Pētniecisko darbu konkurss 2.-6.klašu skolēniem “Gribu visu zināt”

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Otrdiena, 24 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 24 Aprīlis 2018

tmb20180424084936

23.aprīlī Balvu pamatskolā notika pētniecisko darbu konkurss 2.-6.klašu skolēniem “Gribu visu zināt”. Tajā šogad piedalījās dalībnieki no Balvu pamatskolas, Stacijas pamatskolas, Rugāju novada vidusskolas un Rugāju novada Eglaines pamatskolas – kopā 18 skolēni.

Lasīt tālāk ...


Izglītības iestāžu koru konkurss “Dziesmai būt”

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Pirmdiena, 09 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 09 Aprīlis 2018

tmb20180409102428

Lai motivētu bērnus un jauniešus iesaistīties Latvijas Dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanā un uzsāktu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 5.aprīlī Tilžas vidusskolas 2. - 8.klašu koris (vadītāja Linda Vītola), Baltinavas vidusskolas 5. - 12.klašu meiteņu koris (vadītāja Aija Nagle) un Balvu Mūzikas skolas 2. - 6.klašu koris (vadītāja Linda Vītola) nodeva savu sniegumu žūrijas komisijas vērtējumam. Kori konkursā izpildīja trīs dziesmas – vienu obligāto un divas izvēles dziesmas.

Lasīt tālāk ...


Mūsdienu deju radošais konkurss

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Trešdiena, 28 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 09 Aprīlis 2018

tmb20180328091326

23.martā Balvu Valsts ģimnāzijā notika mūsdienu deju radošais konkurss, kurā piedalījās 12 mūsdienu deju grupas, bet žūrijai savu sniegumu rādīja 9 no tām. Šajā konkursā piedalās tie bērni un jaunieši, kam ir vēlme mācīties dejot un pilnveidot sevi, gūstot no tā iedvesmu un enerģiju.

Lasīt tālāk ...


Skatuves runas konkursa otrā kārta

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Trešdiena, 14 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 14 Marts 2018

7.martā Madonas Bērnu un jauniešu centrā notika skatuves runas konkursa 2.kārta. Balvu novadu šajā konkursā pārstāvēja 3 dalībnieki – Stacijas pamatskolas 6.klases skolniece Zane Keiša, Tilžas internātpamatskolas 7.klases skolniece Zane Staģe un Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece Linda Čevere. Katrs no viņiem runāja vienu dzejas un vienu prozas darbu. Vērtējot dalībnieku domas atklāsmi, kontaktu ar klausītāju, skaidru dikciju un artikulāciju, kā arī repertuāra atbilstību runātājam, žūrija komisija II pakāpi piešķīra Zanei Keišai (42,67 punkti) un Lindai Čeverei (44,77 punkti). Savukārt Zane Staģe ieguva I pakāpi (45,67punkti).

Dalība Skatuves runas konkursā jauniešiem palīdz attīstīt un pilnveidot skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, kā arī veicina viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku.


Vokālās mūzikas konkursa “Balsis” otrā kārta

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Trešdiena, 14 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 14 Marts 2018

7.martā Preiļu Mūzikas skolā notika vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2018” otrā kārta, kurā mūsu novadu pārstāvēja Balvu Mūzikas skolas 1.-4.klašu vokālais ansamblis, kas startēja A grupā (profesionālās ievirzes mūzikas izglītības vokālie ansambļi) un Tilžas vidusskolas vokālais ansamblis “Varbūt” – B grupā (vispārējās izglītības iestāžu vokālie ansambļi). Šo abu ansambļu vadītāja ir Linda Vītola. Konkursā dalībnieki dziedāja vienu – sava kultūrvēsturiskā novada latviešu tautasdziesmas apdari a cappella, otru un trešo – brīvas izvēles latviešu autora oriģināldziesmu vai latviešu tautasdziesmas apdari, kurā izmantoti mūsdienīgi izteiksmes līdzekļi. Kolektīvu priekšnesumus žūrija vērtēja attiecīgi pa vecuma grupām 50 punktu sistēmā.

Lasīt tālāk ...


Skolēni eksperimentē

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Piektdiena, 09 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Marts 2018

1.martā Balvu pamatskolā notika jauno vides pētnieku konkurss “Skolēni eksperimentē”. Piedaloties šajā konkursā, skolēni izzina, pēta, veido eksperimentus vides izzināšanai.

Lasīt tālāk ...


Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestris gūst augstus panākumus Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skatē

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Piektdiena, 09 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 09 Marts 2018

2.martā Madonas kultūras namā notika Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skate, kurā piedalījās Latgales un Vidzemes reģionu izglītības iestāžu pūtēju orķestri. Mūsu novadu tajā pārstāvēja Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestris. Konkursa nolikums paredz, ka kolektīvi tiek iedalīti grupās pēc izpildāmo skaņdarbu grūtības pakāpes. Jo augstāka pakāpe, jo sarežģītāks repertuārs. Mūsu orķestris startēja A grupā (augstākās grūtības pakāpe), kurā visas valsts mērogā piedalījās 5 pūtēju orķestri, bet pavisam visās grupās kopā Latgales, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales reģionos skatē piedalījās 33 orķestri. Balvu Mūzikas skolas pūtēju orķestris ieguva 46,77 punktus, saņemot – I pakāpi ar izcilību, kas ir labākais rezultāts valstī.

Ilona Naļivaiko

Interešu izglītības darba speciāliste


Vokālās mūzikas konkurss “Balsis - 2018”

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Ceturtdiena, 01 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 01 Marts 2018

26.februārī Balvu muižā notika vokālās mūzikas konkurss “Balsis-2018”, kurā piedalījās 8 vokālie ansambļi no Balvu un Baltinavas novadiem. Šis ir konkurss, kas notiek jau daudzus gadus ar mērķi - attīstīt, kopt un pilnveidot mazo mūzikas kolektīvu - vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas, nodrošinot tiem iespējas uzstāties un pilnveidojot to skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošās spējas un akustiskās muzicēšanas prasmi.

Lasīt tālāk ...


Skatuves runas konkurss

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Otrdiena, 20 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 20 Februāris 2018

15.februārī Balvu pamatskolā notika starpnovadu skatuves runas konkurss , kura mērķis ir attīstīt un pilnveidot skolēnu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību.

Lasīt tālāk ...


Konkursa “Stūru stūriem tēvu zeme” nolikums

Kategorija: Interešu izglītība - pasākumi,nolikumi
Trešdiena, 14 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 14 Februāris 2018

Radošuma dienas starpnovadu izglītības iestādēs “Stūru stūriem tēvu zeme” nolikums


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei