Aizvadīts seminārs Balvu muižā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 15 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 15 Marts 2018

2018.gada 8.martā Izglītības, kultūras un sporta pārvalde uz informatīvo semināru Balvu Muižā pulcēja izglītības iestāžu vadītājus.

Seminārā piedalījās Jaunsardzes un informācijas centra direktors Aivis Mirbahs, prezentējot Valsts aizsardzības mācības modeli, kas tiks ieviests skolās kā izvēles priekšmets, lai veicinātu izglītojamo interesi par dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, pilnveidotu jauniešu pašvērtējumu un nostiprinātu pilsonisko apziņu.

Lasīt tālāk ...


Iespēja mācīties Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 14 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 15 Marts 2018

http://www.balvi.lv/images/afisa/03-14_aFocJv9XoGeuU6KdDUncjpldovgn7OxB.jpg


Jau 65 mācību iestādēs psihologi un sociālie pedagogi gatavi izglītot vecākus par atbildīgu tehnoloģiju lietošanu

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 13 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 13 Marts 2018

24 skolu psihologi un sociālie pedagogi no visas Latvijas februāra nogalē absolvēja Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm un psihologa Edmunda Vanaga kopīgi izstrādāto mācību programmu par šodien ģimenēm tik aktuālo tēmu – kā veidot atbildīgus mobilo tehnoloģiju lietošanas paradumus un kā par šiem jautājumiem runāt ar bērniem un viņu vecākiem. Līdz ar otro mācību izlaidumu kopskaitā pussimts Latvijas skolu psihologu un sociālo pedagogu kļuvuši par programmas Kā būt par vecāku 21.gs? vēstnešiem. Turpmāk speciālisti dalīsies ar zināšanām savā novadā un ārpus tā.
Kā izaudzināt laimīgu bērnu digitālajā laikmetā – tas ir gadsimta izaicinājums vecākiem un nebūt ne viegls, bet atbildīgs uzdevums arī pedagogiem. Turpmāk Latvijā 65 mācību iestādēs būs pieejamas Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstnešu organizētās individuālās konsultācijas un lekcijas skolēnu vecākiem, kas palīdzēs risināt jautājumus par mobilo tehnoloģiju lietošanu ģimenēs.

Lasīt tālāk ...


Metodiskā diena Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 08 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 08 Marts 2018

22. martā Balvu Valsts ģimnāzijā tiek organizēta metodiskā diena “Darīt, mācoties un daloties pieredzē”.
Starpnovadu pedagogiem no pulksten 9.50 būs iespēja vērot šādas mācību stundas: vēsturi, literatūru, angļu valodu, ķīmiju, psiholoģiju, fiziku, matemātiku, vizuālo mākslu, informātiku un meistarklasi bioloģijā. Balvu valsts ģimnāzijas skolotāji dalīsies pieredzē par sadarbības, pašvadības, domāšanas, komunikatīvo prasmju, tekstpratības, digitālpratības, radošuma un starppriekšmetu saiknes, kā arī bilingvālā mācību modeļa iedzīvināšanu mācību procesā.
Pulksten 13.00 visi metodiskās dienas dalībnieki tiksies skolas zālē, lai ieklausītos Rīgas Juglas vidusskolas direktores Aijas Melles atziņās par skolu un skolotāju jaunā izglītības satura kontekstā, kā arī Balvu pamatskolas direktores vietnieces Gunitas Pugejas pieredzes stāstā “Dziļā mācīšanās - ceļš uz kompetencēs balstītu izglītību”.
Metodiskās dienas izskaņā izglītbas iestāžu vadītāji un viņu vietnieki tiksies ar lektori Aiju Melli un klausīsies lekciju “Skolas metodiskā darba sistēmas pārorganizācija pedagogu starpdisciplinārajai sadarbībai, instrumenti, kā to izdarīt”.
Metodiskajā dienā tiek laipni gaidīti kolēģi no visām starpnovadu skolām.


Valija Muldiņa
BVĢ direktores vietniece- izglītības metodiķe


Informācija vecākiem par pamatizglītības iegūšanu no 6 gadu vecuma

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 06 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 06 Marts 2018

Nospiežot uz zemāk esošās saites, Jūs varat noskatīties animācijas filmu “Kas mainīsies vai nemainīsies, sākot skolas gaitas no 6 gadu vecuma?”

https://www.youtube.com/watch?v=Z_P7pFwLY5Q&feature=youtu.be


Starpinstitucionālā sanāksme tiekas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 02 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 02 Marts 2018

28.februārī Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē uz sanāksmi pulcējās pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji.

Dienas kārtībā tika skatīti divi jautājumi:

  1. Starpinstitucionālā sadarbība par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
  2. Iekšējie normatīvie akti pirmsskolas izglītības iestādē.

Lai efektīvāk risinātu bērnu tiesību aizsardzības un drošības jautājumus, un nodrošinātu atbilstošus pasākumus pirmsskolas izglītības iestādēs, uz konstruktīvu sarunu kopā pulcējās dažādu Balvu novada institūciju pārstāvji – Bāriņtiesas vadītāja Rudīte Krūmiņa, Sociālā dienesta vadītāja Viktorija Puka, Pašvaldības policijas vecākais inspektors Ingus Koļcovs, Izglītības kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva un Balvu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji.

Lasīt tālāk ...


Zinātniski pētniecisko darbu konference Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 01 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 01 Marts 2018

19.februārī Balvu Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi organizēja zinātniski pētniecisko darbu konferenci Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu skolu 7.-12.klašu izglītojamajiem.

Lasīt tālāk ...


Notikusi Gudru vecāku skolas trešā nodarbība

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 26 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Februāris 2018

20.februārī Balvu muižā notika Gudru vecāku skolas 3.nodarbība, kuru vadīja BIIAC psiholoģe Anita Lindāne. Aktuālā lekcijas tēma “Bērna audzināšana digitālajā vidē (mobilās ierīces, datorspēles, internets)” ir aicinājums vecākiem izvērtēt savas prioritātes, lai rosinātu veltīt vairāk laika saviem bērniem, tādejādi mazināt digitālās vides ietekmi uz bērnu attīstību.
Psiholoģe atzīmē, ka ieraduma raksturs veidojas ģimenē, arī veselība iet no bērnības (pamatā redzam bērnus sēžot pie TV, datoriem, telefoniem). Bērnam vajag būt kustīgam, turklāt zēniem nepieciešamas kustības 2-3 reizes vairāk kā meitenēm. Bērna veselīga attīstība līdz piecu gadu vecumam notiek saskaņā ar dabas ritmiem, pieaugušie provokācijas veidā palīdz bērnam apgūt visas zināšanas, ko cilvēce pazīst – sports, dejas, tehnika u.c.). Bērna uztverei svarīga realitāte. Piemēram, vispirms bērnam rāda kaķi, suni, ļauj sajust kažoku, paglaudīt. Bērnam veidojas pieredze, kas ļauj izprast, ka citiem zvēriem arī ir līdzīgi kažoki.) Mācot ar karikatūrām, komiksiem, pārspīlētiem multeņu varoņiem, – neizveidojas reāla pasaules uztvere. Tāpēc svarīgi bērnam ir pastāstīt un izskaidrot multfilmās redzēto, sasaistīt to ar reālo dzīvi. Psiholoģe atzīmē, ka lasīšanas un rēķināšanas spējas saistītas ar apkārtējās pasaules izzināšanu.

Lasīt tālāk ...


“Kino visiem un visur Latvijā”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 14 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 14 Februāris 2018

Tā saucas projekts, kurā aicina piedalīties Latvijas Kinematogrāfistu savienība (LKS). LKS projekta “Kino visiem un visur Latvijā” mērķis ir izveidot un uzturēt ģeogrāfiski sazarotu filmu izplatīšanas tīklu un nodrošināt reģionālajiem skatītājiem iespēju vietējās kultūras un izglītības iestādēs regulāri noskatīties Latvijā ražotās kinofilmas.

Lasīt tālāk ...


Konkursa “Stūru stūriem tēvu zeme” nolikums

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 14 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 14 Februāris 2018

Radošuma dienas starpnovadu izglītības iestādēs “Stūru stūriem tēvu zeme” nolikums


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei