Jauno vides pētnieku konkurss "Skolēni eksperimentē"

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Pirmdiena, 27 Februāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Februāris 2017

22. februārī Balvu pamatskolā norisinājās jauno vides pētnieku konkurss “Skolēni eksperimentē”. Tajā šogad piedalījās  14 skolēni no Balvu un Stacijas pamatskolām.Dalībnieki demonstrēja 10 praktiskus, ar vidi saistītus pētījumus un eksperimentus. Visi skolēnu demonstrējumi bija interesanti un aizraujoši.

Izglītības iestāde

Darba nosaukums

Autoru vārdi uzvārdi

Klase

Pedagogs

Rezultāti

Balvu pamatskola

Rotaļlietu veidošana ar baterijām

Oskars Pasikovs

4.

Jekaterina Bogdanova

Diploms par piedalīšanos

Balvu pamatskola

Skābes un sārmi

Danuta Kokoreviča

Enija Astreiko

Sanija Skalova

4.

Gunita Pugeja

Diploms par piedalīšanos

Balvu pamatskola

Lavas lampa pudelē

Guntis Knope

6.

Sarmīte Ivanova

II pakāpe

Balvu pamatskola

Pašgatavots plastilīns

Lineta Kopāne

Nellija Barinova

5.

Gunita Pugeja

Diploms par piedalīšanos

Balvu pamatskola

Sīpolu diedzēšana

Rēzija Štāle

4.

Gunita Pugeja

III pakāpe

Balvu pamatskola

Burbuļu kubs

Viviāna Bratuškina

5.

Gunita Pugeja

I pakāpe

Balvu pamatskola

Putojošie briesmoņi

Annija Zelča

Evelīna Stepanova

5.

Gunita Pugeja

III pakāpe

Balvu pamatskola

Neparastā balona piepūšana

Marks Višņevskis

5.

Tamāra Vasiļjeva

II pakāpe

Stacijas pamatskola

Dažādi ekspeimenti

Jānis Ugars

6.

Lina Veselova

III pakāpe

Stacijas pamatskola

Lavas lampas

Agneses Ugare

9.

Anna Jaudzema

I pakāpe

 

Paldies visiem eksperimentētājiem, kā arī skolotājām, kas ieinteresēja, konsultēja un līdzi juta!

       

 

 


Konkursa “Stūru stūriem tēvu zeme” nolikums

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Otrdiena, 25 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 25 Oktobris 2016

Radošuma dienas izglītības iestādēs "Stūru stūriem tēvu zeme" Nolikums


Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Otrdiena, 26 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 26 Aprīlis 2016


25.aprīlī Balvu pamatskolā notika vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti vidi”, kurā 15 konkursa dalībnieki no Balvu pamatskolas un Stacijas pamatskolas izspēlēja septiņas pašu skolēnu veidotas vides izziņas spēles. Šis konkurss skolēniem – gan spēles autoriem, gan spēlētājiem - dod iespēju uzzināt daudz ko jaunu par vidi, sekmē izpratni par vidi un tās problēmām.

Lasīt tālāk ...


Zinātniski pētniecisko darbu konkurss 2. - 4.klašu skolēniem „Gribu visu zināt”

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Pirmdiena, 18 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 18 Aprīlis 2016


14. aprīlī Balvu pamatskolā notika starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konkurss 2.- 4.klašu skolēniem „Gribu visu zināt”. Konkursā šogad piedalījās 23 skolēni no Balvu, Rugāju un Baltinavas novadiem. Gatavojoties šim konkursam, bērni veikuši pētījumus par dažādām sev aktuālām tēmām – brīvā laika pavadīšanas iespējas, uztura paradumi skolēniem, enerģijas dzērienu ietekme uz cilvēka veselību, peldēšanas nozīme, maizes cepšana, un daudzas citas interesantas tēmas.

Lasīt tālāk ...


Pētniecisko darbu konkursa „GIBU VISU ZINĀT” 2. - 6.kl. rezultāti 14.04.2016.

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Pirmdiena, 18 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 18 Aprīlis 2016

Nr.

Darba autors

Skola, klase

Darba nosaukums

Iegūtie punkti
un vieta

1.

Eduards Dārziņš

Rugāju novada vidusskola, 3kl.

Sarkanais dārzenis tomāts

34 punkti

3.vieta

2.

Marika Garbacka

Rugāju novada vidusskola, 3.kl.

Klavieru melnbalto taustiņu noslēpums

32 punkti

3.vieta

3.

Egija Muižniece

Rugāju novada vidusskola, 4.kl.

Kultūras dzīve Balvos

32 punkti

3.vieta

4.

Lauris Sīlis

Rugāju novada vidusskola, 4.kl.

Mūrniecība

 

39 punkti

1.vieta

5.

Matīss Apšenieks

Rugāju novada vidusskola, 4.kl.

Ābolu audzēšana

40 punkti

1.vieta

6.

Diāna Ivdre

Balvu pamatskola, 4.kl.

Zirgi mūsu dzīvē

 

34 punkti

3.vieta

7.

Viviāna Bratuškina

Balvu pamatskola, 4.kl.

Mežs – Latvijas “zaļais zelts”

37 punkti

2.vieta

8.

Katrīna Buglova

Balvu pamatskola, 6.kl.

Brīvā laika pavadīšanas iespējas

38,5 punkti

1.vieta

9.

Una Romāne

Balvu pamatskola, 6.kl.

Man sāp galva

 

35,5 punkti

2.vieta

10.

Kristers Kokorevičs

Balvu pamatskola, 6.kl.

Kāpēc peldēt ir veselīgi?

 

31 punkts

3.vieta

11.

Sintija Kokoreviča

Balvu pamatskola, 6.kl.

“Ekoloģiskās pēdas” nospiedums

 

37 punkti

2.vieta

12.

 

Madara Čirka

Tilžas vidusskola, 3.kl.

Uztura paradumi Tilžas vidusskolas sākumskolas skolēniem

38 punkti

2.vieta

13.

 

Andris Astratovs

Baltinavas vidusskola, 2.kl.

Lauku saimniecība

33 punkti

2.vieta

14.

 

Reinis Štekels

Bērzpils vidusskola, 5.kl.

Sporta un fizisko aktivitāšu popularitāte Bērzpils vidusskolas skolēnu vidū

34 punkti

3.vieta

15.

Jānis Dundenieks

Bērzpils vidusskola, 5.kl.

Keramikas pulciņš Bērzpils vidusskolā

38 punkti

1.vieta

16.

Kristiāns Mednis

Stacijas pamatskola, 4.kl.

Cukurs mūsu ikdienā

40 punkti

1.vieta

17.

Airita Kikuste

Stacijas pamatskola, 6.kl.

Enerģijas dzērieni un to ietekme uz cilvēka veselību

38 punkti

1.vieta

18.

Signija Voiciša

Stacijas pamatskola, 5.kl.

Kas ir palmu eļļa?

35 punkti

2. vieta

19.

Mareks Tuleiko

Stacijas pamatskola, 6.kl.

Neparastie augi un to augļi manas vecmammas dārzā

36 punkti

2.vieta

20.

Rēzija Komarovska

Stacijas pamatskola, 3.kl.

 

Ko es zinu par sāli

40 punkti

1.vieta

21.

Viktorija Pasikova

Rugāju novada Eglaines pamatskola, 6.kl.

Dabiskie vides indikatori

24 punkti

3.vieta

22.

Daira Ikstena

Rugāju novada Eglaines pamatskola, 3.kl.

Brīnumainais sāls

39 punkti

1.vieta

23.

Anda Anete Briede

Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiāle, 5.kl.

Maizes cepšana – no grauda līdz tautasdziesmai

35 punkti

2.vieta

 

 


 


Nolikums

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Trešdiena, 16 Marts 2016
Pēdējās izmaiņas: 16 Marts 2016

2.-6. klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss “Gribu visu zināt”


Vokālās mūzikas konkurss „BALSIS” - rezultāti

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Trešdiena, 02 Marts 2016
Pēdējās izmaiņas: 02 Marts 2016

2016.gada 29.februārī

Nr.p.k.

Ansamblis

Vadītājs

Punkti

Pakāpe

1.

Stacijas pamatskolas

1.- 3. klašu meiteņu un zēnu ansamblis

Aldis Laicāns

25,5

 

2.

Balvu pamatskolas

2.- 4. klašu vokālais ansamblis

Gunta Ripa

40,0

I

3.

Balvu Mūzikas skolas

1. -3. klašu vokālais ansamblis

Linda Vītola

45,2

Augstākā

4.

Balvu pamatskolas

4.- 6.klašu vokālais ansamblis

Zoja Zaharova

36,2

II

5.

Tilžas vidusskolas jaunāko

1. -5. klašu ansamblis

Linda Vītola

45,2

Augstākā

6.

Stacijas pamatskolas

5. – 6. klašu meiteņu ansamblis

Aldis Laicāns

34,8

III

7.

Balvu pamatskolas

 5. - 6.klašu vokālais ansamblis

Gunta Ripa

40,0

I

8.

Rugāju novada vidusskolas

vokālais ansamblis „Pustonis”

Velga Smoļaka

42,5

I

9.

Bērzpils vidusskolas

 5. – 9.klašu meiteņu vokālais ansamblis

Daiga Griestiņa

30,2

III

10.

Tilžas vidusskolas

vokālais ansamblis „Varbūt”

Linda Vītola

48,3

Augstākā

11.

Balvu Valsts ģimnāzijas jauktais

8. – 11. klašu vokālais ansamblis

Aija Nagle

41,7

I

12.

Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas

8. – 12. klašu ansamblis

Anastasija Ločmele

40,0

I

13.

Balvu Mūzikas skolas

6. – 11. klašu vokālais ansamblis

Linda Vītola

45,0

Augstākā

14.

Baltinavas vidusskolas

vokālais ansamblis „Vērmelīte”

Aija Nagle

45,0

Augstākā

 


Skatuves runas konkurss

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Pirmdiena, 22 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: 22 Februāris 2016

19. februārī Balvu pamatskolā norisinājās skatuves runas konkurss. Šogad tajā piedalījās 36 dalībnieki no Balvu un Rugāju novadiem. Katrs dalībnieks runāja vienu prozas, vienu dzejas darbu. Skolēnu sniegumu vērtēja režisore Ilga Oplucāne, skolotājas Irēna Kaša un Aina Zelča.

 

Lasīt tālāk ...


Nolikumi

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Trešdiena, 20 Janvāris 2016
Pēdējās izmaiņas: 20 Janvāris 2016

Balvu, Rugāju un Baltinavas novadu skolēnu deju kolektīvu apgūtā repertuāra pārbaudes kārtība


Interešu izglītības pasākumi 2016.gadā

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Trešdiena, 13 Janvāris 2016
Pēdējās izmaiņas: 13 Janvāris 2016

Laiks

Vieta

Pasākums

Pieteikšanās

(elektroniski – Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

28. janvāris

Balvu pamatskola

Starpnovadu atklātā mūzikas olimpiāde

 6.-12.kl

21.janvāris

16.februāris

Balvu pamatskola

Skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss

8.februāris

17. februāris

Daugavpils

3. Starptautiskā mūzikas olimpiāde

 

25.februāris

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola (muiža)

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis”

12.februāris

8.marts

Gulbenes Kultūras nams

Skatuves runas konkurss

Pieteikuma anketa

9.marts

Līvāni

 

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis”

Pieteikuma anketa

10.marts

Vieta tiks precizēta

Jauno vides pētnieku konkurss „Skolēni eksperimentē”

3.marts

Pieteikuma anketa

12.marts

Jēkabpils

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skate

 

Marts

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu konkurss

 

Aprīlis

Starpnovadu skolas

 

Skolu koru noklausīšanās

 

13.aprīlis

Jēkabpils

2.-4.klašu koru konkurss

“Tauriņu balsis 2016”

 

14.aprīlis

Balvu pamatskola

2.-6.kl.skolēnu zinātniski pētniecisko ievirzes darbu konference „Gribu visu zināt”

5.aprīlis – darbu iesniegšana Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē

15.aprīlis

Daugavpils

Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss

 

27.aprīlis

Balvu Bērnu un jauniešu centrs

Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”

18.aprīlis

Pieteikuma anketa

 


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei