Krišjāņu skolas salidojums

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 06 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Novembris 2017

krisjanu skolas salidojums


Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 03 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 03 Novembris 2017

img 001

Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā šī gada 1.novembrī uz ikmēneša informatīvo sanāksmi pulcējās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu Izglītības iestāžu vadītāji.

Lasīt tālāk ...


Sporta skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Preiļu novadu

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 27 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Oktobris 2017

25.oktobrī Balvu un Rugāju novada sporta skolotāji devās gūt pieredzi Preiļu novadā. Seminārs sākās ar Preiļu izglītības pārvaldes vadītāja Andreja Zagorska uzrunu un novēlējumu sportiskā garā pavadīt šo dienu Preiļos. Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Skaidrīte Ūzuliņa sniedza plašu informāciju par vērtēšanas metodiku sporta stundās, kā arī informēja par veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas pamatprincipiem dokumentā “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts”. Balvu un Rugāju novada sporta skolotājiem bija iespēja diskutēt ar Preiļu novada kolēģiem par būtiskākajām izmaiņām sporta mācību saturā.

Ar Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas struktūru, izglītības programmām, darbības jomām un sasniegumiem iepazīstināja skolas direktors Edgars Vaivods.

Interesanta tikšanās izvērtās ar Riebiņu vidusskolas sporta skolotāju Mārīti Pokšāni – konkursa “Gada balva sportā” nominācijas “Labākais sporta skolotājs 2016” ieguvēju. Viņa dalījās konkursa iespaidos, iepazīstināja ar skolas sporta bāzi un stāstīja par sporta dzīvi skolā.
Dienas izskaņā, pēc Riebiņu vidusskolas, Preiļu 1.pamatskolas un Preiļu Valsts ģimnāzijas apmeklējuma, sporta skolotāji tikās draudzības spēlē volejbolā. Preiļu novada sporta skolotāji izrādījās viesmīlīgi, jo šajā spēlē uzvaras laurus plūca Balvu un Rugāju novada sporta skolotāji. Bet ne jau uzvara bija noteicošā, - galvenais bija tikšanās prieks, pieredzes stāsti, jaunu atziņu iegūšana un sportiskais azarts spēlē.

Paldies Preiļu novada kolēģiem, īpaši sporta skolotāju metodiskās apvienības vadītājam Feoktistam Pušņakovam par uzņemšanu Preiļos.

Nākamajā gadā gaidīsim Preiļu kolēģus Balvos.

Sporta MA vadītājs
Jānis Zakarīts


Pensionēto skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 27 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Oktobris 2017

img 010

25.oktobrī Izglītības, kultūras un sporta pārvalde uz ikgadējo tikšanos aicināja mūsu novada pensionētos pedagogus. Pasākums, siltā un sirsnīgā gaisotnē, notika Balvu muižā, kur klātesošos uzrunāja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva un Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova. Uzsverot pedagoga darba atbildību un nozīmīgumu, runātājas ar prieku un lepnumu atcerējās savus skolotājus un vēlēja visiem izturību, sirdsmieru un veselību.

Lasīt tālāk ...


Notikusi Gudru vecāku skolas pirmā nodarbība

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 27 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Oktobris 2017

Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs uzsāk izglītojošu lekciju ciklu „Gudru vecāku skola.” Izglītojošas lekcijas un nodarbības paredzētas reizi divos mēnešos, kuru mērķauditorija ir vecāki, vecvecāki, pedagogi un visi interesenti, kuriem rūp savas ģimene. Pirmā nodarbība notika 25.oktobrī Balvu Muižas zālē.

„Būt vecākiem, acīmredzot, ir galvenais pārbaudījums cilvēkiem. Turklāt būt par vecākiem nemāca. Īstenībā neviens nezina, kā ir pareizi būt vecākiem, taču vairākums cilvēku uz to tiecas. Tas, ka Jūs esiet atnākuši uz nodarbību, tas jau nozīmē, ka Jūs esiet gudri vecāki. Jo gudrs vecāks, ir izglītots vecāks”, tā savā uzrunā pirmās nodarbības dalībniekiem teica BIIAC vadītāja Inese Daukste.

Lasīt tālāk ...


Bioloģijas un ķīmijas MA seminārs

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 25 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 25 Oktobris 2017

img 002

23. oktobrī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu bioloģijas, ķīmijas un dabaszinību skolotāji, metodiskās apvienības semināra ietvaros, devās uz Tilžu, lai pārrunātu gan mācāmo priekšmetu aktualitātes, gan dalītos pieredzē priekšmetu mācīšanā.

Lasīt tālāk ...


Balvu pamatskolas klubiņam „Erudīts” šogad jau 10 gadi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 23 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 23 Oktobris 2017

img 012

Pirms 10 gadiem, 2007.gada 19.oktobrī, Balvu pamatskolā tika nodibināts klubiņš „Erudīts”. Visa mācību gada garumā viņi atzīmēs savu jubileju, izspēlējot 5 publiskās erudīcijas spēles. Vienu no tām par Latvijas un Krievijas tautu tradīcijām, 20.oktobrī, viņi izspēlēja kopā ar draugiem no Pleskavas 12.vidusskolas.

Lasīt tālāk ...


Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola ciemos uzņem projekta sadarbības partnerus

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 19 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 23 Oktobris 2017

i lv lt lmwb balvi bpvv

18.oktobrī Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) notika Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-183 “Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders/Mobility”) dalībnieku tikšanās. Projekta sadarbības partneris ir Balvu novada pašvaldība, bet projekta īstenotājs BPVV.

Lasīt tālāk ...


Balvu iekļaujošas izglītības un atbalsta centrs organizē izglītojošas nodarbības vecākiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 19 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 19 Oktobris 2017

gudru vecaku skola


Vēstures un kulturoloģijas skolotāji Tilžā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 19 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 19 Oktobris 2017

vestures kulturologijas skolotaji tilza

2017.gada 17.oktobrī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu vēstures un kulturoloģijas skolotāji pēc vairākiem gadiem atkal metodiskās apvienības sanāksmē devās uz Tilžu, lai pārrunātu gan mācāmo priekšmetu aktualitātes, gan dotos mācību ekskursijā/ ekspedīcijā pa nacionālo un sarkano partizānu takām, gan uzkāptu Numernes skatu tornī.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei