Izglītojamo uzņemšana Balvu profesionālajā un vispārizglītojošā vidusskolā 2018./2019. mācību gadā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 25 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 25 Aprīlis 2018
  • Pamatizglītības programma, kods 21011111, 7.-9.klase
  • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas vakara ( maiņu), kods 21011812, 7.-9.klase
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011 (valsts aizsardzības mācība, sertifikāts, pilotprojekts)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma ( neklātiene), kods 31011013
    Profesionālās izglītības programmas

Lasīt tālāk ...


Tiek organizēti intensīvās angļu valodas kursi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 24 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 24 Aprīlis 2018

tmb20180424115629


Tiks veikta reorganizācija

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 18 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Aprīlis 2018

Balvu novada Domes sēdē, kas notika 2018.gada 12.aprīlī, tika lemts veikt Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāles reorganizāciju līdz 2018.gada 31.augustam. Reorganizācijas rezultātā tiks pārtraukta vispārējās pamatizglītības programma un speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, atstājot pirmsskolas izglītības programmu.
Atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem 2017.gada 1.septembrī izglītības iestādē reģistrēti 23 izglītojamie. Pamatizglītības programmu apgūst 14 izglītojamie (1.klasē – 2; 2.klasē – 3, 3.klasē – 0; 4.klasē – 1; 5.klasē – 1; 6.klasē – 2; 7.klasē – 2; 8.klasē – 1; 9.klasē – 2 izglītojamie), pirmsskolas programmu apgūst 9 izglītojamie. Diemžēl provizoriskie dati liecina, ka turpmākajos gados izglītojamo skaits turpinās samazināties.
Reorganizācijas rezultātā skolēniem tiek piedāvāts apmeklēt gan Tilžas, gan Bērzpils vidusskolas un nodrošināts transporta abos virzienos.


Balvu Valsts ģimnāzijā īsteno Nordplus projektu “Folclore - one language for Latvia and Lithuania”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 19 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Aprīlis 2018

tmb20180419124320

Balvu Valsts ģimnāzijā ir ļoti senas latviešu tautas dejas tradīcijas. Skolēniem deja ir prieka un pašizpausmes avots un arī veids, kā atbrīvoties no stresa un justies fiziski veselam. Lai ieinteresētu turpināt radoši darboties tautas tradīciju saglabāšanas un popularizēšanas jomā, Balvu Valsts ģimnāzijā esam uzsākuši īstenot Nordplus projektu “Folclore - one language for Latvia and Lithuania” ar Klaipēdas Ažuolyno ģimnāzijas deju kolektīvu “Auštra”.

Lasīt tālāk ...


Atvērto durvju diena Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 17 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 17 Aprīlis 2018

http://www.balvi.lv/images/afisa/04-09_d61T21jewO5J0pZbYgkVwTwhiBKjrKwx.jpg


Latviešu valodas olimpiāde 5. un 6.klasei

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 10 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 10 Aprīlis 2018

9.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā pulcējās 5. un 6. klašu skolēni no Balvu un Rugāju novadiem, lai parādītu savas zināšanas latviešu valodā. Olimpiādes dalībniekiem bija jāveic dažāda veida uzdevumi, kuros bija nepieciešamas zināšanas ortogrāfijā, interpunkcijā, stilistikā, leksikoloģijā, kā arī lasītprasme un radošums.

Gatavojoties latviešu valodas olimpiādei, lielu darbu ir ieguldījuši gan skolēni, gan viņu skolotājas. Par to liecina augstie sasniegumi olimpiādē. Paldies olimpiādes dalībniekiem un viņu skolotājām! Paldies par darbu arī žūrijas komisijai!

Valija Muldiņa

Latviešu valodas MA vadītāja


“Skaļās lasīšanas” konkurss 2018

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 10 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 10 Aprīlis 2018

6.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā notika starpnovadu skolu “Skaļās lasīšanas” konkurss 5., 6. un 7.klašu skolēniem. Konkurss šogad svinēja savu 5 gadu jubileju, un tam bija pieteikušies 24 skolēni.
5.klašu skolēni lasīja Māra Runguļa grāmatu “Pastaiga mirušo pilsētā”, 6.klašu skolēni - Māras Cielēnas “Pasakas”, 7.klašu skolēni - Rūdolfa Blaumaņa noveles. Skolēniem bija jāpilda arī uzdevumi par izlasītajiem darbu fragmentiem.

Uzvarētāji:

Lasīt tālāk ...


“Azote” aicina mācīties

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 05 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 05 Aprīlis 2018

Pieaugušo izglītības centrs "Azote" aicina strādājošos izmantot iespēju iesaistīties neformālās izglītības kursos.

Kursi tiek organizēti ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Kursu saraksts

Līdz 16.aprīlim jāaizpilda un jānogādā iesniegums par uzņemšanu mācību iestādē, kas atrodas Bērzpils ielā 2, Balvos.


Vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 04 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 04 Aprīlis 2018

tmb20180404084718Vizuālās mākslas olimpiāde, kas notika 28.martā Balvu Valsts ģimnāzijā, pulcināja skolēnus no Balvu, Baltinavas, Viļakas un Rugāju novadu skolām, kopskaitā - 87.

Lasīt tālāk ...


Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas un Gulbenes novada pedagogi gūst jaunu pieredzi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 03 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 03 Aprīlis 2018

tmb20180403134751

Jau piekto gadu Balvu Valsts ģimnāzijā marta brīvdienās ierodas izglītības darbinieki no tuvākiem un tālākiem novadiem, lai pārrunātu svarīgākās aktualitātes mācību un audzināšanas darbā, mācītos un dalītos ar labās prakses piemēriem. Arī šā gada 22. marta metodiskajā dienā “Darīt, mācoties un daloties pieredzē” ģimnāzijā pulcējās 74 pedagogi no Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas un Gulbenes novada.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei