Uzņemšana Balvu Mūzikas skolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 03 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 21 Maijs 2018

Mūzikas skolas afiša


Seminārs Rugāju novada vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 03 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 21 Maijs 2018

tmb20180503091322

25.aprīlī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu skolu direktoru vietnieki izglītības jomā tikās seminārā Rugāju novada vidusskolā. Pavasarīgu sveicienu kolēģiem nesa Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciāliste Terēza Čudarkina un metodiskās apvienības vadītāja Ināra Konivale.

Lasīt tālāk ...


5.-7.klašu informātikas olimpiāde

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 03 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 21 Maijs 2018

tmb20180503090604

19.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās 5.-7.klašu informātikas olimpiāde, kurā savas zināšanas informātikā apliecināja 12 skolēni no astoņām Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu izglītības iestādēm. Olimpiādes dalībniekiem bija jāveic uzdevumi teksta apstrādē, izmantojot lietotni Word, izklājlapu lietotnē Excel, kā arī tests.

Lasīt tālāk ...


Aizritējis mazo erudītu konkurss „Mazais prātnieks”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 27 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 21 Maijs 2018

tmb20180427160735

2018.gada 25.aprīlī deviņas komandas no 5 pirmsskolas izglītības iestādēm un 3 grupām pie skolas no Balvu un Rugāju novadiem pulcējās ikgadējā mazo erudītu konkursā „Mazais prātnieks”, kas šogad noritēja Kubulu kultūras namā un par tā organizāciju rūpējās Kubulu PII „Ieviņa” kolektīvs.

Lasīt tālāk ...


Tiek organizēti intensīvās angļu valodas kursi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 24 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 24 Aprīlis 2018

tmb20180424115629


Tiks veikta reorganizācija

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 18 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Aprīlis 2018

Balvu novada Domes sēdē, kas notika 2018.gada 12.aprīlī, tika lemts veikt Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāles reorganizāciju līdz 2018.gada 31.augustam. Reorganizācijas rezultātā tiks pārtraukta vispārējās pamatizglītības programma un speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, atstājot pirmsskolas izglītības programmu.
Atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem 2017.gada 1.septembrī izglītības iestādē reģistrēti 23 izglītojamie. Pamatizglītības programmu apgūst 14 izglītojamie (1.klasē – 2; 2.klasē – 3, 3.klasē – 0; 4.klasē – 1; 5.klasē – 1; 6.klasē – 2; 7.klasē – 2; 8.klasē – 1; 9.klasē – 2 izglītojamie), pirmsskolas programmu apgūst 9 izglītojamie. Diemžēl provizoriskie dati liecina, ka turpmākajos gados izglītojamo skaits turpinās samazināties.
Reorganizācijas rezultātā skolēniem tiek piedāvāts apmeklēt gan Tilžas, gan Bērzpils vidusskolas un nodrošināts transporta abos virzienos.


Balvu Valsts ģimnāzijā īsteno Nordplus projektu “Folclore - one language for Latvia and Lithuania”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 19 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Aprīlis 2018

tmb20180419124320

Balvu Valsts ģimnāzijā ir ļoti senas latviešu tautas dejas tradīcijas. Skolēniem deja ir prieka un pašizpausmes avots un arī veids, kā atbrīvoties no stresa un justies fiziski veselam. Lai ieinteresētu turpināt radoši darboties tautas tradīciju saglabāšanas un popularizēšanas jomā, Balvu Valsts ģimnāzijā esam uzsākuši īstenot Nordplus projektu “Folclore - one language for Latvia and Lithuania” ar Klaipēdas Ažuolyno ģimnāzijas deju kolektīvu “Auštra”.

Lasīt tālāk ...


Atvērto durvju diena Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 17 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 17 Aprīlis 2018

http://www.balvi.lv/images/afisa/04-09_d61T21jewO5J0pZbYgkVwTwhiBKjrKwx.jpg


Latviešu valodas olimpiāde 5. un 6.klasei

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 10 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 10 Aprīlis 2018

9.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā pulcējās 5. un 6. klašu skolēni no Balvu un Rugāju novadiem, lai parādītu savas zināšanas latviešu valodā. Olimpiādes dalībniekiem bija jāveic dažāda veida uzdevumi, kuros bija nepieciešamas zināšanas ortogrāfijā, interpunkcijā, stilistikā, leksikoloģijā, kā arī lasītprasme un radošums.

Gatavojoties latviešu valodas olimpiādei, lielu darbu ir ieguldījuši gan skolēni, gan viņu skolotājas. Par to liecina augstie sasniegumi olimpiādē. Paldies olimpiādes dalībniekiem un viņu skolotājām! Paldies par darbu arī žūrijas komisijai!

Valija Muldiņa

Latviešu valodas MA vadītāja


“Skaļās lasīšanas” konkurss 2018

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 10 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 10 Aprīlis 2018

6.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā notika starpnovadu skolu “Skaļās lasīšanas” konkurss 5., 6. un 7.klašu skolēniem. Konkurss šogad svinēja savu 5 gadu jubileju, un tam bija pieteikušies 24 skolēni.
5.klašu skolēni lasīja Māra Runguļa grāmatu “Pastaiga mirušo pilsētā”, 6.klašu skolēni - Māras Cielēnas “Pasakas”, 7.klašu skolēni - Rūdolfa Blaumaņa noveles. Skolēniem bija jāpilda arī uzdevumi par izlasītajiem darbu fragmentiem.

Uzvarētāji:

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei