Skolēnus aicina pieteikties konkursa Gardēžu klase 2. sezonai

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 20 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 20 Septembris 2017

Turpinot izglītot Latvijas skolu jauniešus par veselīgu un sabalansētu uzturu un motivējot ikdienā gatavot veselīgas maltītes, Rimi aicina skolēnus pieteikties konkursa Gardēžu klase 2. sezonai. Plānots, ka šoruden konkursa ietvaros noritēs divreiz vairāk meistarklašu, kurās veselīgu maltīšu gatavošanai skolēnus iedvesmos gan pazīstamo ēst gatavošanas ekspertu - Rimi Gardēžu – komanda, gan Latvijas jauniešiem zināmas Youtube zvaigznes – vlogeres Evelīna Pārkere un Laurlaacis.

Lasīt tālāk ...


Vides izglītība - pētniecisko pratību veicinātāja

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 14 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Septembris 2017

SIA “ZAAO” (ZAAO) arī šajā mācību gadā aicina izglītības iestādes apmeklēt interaktīvas mācību stundas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”, lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par vides aizsardzības jautājumiem, sekmētu interesi par dabas procesiem un iešanu dabā.

Lasīt tālāk ...


Spēļu vakars Balvu Bērnu un jauniešu centrā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 12 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 12 Septembris 2017

Balvu Bērnu un jauniešu centra nedēļas nogali iešūpoja iniciatīvu centra jaunieši, spēlējot dažādas spēles, jo vakara tēmas nosaukums bija “Spēļu vakars”. Jauniešiem interesē gan prātu asinošas, gan jautrību izraisošas un sacensības garu rosinošas spēles.

Lasīt tālāk ...


Krāsaini, filozofiski, emocionāli un radoši lidojumi V Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa laureātu darbos

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 13 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 15 Septembris 2017

Siltā septembra pēcpusdienā mākslas cienītāji pulcējās Balvu Sakrālās kultūras centrā, kur tika godināti Balvu Mākslas skolas, NVO “SAVI”, biedrības “Radošās Idejas”, Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes un Balvu novada pašvaldības organizētā V Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa „Dažādā pasaule” 2017 „Nacionālās vērtības” laureāti. To vidū bija arī Balvu Mākslas skolas audzēkņi.

Lasīt tālāk ...


Pirmsskolas izglītības iestāžu vadība tiekas pirmajā sanāksmē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 12 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 12 Septembris 2017

2017.gada 5.septembrī uz pirmo sanāksmi pulcējās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, metodiķi un pedagogu pārstāvji no skolām.

Sapulcē piedalījās un pedagogus uzrunāja IKSP vadītāja Inta Kaļva, novēlot veiksmīgu un radošu jauno mācību gadu, nenoliedzot, ka tas būs darbīgs un, gaidot jaunās izglītības reformas, grūts.

Darba dienas gaitā pirmsskolas darba speciāliste Lija Bukovska prezentēja, atskatījās un analizēja iepriekšējā gadā paveikto, kā arī pedagogi diskutēja, izvirzot uzdevumus un galvenās jomas jaunā mācību gada darba plāna sastādīšanai.

Lasīt tālāk ...


Dabai pietuvināta vides izglītība

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 06 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Septembris 2017

skudra urda plava

Jaunajā mācību gadā pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “ZAAO” (ZAAO) aicina izglītības iestāžu audzēkņus un pedagogus aktīvi iesaistīties vides saudzēšanā un meklēt risinājumus, kā ar savu rīcību var ietekmēt dabas procesus, kā arī izprast ikdienas paradumu maiņas nozīmi.

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe” ZAAO piedāvā licencētu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu, kas ietver mācību stundas ar praktisku darbošanos, RAAC “Daibe” teritorijas apskati un došanos dabā. Mācību programmā ietvertas četras tēmas, kas iekļaujas izglītības iestāžu mācību saturā dabas zinību priekšmetos, nodrošinot padziļinātas zināšanas par dabas sistēmām, procesiem, cilvēka un vides mijiedarbību, tostarp atkritumu apsaimniekošanas veidiem, atkritumu samazināšanas un otrreizējās pārstrādes iespējām, kā arī par ilgtspējīgu attīstību un “Nulles atkritumu” konceptu.

Lasīt tālāk ...


Vēstures skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 05 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 05 Septembris 2017

2017.gada 30.augustā Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu astoņi vēstures skolotāji tikās gadskārtējā metodiskās apvienības sanāksmē, lai pārrunātu iepriekšējā mācību gada rezultātus, kā arī izvirzītu vadlīnijas jaunajam mācību gadam kompetenču izglītības kontekstā. Metodiskās apvienības vadītāja Irēna Šaicāne saviem kolēģiem parādīja sagatavoto foto prezentāciju par Vēstures Skolotāju biedrības (VSB) Vasaras dienām Balvos no 1.-3. augustam, kad 96 Latvijas vēstures skolotāji iepazinās gan ar Ziemeļlatgales vēsturi, gan tika spriests un debatēts par jauno mācību saturu vēsturē. Lai gan joprojām vēl daudz neskaidrību, taču katram no mums ir iespēja mainīties, domāt radoši un atbildīgi. Vēsturi mācot, uzsvars liekams ne tikai uz lasītprasmi, bet gan uz tekstpratību, gan domāšanu un radošumu, gan caurviju prasmēm, gan sadarbību ar citu priekšmetu skolotājiem, izmantojot digitālās prasmes, kā arī balstoties uz katra skolēna un skolotāja pašizziņu un pašvadību.

2017.gada 17.oktobrī Tilžas vidusskolā un Tilžas internātpamatskolā starpnovadu vēstures skolotājiem notiks mācību seminārs, kura ietvaros tiks apmeklētas Tilžas apkārtnes vēsturiskās vietas.


Utenā norisinājās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-183 „Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)” vadības grupas 2.sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 04 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 04 Septembris 2017

interreg lv lt

Šī gada 24.augustā Utenā (Lietuva) notika Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-183 “Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)” (“Labour Market without Borders (Mobility”)) vadības grupas 2.sanāksme, kurā piedalījās projekta īstenotāju Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienības, Malnavas koledžas, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”, Balvu novada pašvaldības Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, Zarasu Lauksaimniecības skolas, Utenas reģionālā profesionālās apmācības centra, Jonišķu Lauksaimniecības skolas, Alantas Biznesa un tehnoloģiju vidusskolas pārstāvji.

Sanāksmē detalizēti tika izrunātas plānotās aktivitātes, nozīmējot konkrētus datumus to norisei, aktualizēti sasniedzamie rezultāti un plānots projekta budžets atbilstoši aktivitāšu īstenošanai un veicamajiem darbiem gan līdz pirmā atskaitīšanās perioda beigām, gan iezīmēti nākamie soļi arī pārējos projekta īstenošanas posmos. Projekta īstenotāji uzsāka darbu elektroniskajā uzraudzības sistēmā (eMS), lai visas projektā paredzētās darbības norisinātos saskaņā ar projekta pieteikumā paredzēto un lai sekmīgi noritētu projekta īstenošana.

Projekts tiek finansēts no Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam. Kopējais projekta finansējums: 903 891,96 EUR, no kura Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai paredzēti 101 739,29 EUR (85% ERAF finansējums, 15% pašvaldības līdzfinansējums).

Projekta “Darba tirgus bez robežām” mērķis ir stimulēt darbaspēka mobilitātes iespējas un uzlabot darbaspēka iemaņas, kas atbilstu Latgales reģiona – Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu teritorijas vajadzībām.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

latvija lietuva 2 sanaksme
Projekta dalībnieku tikšanās Lietuvas pilsētā Utenā.

Veiksmīgu jauno mācību gadu novēl Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kolektīvs

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 31 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 31 Augusts 2017

iks apsveikums 1 septembri


Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs (BIIAC) aicina apmeklēt speciālistu konsultācijas

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 29 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Septembris 2017

Mīlestība – tā ir viena no galvenajām cilvēciskajām vajadzībām. Katram no mums neatkarīgi no vecuma ir nepieciešama sajūta, ka esam mīlēti, saprasti, vajadzīgi. Un bērns bez mīlestības vispār nevar normāli attīstīties un augt. Visiem vecākiem gribas redzēt savs bērnus laimīgus, veselīgus, veiksmīgus, taču dzīve nav bez grūtībām un problēmām. Un tad ir svarīgi meklēt un saņemt palīdzību, atbalstu pie speciālistiem, kas var būtiski ietekmēt bērna dzīves kvalitāti.

Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta cents (BIIAC) domāts vecākiem, vecvecākiem, pedagogiem, ikvienam, kurš rūpējas un mīl savu bērnu. BIIAC mērķis ir sekmēt izglītojamo spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošas izglītības ieguvi, kā arī koordinēt iekļaujošas izglītības darbu Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs. Centrs ir atvērts un laipni uzņem arī citu novadu vecākus un bērnus. Ik dienu tiek sniegts atbalsts ļoti daudziem gan Balvu pilsētā dzīvojošiem, gan novada pašvaldību bērniem, kam ir izglītības programmas apguves grūtības – mācīšanās traucējumi, uzvedības problēmas, skaņu izrunas grūtības vai valodas traucējumi. BIIAC speciālistu (psihologs, logopēds) piedāvāto pakalpojumu amplitūda ir plaša:

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei