Svētkos sveic Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 17 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 17 Novembris 2017

Apsveikums_Aktualitātēs izglītībā.jpg


Turpinās pieteikšanās ZAAO vides izglītības aktivitātēm

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 14 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Novembris 2017

skudra rudens

Veicinot bērnu un jauniešu izpratnes veidošanos par vides aizsardzības jautājumiem, SIA “ZAAO” piedāvā dažādas aktivitātes izglītības iestāžu audzēkņiem. Piedalīties aicinātas ZAAO darbības reģiona vispārizglītojošās mācību iestādes, profesionālās ievirzes izglītības iestādes, mākslas skolas, bērnu un jauniešu interešu centri un jauniešu domes. Šobrīd jau saņemti vairāk nekā 150 pieteikumi no pašvaldību - ZAAO īpašnieču izglītības iestādēm, taču pieteikšanās vēl turpinās!

Lasīt tālāk ...


Inese Vaidere aicina skolēnus piedalīties konkursā “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 14 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 14 Novembris 2017

100 vestures mirkli novada vietas un cilvekiTuvojoties Latvijas simtgadei, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere izsludina konkursu 10.-12. klašu skolēniem „100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”, kura mērķis - apzināt un apkopot stāstus, kas atklātu viņu dzimtās vietas “nerakstīto vēsturi”. Konkursa uzvarētājiem būs iespēja doties ceļojumā uz Briseli un viesoties pie Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres, tāpat labāko darbu autori saņems veicināšanas balvas.

Konkursa ietvaros skolēniem tiek dots uzdevums - uzklausot vecākus, vecvecākus, radiniekus, kaimiņus un jebkuru, kas var palīdzēt ar informācijas iegūšanu, uzzināt un apkopot stāstus par savas dzimtās vietas - mājas, ielas, pilsētas - vēsturi un to, kā dažādi notikumi ietekmējuši līdzcilvēku likteņus vai ikdienu. Īpašu uzmanību skolēni tiek mudināti pievērst sadzīvei un īpatnībām, kas raksturo parasto cilvēku dzīvi konkrētajā laika periodā. Forma, kādā stāstīt par savu dzimto apkārtni un līdzcilvēkiem ir katra konkursa dalībnieka paša ziņā – tas var būt apraksts, video filmiņa, prezentācija, plakāts vai arī kas cits.

Lasīt tālāk ...


Izstāde „Latvija – manas mājas!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 09 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 09 Novembris 2017

latvija manas majas

No 10.- 27.novembrim tirdzniecības centrā Planēta skatāma Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pirmsskolas vecuma bērnu radošo darbu izstāde „Latvija – manas mājas!”

Mīļi aicināti apskatīt izstādi!


Seminārs skolu direktoru vietniekiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 07 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 07 Novembris 2017

seminars direktoru vientnieki

Novembris skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā aizsākās ar semināru Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē.

Informāciju par Latvijas simtgades pasākumiem un filmu skatīšanos sniedza IKS pārvaldes vadītāja vietniece kultūras un sporta jomās Iveta Tiltiņa, bet izglītības speciāliste Terēza Čudarkina informēja par valsts pārbaudes darbu statistiku, aktuālo šī mācību gada valsts pārbaudes darbu norisē, rezultātu piereģistrēšanu un izmaiņām datu reģistrēšanas sistēmā. T.Čudarkina iepazīstināja arī ar VISC jaunumiem izglītībā – par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu, pedagogu tālākizglītību, datu bāzes aktualizāciju, mācību priekšmetu olimpiādēm. Tika pārrunāts pārraudzības plāns.

Skolu direktoru vietnieku metodiskās apvienības vadītāja Ināra Konivale informēja par zinātniski pētniecisko darbu izstrādes nosacījumiem. Kolēģi vienojās, ka Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienības zinātniskā konference 7.-12.klašu skolēniem tiks rīkota 2018.gada februāra pirmajā nedēļā, bet darbi atbilstoši izstrādātajai kārtībai jāiesūta līdz nākamā gada 19.janvārim.

Balvu pamatskolas direktores vietniece Gunita Pugeja iepazīstināja ar e-Twinning aktualitātēm. G.Pugeja stāstīja par iespēju piedalīties kontaktsemināros, kursos, par dažādiem materiāliem, ko iespējams izmantot e-Twinning, kā arī piedāvāja palīdzību sameklēt sadarbības partnerus.

Semināru skolu direktoru vietnieki pavadīja patīkamā gaisotnē un vienojās, ka nākamreiz tiksies Rugāju novada vidusskolā.

etwinning


Krišjāņu skolas salidojums

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 06 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 06 Novembris 2017

krisjanu skolas salidojums


Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 03 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 03 Novembris 2017

img 001

Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā šī gada 1.novembrī uz ikmēneša informatīvo sanāksmi pulcējās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu Izglītības iestāžu vadītāji.

Lasīt tālāk ...


Sporta skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Preiļu novadu

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 27 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Oktobris 2017

25.oktobrī Balvu un Rugāju novada sporta skolotāji devās gūt pieredzi Preiļu novadā. Seminārs sākās ar Preiļu izglītības pārvaldes vadītāja Andreja Zagorska uzrunu un novēlējumu sportiskā garā pavadīt šo dienu Preiļos. Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Skaidrīte Ūzuliņa sniedza plašu informāciju par vērtēšanas metodiku sporta stundās, kā arī informēja par veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas pamatprincipiem dokumentā “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts”. Balvu un Rugāju novada sporta skolotājiem bija iespēja diskutēt ar Preiļu novada kolēģiem par būtiskākajām izmaiņām sporta mācību saturā.

Ar Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas struktūru, izglītības programmām, darbības jomām un sasniegumiem iepazīstināja skolas direktors Edgars Vaivods.

Interesanta tikšanās izvērtās ar Riebiņu vidusskolas sporta skolotāju Mārīti Pokšāni – konkursa “Gada balva sportā” nominācijas “Labākais sporta skolotājs 2016” ieguvēju. Viņa dalījās konkursa iespaidos, iepazīstināja ar skolas sporta bāzi un stāstīja par sporta dzīvi skolā.
Dienas izskaņā, pēc Riebiņu vidusskolas, Preiļu 1.pamatskolas un Preiļu Valsts ģimnāzijas apmeklējuma, sporta skolotāji tikās draudzības spēlē volejbolā. Preiļu novada sporta skolotāji izrādījās viesmīlīgi, jo šajā spēlē uzvaras laurus plūca Balvu un Rugāju novada sporta skolotāji. Bet ne jau uzvara bija noteicošā, - galvenais bija tikšanās prieks, pieredzes stāsti, jaunu atziņu iegūšana un sportiskais azarts spēlē.

Paldies Preiļu novada kolēģiem, īpaši sporta skolotāju metodiskās apvienības vadītājam Feoktistam Pušņakovam par uzņemšanu Preiļos.

Nākamajā gadā gaidīsim Preiļu kolēģus Balvos.

Sporta MA vadītājs
Jānis Zakarīts


Pensionēto skolotāju tikšanās

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 27 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Oktobris 2017

img 010

25.oktobrī Izglītības, kultūras un sporta pārvalde uz ikgadējo tikšanos aicināja mūsu novada pensionētos pedagogus. Pasākums, siltā un sirsnīgā gaisotnē, notika Balvu muižā, kur klātesošos uzrunāja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva un Balvu novada Domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova. Uzsverot pedagoga darba atbildību un nozīmīgumu, runātājas ar prieku un lepnumu atcerējās savus skolotājus un vēlēja visiem izturību, sirdsmieru un veselību.

Lasīt tālāk ...


Notikusi Gudru vecāku skolas pirmā nodarbība

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 27 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Oktobris 2017

Balvu Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs uzsāk izglītojošu lekciju ciklu „Gudru vecāku skola.” Izglītojošas lekcijas un nodarbības paredzētas reizi divos mēnešos, kuru mērķauditorija ir vecāki, vecvecāki, pedagogi un visi interesenti, kuriem rūp savas ģimene. Pirmā nodarbība notika 25.oktobrī Balvu Muižas zālē.

„Būt vecākiem, acīmredzot, ir galvenais pārbaudījums cilvēkiem. Turklāt būt par vecākiem nemāca. Īstenībā neviens nezina, kā ir pareizi būt vecākiem, taču vairākums cilvēku uz to tiecas. Tas, ka Jūs esiet atnākuši uz nodarbību, tas jau nozīmē, ka Jūs esiet gudri vecāki. Jo gudrs vecāks, ir izglītots vecāks”, tā savā uzrunā pirmās nodarbības dalībniekiem teica BIIAC vadītāja Inese Daukste.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei