Starpnovadu latviešu valodas un literatūras metodiskās apvienības olimpiāde

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 01 Aprīlis 2015
Pēdējās izmaiņas: 01 Aprīlis 2015

30.martā Balvu, Baltinavas un Rugāju novada skolu 5. - 6. klašu skolēni piedalījās starpnovadu latviešu valodas un literatūras metodiskās apvienības organizētajā olimpiādē, kur mērojās spēkiem gan valodas jautājumu zināšanā, gan lasīt un rakstīt prasmēs.
Pēc labi padarītā darba bija gandarīti gan skolēni, gan viņu skolotāji. Paldies pedagogiem, kas gatavoja skolēnus olimpiādei! Paldies darbu vērtētājām!
Priecīgas Lieldienas!
 


Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 7.klašu skolēniem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 25 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 25 Marts 2015

23.martā Balvu Valsts ģimnāzijā norisinājās krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 7.klašu skolēniem un eseju konkurss 12.klašu skolēniem. Gan 7., gan 12 klašu skolēni sacentās divās grupās- A grupā tie skolēni, kuri mācās krievu valodu kā svešvalodu no 6.klases un kuru ģimenē nerunā krieviski, savukārt B grupā - skolēni, kuri mācījušies mazākumtautību skolās vai kuru ģimenes sarunvaloda ir krievu valoda.

Kopā krievu valodas olimpiādē 7. klasēm piedalījās 27 skolēni, bet eseju konkursā- 4 skolēni. Prieks par skolēnu sniegumu un pateicība pedagogiem par dalību olimpiādes sagatavošanā un tās norisē.


Pedagogi apmeklē semināru

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 25 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 25 Marts 2015

19.martā Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē vienkopus pulcējās pedagogi, kas māca sociālās zinības, kā arī veic klases audzinātāja pienākumus, lai piedalītos seminārā "Alkohola prevencijas metožu apgūšana darbam klasē". Viena no projekta "Runājot par alkoholu" līdzautorēm, kas ir arī Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāja - Ineta Elksne atgādināja kolēģiem teoriju par atkarības veidošanos. Visi semināra dalībnieki saņēma projekta ietvaros izdotās grāmatas "Runājot par alkoholu", kas būs liels palīgs darbā ar skolēniem runājot par alkohola lietošanas tēmām. Grāmatā ir praktiski un vienkārši pielietojami vingrinājumi, kuru mērķis ir attīstīt jauniešiem prasmi ietekmēt situācijas savā dzīvē, spēt izvēlēties nepakļauties sociālajām ietekmēm, vienaudžu spiedienam, iemācīties pateikt "Nē".


Metodiskajā apvienībā tiekas pirmsskolas skolotāji

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 24 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 24 Marts 2015

2015.gada 11.martā pirmsskolas skolotāji sanāca uz kārtējo metodisko apvienību, kurā dalījās pieredzē par darbu ar bērniem no 1-3 gadiem.
Balvu PII „Pīlādzītis” skolotājas Inese Salmane un Vineta Bule prezentēja projekta „Gribu visu zināt” darbu, kurā bērni ar dažādu eksperimentu palīdzību, izzināja ūdens īpašības. Skolotājas Ilona Kazāka un Irēna Supe Brokāne dalījās pieredzē par pašu gatavotiem mūzikas instrumentiem, kas tapuši sadarbībā ar bērnu vecākiem un to plašajām pielietošanas iespējām. Savukārt skolotājas Jautrīte Štāle un Olita Šaicāne piedāvāja kvalitatīvas, radošas un interesantas pašu gatavotās didaktiskās rotaļas dabas izzināšanai.

Lasīt tālāk ...


Skolēnie piedalās olimpiādēs

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 24 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 24 Marts 2015

Pavasara brīvdienās 17.martā Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu 3. un 4. klašu skolēni piedalījās olimpiādēs. 3. klašu skolēniem olimpiāde notika latviešu valodā. Tajā piedalījās 20 skolēni. Iegūtie rezultāti:
1.vieta - Elvita Rizena (Rugāju novada vidusskola);
2.vieta - Lineta Kopāne (Balvu pamatskola);
3.vietu – Viviāna Bratuškina (Balvu pamatskola);
atzinība – Sandris Puriņš (Balvu pamatskola), Sintija Vīksniņa (Rugāju novada vidusskola), Viktorija Stoļenkova (Stacijas pamatskola, Vīksnas filiāle).

Lasīt tālāk ...


Izglītības darbinieku konference Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 23 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 23 Marts 2015

Balvu Valsts ģimnāzijā 20.martā notika Balvu, Baltinavas un Rugāju novada izglītības darbinieku konference „Uzdrīkstēšanās, attīstība, radošums – atslēga kvalitatīvai izglītībai”.
Konferences dienā tika paplašinātas zināšanas par jaunākajām tehnoloģijām, par kultūras kanona vērtību izmantošanu mācību darbā, kā arī gūtas jaunas atziņas turpmākajam darbam, stiprināta savstarpējā sadarbība kopīgam mērķim – kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada interešu izglītības speciālisti piedalās Alūksnes un Apes novadu interešu izglītības pedagogu LABĀS PRAKSES SKOLĀ

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 18 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 18 Marts 2015

17.martā Alūksnes Multifunkcionālajā Jaunatnes iniciatīvu centrā notika Alūksnes un Apes novadu interešu izglītības pedagogu labās prakses skola, uz kuru bija uzaicinātas Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes interešu izglītības speciāliste Ilona Naļivaiko un pulciņu skolotājas Svetlana Pavlovska un Inta Ozola. Ilona Naļivaiko Alūksnes kolēģus iepazīstināja ar interešu izglītības daudzveidību un pieejamību Balvu novadā, savukārt Svetlana Pavlovska interešu izglītības pedagogiem pastāstīja, kā darbojas intelektuālais klubs „Erudīts” un novadīja spēli par latviešu un krievu tradīcijām. Pēc tās pedagogi atzina, ka bijis interesanti un viņi uzzinājuši daudz ko jaunu. Inta Ozola Alūksnes novada skolotājas aizrāva un iedvesmoja ar savu stāstījumu un praktisku demonstrāciju, kā pareizi kopt seju un kā to mācīt pusaudzēm. Atgriežoties mājās, bija prieks un gandarījuma sajūta par to, ka mums ir tik zinoši , aizrautīgi un radoši pedagogi un ka ar savu labo pieredzi varam dalīties ar kaimiņu novadu kolēģiem.


Balvos notiks izglītības darbinieku konference

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 17 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 17 Marts 2015

Balvu Valsts ģimnāzijā, Dārza ielā 2, 20.martā no pulksten 9.00 – 15.30 notiks Balvu, Baltinavas un Rugāju novada izglītības darbinieku konference „Uzdrīkstēšanās, attīstība, radošums – atslēga kvalitatīvai izglītībai”.

Lasīt tālāk ...


Balvu Valsts ģimnāzijā notika konkurss „Pazīsti savu organismu”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 12 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 12 Marts 2015

11.martā Balvu Valsts ģimnāzijā notika konkurss „Pazīsti savu organismu”. Konkursa mērķis ir ieinteresēt skolēnus cilvēka fizioloģisko procesu un to kopsakarību izzināšanā un izpētē, kā arī padziļināt izpratni par sava organisma fizioloģisko procesu saistību ar veselības stāvokli.
Konkursā piedalījās trīspadsmit Balvu un Rugāju novadu 9. – 12. klašu audzēkņi.

Lasīt tālāk ...


Tikšanās ar Rīgas Tehniskās universitātes lektorēm

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 11 Marts 2015
Pēdējās izmaiņas: 11 Marts 2015

10.martā Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes asociētā profesore Ingunda Šperberga un Vispārīgās ķīmijas tehnoloģiju institūta doktore Kristīne Šalma- Ancāne.
Balvu Valsts ģimnāzijas un Bērzpils vidusskolas skolēni klausījās lekcijas par biomateriāliem cilvēka ķermenī un Latvijas minerālajām vielām un to rūpnieciskās izmantošanas iespējām.
Visiem interesentiem bija iespēja paplašināt savu redzesloku un gūt jaunas zināšanas.


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei