Konferencē tiekas Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pedagogi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 27 Augusts 2015
Pēdējās izmaiņas: 27 Augusts 2015

Ir atkal pagājusi vasara, izdejoti un izdziedāti XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, gūtas uzvaras Latvijas Jaunatnes sporta olimpiādē, īstenoti vairāki nozīmīgi projekti un pavadītas neaizmirstamas dienas vasaras nometnēs. Un atkal ir pienācis jaunais darba cēliens – jaunais mācību gads.

Lasīt tālāk ...


Skolas gatavas jaunajam mācību gadam

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 27 Augusts 2015
Pēdējās izmaiņas: 27 Augusts 2015

24. un 25. augustā Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālisti apmeklēja novada izglītības iestādes, lai atsevišķi ar katru izglītības iestādes vadību pārrunātu aktualitātes, iepazītos ar paveikto un runātu par problēmām, kuras, lielākas vai mazākas, ir katrai izglītības iestādei.

Lasīt tālāk ...


YAMAHA mūzikas skola aicina uz iepazīšanās nodarbībām

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 26 Augusts 2015
Pēdējās izmaiņas: 26 Augusts 2015


Izglītības iespējas jauniešiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 17 Augusts 2015
Pēdējās izmaiņas: 17 Augusts 2015


PALDIES!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 14 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 14 Jūlijs 2015

XI  Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki  ir izskanējuši un tie apliecināja, cik talantīgi, varoši un izturīgi ir mūsu bērni un jaunieši, kuri, atgriežoties mājās, atzina, ka nekur citur nevar sajust, redzēt un dzirdēt tādas emocijas, nekas cits nevar radīt tādu gaisotni, tādu kopības un vienotības sajūtu, kāda tā ir Dziesmu un deju svētkos.

Lasīt tālāk ...


Balvos diskutē par pieaugušo izglītību Latgalē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 13 Jūlijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 13 Jūlijs 2015

Balvos 9. jūlijā notika diskusija un seminārs par “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”, uz kuru bija pulcējušies Balvu, Daugavpils, Viļakas, Kārsavas, Rugāju, kā arī Alūksnes pašvaldību, nevalstisko organizāciju un izglītības iestāžu pārstāvji, kas iesaistīti pieaugušo izglītības plānošanā un īstenošanā.
Semināra uzdevums bija aktualizēt jautājumus par pieaugušo izglītības koordināciju Latgalē, veicināt sadarbību starp blakus esošajiem novadiem un pašvaldībām, kā arī pārrunāt pieaugušo izglītības programmu atbilstību cilvēku interesēm un darba tirgus pieprasījumam.

Lasīt tālāk ...


Informācija par Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centra darbību 2014./2015.mācību gadā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 09 Jūnijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 09 Jūnijs 2015

2014./2015.mācību gadā ar Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centra (BIIAC) palīdzību tika nodrošināta atbalsta speciālistu pieejamība Balvu novadā. Gan vecāki, gan pedagogi ir izpratuši atbalsta speciālistu nozīmību iekļaušanas procesā un tāpēc arvien vairāk izmanto konsultatīvā atbalsta iespējas.
Mācību gada laikā tika sniegtas 529 konsultācijas 371 izglītojamajam (gan pirmreizēji, gan atkārtoti), viņu vecākiem un pedagogiem.
Balvu novada PII „Pīlādzītis” tika atvērta otra speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām.

Lasīt tālāk ...


Apskatāma izstāde - "Pasaule bērna acīm"

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 25 Maijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 25 Maijs 2015

No 22.maija līdz 7.jūnijam Tirdzniecības centrā Planēta ir skatāma Balvu un Baltinavas novadu pirmsskolas vecuma bērnu radošo darbu izstāde „Pasaule bērna acīm”, kas veltīta Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai ar mērķi - veicināt bērnu radošo pašizteikšanos, saskatot mīlestību, labestību un skaisto sev apkārt.


Pirmsskolas darbinieku sporta svētki – Pirātu noskaņās!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 22 Maijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 22 Maijs 2015

Ikgadējie pirmsskolas darbinieku sporta svētki šogad norisinājās 20.maijā Kubulos. Šī gada pasākums bija tematisks un organizatori - Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” darbinieki visus aicināja ierasties Pirātu tērpos.

Lasīt tālāk ...


Sacenšas konkursā par Eiropas Savienību

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 21 Maijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 22 Maijs 2015

14.maijā Rugāju novada Eglaines pamatskolā notika ikgadējais Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu pamatskolu konkurss ģeogrāfijā. Šogad konkursā piedalījās 8.klašu komandas triju cilvēku sastāvā. Tēma - Eiropas Savienības valstu ģeogrāfija. Lielā tēma par Eiropas Savienību aptvēra dažādus apakštematus – valstu zīmoli, tautastērpi, atpazīt valsti pēc apraksta, nacionālā virtuve, valsts galvaspilsēta, valsts iekārta, vadītājs, naudas vienība un karogs, kā arī daudz kas cits.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei