Konkurss „Mazais prātnieks”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 05 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 05 Aprīlis 2017

Konkursa „Mazais prātnieks” nolikums


Valsts konkurss mākslā „Grafiskais dizains”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 04 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 04 Aprīlis 2017

Noslēgusies Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu valsts konkursa „Grafiskais dizains” II kārta, kurā piedalījās audzēkņi no 100 izglītības iestādēm. Katrā vecuma grupā ap 200 audzēkņiem.

Lasīt tālāk ...


Dalība projektā “Dienasgrāmata 2017”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 30 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 30 Marts 2017

Balvu novada pašvaldības skolas ir uzrunātas Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parka (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”, kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. Projekta laikā katrai skolai, darbojoties kopā ar skolēniem, ir iespēja izveidot individuāla dizaina dienasgrāmatu.
Balvu novada pašvaldības skolas (Tilžas vidusskola, Tilžas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupa) ir piekritušas piedalīties projektā un aktīvi strādā pie savas skolas dienasgrāmatas vāka dizaina.
Projekts norisinās jau trešo gadu un atbalsts gan no skolām, gan uzņēmumiem pieaug. Projekta ietvaros tiec veicināta skolēnu radošā domāšana un iespēja pašiem veiudot savas skolas tēlu.
Liāna Mihailova
Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju parks

 


Pirmsskolas pedagogu metodiskā apvienība - tēma „Sporta svētki”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 23 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 23 Marts 2017

2017.gada 16.martā pirmsskolas metodiskajā apvienībā tikās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pedagogi, lai dalītos pieredzē par tēmu „Sporta svētki”.

Kolēģus-pedagogus pie sevis laipni uzņēma Balvu pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”. Viesmīlīgie mājinieki labprāt izrādīja savu namu, pastāstīja par iestādes specifiku un nākotnes plāniem, īpaši pakavējoties fizioterapeita kabinetā, kurš ir nesen iekārtots. Mazie „Pīlādzēni” viesus priecēja ar dejām, ko apgūst deju pulciņos - ritmikas deju un modernās dejas soļiem.

Lasīt tālāk ...


Pavasara brīvdienu nedēļa Balvu Bērnu un jauniešu centrā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 20 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 20 Marts 2017

No 13.-17.martam Balvu Bērnu un jauniešu centrā (BBJC) visiem interesentiem tika piedāvātas dažādas aktivitātes. Nedēļa sākās ar galda tenisa čempionātu, kurā bērniem un jauniešiem bija iespēja parādīt savas prasmes, un labākie ieguva arī balvas. Vecuma grupā līdz 10 gadiem savā starpā cīnījās 2 brāļi, no kuriem Valters Salcevičs ieguva pirmo vietu, bet Tomass Salcevičs otro vietu. Savukārt vecuma grupā virs 10 gadiem, 1. vieta –Andrejam Jeršovam, 2.vieta – Dāvim Ozoliņam, 3.vieta – Intaram Jeršovam.

Lasīt tālāk ...


Konkursa "Pazīsti savu organismu" rezultāti

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 16 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 16 Marts 2017

9.martā Balvu Valsts ģimnāzijā notika konkurss „Pazīsti savu organismu”. Konkursā piedalījās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu 9.-12. klašu skolēni, kurus interesē cilvēka organisma izzināšana un veselīgs dzīvesveids.
Konkurss notika divās vecuma grupās:
• pamatskolas 9.klases skolēni;
• vidusskolas 10.-12. klašu skolēni.
Jaunieši uzrādīja labas zināšanas par cilvēka ķermeņa uzbūvi, fizioloģiskiem procesiem tajā, dažādām slimībām un to profilaksi, kā arī pirmās palīdzības sniegšanu dažādās situācijās.
9.klašu grupā 1.vietu un iespēju piedalīties valsts mēroga konkursā ieguva Briežuciema pamatskolas 9.klases skolniece Līna Pundure, bet vidusskolas posmā – Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece Līva Supe.
Valsts posma konkurss notiks 21.aprīlī Daugavpils Universitātē.


Latvijas skolu orientēšanās kauss 2017

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 16 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 16 Marts 2017


Projekts “Esi līderis!” Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 13 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 13 Marts 2017

Balvu Valsts ģimnāzijas 10.-12. klašu skolēni projekta ietvaros apgūst akreditētu profesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”, un par tās apgūšanu tiek piešķirta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība.

Lasīt tālāk ...


Radošā nedēļa Balvu Bērnu un jauniešu centrā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 13 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 13 Marts 2017


Konference pirmsskolas pedagogiem un bērnu vecākiem "Viens bērns divās pasaulēs"

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 09 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 09 Marts 2017

2017.gada 3.martā Rīgā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija rīkoja konferenci "Viens bērns divās pasaulēs", uz kuru tika aicināti pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un bērnu vecāki. Konferences mērķis – sniegt noderīgu un praktiski izmantojamu informāciju par riskiem un apdraudējumiem interneta vidē, radītu praktiski izmantojamas vadlīnijas bērnu drošības un interešu aizsardzībai virtuālajā pasaulē.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei