Izglītojamo uzņemšana Balvu profesionālajā un vispārizglītojošā vidusskolā 2018./2019. mācību gadā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 25 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 23 Maijs 2018
  • Pamatizglītības programma, kods 21011111, 7.-9.klase
  • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas vakara ( maiņu), kods 21011812, 7.-9.klase
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011 (valsts aizsardzības mācība, sertifikāts, pilotprojekts)
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma ( neklātiene), kods 31011013
    Profesionālās izglītības programmas

Lasīt tālāk ...


Pēdējais zvans Tilžas un Bērzpils vidusskolās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 22 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 23 Maijs 2018

tmb20180522120041

Aizvadītā piektdiena 9. un 12.klases skolēniem bija īpaša – tā bija diena, kad skolās tika atzīmēta pēdējā zvana diena ar ko tiek noslēgts mācību process. Šajā dienā Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes (IKS) vadītāja Inta Kaļva devās uz divām novada skolām, lai sveiktu topošos absolventus, teiktu spēka vārdus un iedrošinātu būt drosmīgiem un pārliecinātiem eksāmenu sesijas laikā.

Lasīt tālāk ...


Izlaidumi Balvu novada skolās 2018.gadā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 14 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 23 Maijs 2018

tmb20180514143401


Uzņem kandidātus mācībām Valsts robežsardzes Koledžas Robežsargu skolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 22 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 23 Maijs 2018

Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) apguvei, par valsts budžeta līdzekļiem, uzņem Latvijas pilsoņus ar vidējo izglītību, kuriem līdz 2018.gada 20.augustam (ieskaitot 20.08.2018.) ir pilni 18 gadi, kuri nav vecāki par 30 gadiem (dzimšanas datums ne agrāks kā 24.09.1988.) un ar savām personiskajām īpašībām, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli, augumu (vīriešiem ne mazāks kā 168 cm, sievietēm ne mazāks kā 165 cm) ir piemēroti dienestam Valsts robežsardzē. Mācības Valsts robežsardzes koledžā (Robežsargu skolā — 1 gads).

Lasīt tālāk ...


Stūru stūriem tēvu zeme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 22 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 23 Maijs 2018

tmb20180522091803

Lai iesaistītos un līdzdarbotos svētku procesā, sagaidot Latvijas simtgadi, bērnos un jauniešos stiprinātu piederības izjūtu un lepnumu par savu novadu un valsti, veicinātu bērnu un jauniešu radošuma un talantu attīstību tika izsludināts konkurss “Stūru stūriem tēvu zeme”. Konkursā varēja piedalīties Balvu, Rugāju un Baltinavas novadu pirmsskolas, vispārizglītojošās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu izglītojamie. Piedalīties konkursā varēja izveidojot video sižetu, īsfilmiņu vai prezentāciju, gatavojot literāru darbu vai sniedzot priekšnesumu.

Lasīt tālāk ...


Apbalvo video konkursa „2050.gada policists” dalībniekus

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 16 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 22 Maijs 2018

tmb20180516164353

Latvijas Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes (VP LRP) Balvu iecirknis sadarbībā ar VP LRP Balvu iecirkņa apkalpojamās teritorijas novadu pašvaldībām rīkoja video konkursu bērniem un jauniešiem līdz 19 gadu vecumam ar mērķi popularizēt Valsts policijas darbu, sekmēt jauniešu interesi par Valsts policiju un tās darbības mērķiem un principiem, kas vērsti uz sabiedrību, lai nodrošinātu valstī sabiedrisko mieru un kārtību, aizsargātu personu dzīvību, veselību, drošību, audzinātu likumpaklausīgus iedzīvotājus.

Lasīt tālāk ...


Noslēdzies starpnovadu vizuālās mākslas konkurss “Krāsu raksti Latgalē”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 16 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 22 Maijs 2018

tmb20180516142406

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Balvu Mākslas skola, biedrība "Radošās Idejas", NVO "Savi" organizēja starpnovadu bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursu "Krāsu raksti Latgalē". Konkursa prioritāte bija apzināt Latgales kultūras vērtības – glezniecībā un literatūrā, veicinot tās saglabāšanu un pieejamību jaunrades procesā.

Lasīt tālāk ...


Metodiskā diena Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 11 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 21 Maijs 2018

tmb20180511091725

8. maijā Balvu Valsts ģimnāzijā (BVĢ) pulcējās starpnovadu skolu direktoru vietnieki audzināšanas jomā un klašu audzinātāji, lai dalītos ar interesantākajām idejām šajā gadā notikušajās klases stundās un pasākumu scenārijiem. Balvu Valsts ģimnāzijas 9b. klases audzinātāja Inese Paidere prezentēja klases stundu par paaudžu sadarbību, bet 12b. klases audzinātāja Eva Zučika – Kuzņecova stāstīja par Mātes dienai veltītu klases stundu “Vai jūs ticat eņģeļiem?”, 11a. klases audzinātāja Sandra Mozule piedāvāja stundu par laimi.

Lasīt tālāk ...


Piesakies vasaras nometnei!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 10 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 21 Maijs 2018

tmb20180510155057


Aicina mācīties Balvu Mākslas skolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 08 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 21 Maijs 2018

tmb20180508110447


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei