākslas skolas telpu atjaunošana

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 16.jūnijam plkst. 12:00

Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas ēkas jumta remonts

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 8.jūnijam plkst. 10:00

TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA
(nepieciešami labojumi tehniskajā specifikācijā)

Papildus būvniecības darbu veikšana arhitektūras piemineklim “Bēržu kapu kapliča”

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 3. maijam plkst. 17.00

Balvu pilsētas skvēra izgaismošana, Balvi, Balvu novads

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 10. martam plkst. 12:00

Pieplūdes / nosūces ventilācijas sistēmas izbūve Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas darbnīcas telpās

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 09. decembrim plkst. 10.00

Papilddarbi - Balvu novada Balvu pilsētas Ceļinieku ielas segumu atjaunošanas darbiem (ūdensvada pārbūve)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 24.novembrim plkst. 12:00

Pieplūdes / nosūces ventilācijas sistēmas izbūve Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas darbnīcas telpās

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 22.09.2016. plkst. 10.00

Telpu kosmētiskais remonts Bērzpils ielā 1A, Balvos

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 29.augustam plkst. 12:00

Telpu kosmētiskais remonts Bērzpils ielā 1A, Balvos

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 22.augustam plkst. 12:00

IZSLUDINĀTĀ TIRGUS IZPĒTE PĀRTRAUKTA

Pieplūdes / nosūces ventilācijas sistēmas izbūve Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas darbnīcas telpās

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 17.08.2016. plkst.10:00

PĀRTRAUKT IZSLUDINĀTO TIRGUS IZPĒTI "Pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmas izbūve Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas darbnīcas telpās", FINANŠU LĪDZEKĻU TRŪKUMA DĒĻ

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei