Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Trešdiena, 25 Novembris 2009
Pēdējās izmaiņas: 27 Novembris 2017

altAdrese: Vidzemes ielā – 26 , Balvi ,LV – 4501
Direktore Biruta Vizule
Mob.: 26178911

direktores pieņemšanas laiks
Otrdienās no plkst.12.00 - 13.00
Trešdienās no plkst.15.00 -16.00

Lietvedība: tālr. 64521940, mob. 29164754
Skolas internāts: 26307488
Izglītības darba speciālists (Brīvības iela 47): fakss 64507012, mob. 26585964

Mājas lapa: www.bpvv.lv


Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola iesaistās Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projektā

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Ceturtdiena, 30 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 30 Novembris 2017

erasmus lidzfinanse

Laika posmā no šī gada 23. līdz 25.novembrim Pulavi (Polija) norisinājās Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta „E-dārgumi – mana jaukā Eiropa” („E-Treasure – My Lovely Europe”) uzsākšanas sanāksme. Šajā projektā piedalās septiņas izglītības iestādes no dažādām Eiropas valstīm: Polijas, Bulgārijas, Turcijas, Latvijas, Itālijas, Portugāles un Grieķijas.

Lasīt tālāk ...


Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotāja Aiga Jansone iegūst Nikodema Rancāna balvu

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Otrdiena, 26 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 30 Novembris 2017

Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība ir iedibinājusi Romas katoļu garīdznieka, pedagoga, Latgales pirmās atmodas darbinieka Nikodema Rancāna balvas pasniegšanu izcilākajiem Latgales pedagogiem par nozīmīgu veikumu pedagoģiskajā darbībā. Arī šogad, laikā no 2.maija līdz 12.septembrim, varēja izvirzīt pretendentus četrās nominācijās.

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola nominācijai “Par veiksmīgu pedagoga debiju (pedagogiem, kuru darba stāžs nepārsniedz trīs gadus) izvirzīja profesionālo priekšmetu skolotāju Aigu Jansoni.

Balvu pasniegšanas svinīgais pasākums notika 24. septembrī, saulainā svētdienas pēcpusdienā, kur uz Viļānu kultūras namu tika aicināta skolotāja Aiga Jansone, direktore Biruta Vizule un direktores vietniece Anna Krēmane.

Lasīt tālāk ...


Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas pedagogu meistarklases nodarbības

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Trešdiena, 01 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 01 Novembris 2017

img 001

Šajā mācību gadā BPVV īpaša uzmanība tiek vērsta uz kompetencēs balstītu izglītību, kā arī labajiem darbiem, kas veltīti Latvijas simtgadei. Metodiskajā padomē tika nolemts, ka caurviju tēma visos mācību priekšmetos – “Latvija četros gadalaikos”. Pirmā apakštēma - “Latvija rudenī”. Oktobra pēdējā nedēļā, kad vispārējās vidējās izglītības izglītojamie bauda rudens brīvdienas, bet profesionālās izglītības audzēkņi mācās, pedagogi pulcējās uz meistarklases nodarbībām, lai dalītos pieredzē par veikumu pirmajos divos mēnešos.

Lasīt tālāk ...


Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola iesaistās Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Pirmdiena, 22 Maijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 22 Maijs 2017

LATLIT_logo_LAT_full_RGB.png

Šī gada 18.maijā Krāslavā notika Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-183 “Darba tirgus bez robežām” (“Labour Market without Borders/Mobility”) uzsākšanas sanāksme. Šajā projektā piedalās Balvu novada pašvaldība, bet projekta īstenotājs ir Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola. Projekta ietvaros tiks iegādātas kokapstrādes iekārtas un šujmašīnas, lai uzlabotu izglītības programmu piedāvājumu un materiāli tehnisko bāzi izglītības procesa nodrošināšanai, nodrošināti kvalifikācijas celšanas pasākumi pasniedzējiem, organizētas darbnīcas skolniekiem ar mērķi uzlabot prasmes, kas atbilst darba tirgus prasībām.

Lasīt tālāk ...


Baltā galdauta svētki Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Ceturtdiena, 11 Maijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 11 Maijs 2017

Ceļā uz Latvijas valsts simtgadi veidotie pasākumi ir mūsu iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi sagaidīt valsts simto dzimšanas dienu.

Baltā galdauta svētki ir veids, kā svinēt Latvijas otro dzimšanas dienu - mūsu PAR dienu, pieminot 1990.gada 4.maiju, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības un suverenitātes atjaunošanu.

Pasākums “Baltā galdauta svētki” ar moto “Nāc, Jumīti, mūsmājās” noritēja 3.maijā Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā.

Pateicoties SIA „Balvu maizīte” īpašniekam Andrejam Kindzulim, tika klāts liels saimes galds, uz kura novietojās vairāk kā simts maizes kukulīši. Jaunieši varēja iepazīties, izgaršot un nobaudīt 13 šķirnes SIA „Balvu maizīte” ražotos klaipiņus. Svētku dienā bija jaušama ļoti patriotiska noskaņa, klātesošos sākotnēji uzrunāja skolas direktore Biruta Vizule un SIA „Balvu maizīte” īpašnieks Andrejs Kindzulis. Par maizes īpašo vietu latvieša dzīvē stāsta tai par godu sacerētās dziesmas, arī dainās maize kopā ar citām tautas pamatvērtībām – sauli, darbu, zemi – bagātīgi cildināta. Godbijīga attieksme jaušama arī sakāmvārdos un ticējumos. Katrs latvietis zinājis, ka tam, kurš maizi zemē met, drīz tās var pietrūkt. Arī pati ēšana saistīta ar noteiktām tradīcijām – maizi ēdot, neviens nedrīkstējis no istabas ārā iet, lai neatstātu māju bez svētības. Par to un citām paražām un ticējumiem iepazīstināja šī pasākuma iniciatore Maruta Castrova.

Pasākumā neizpalika arī īsfilmas demonstrējums “4.maijs - Latvijas neatkarības atjaunošanas diena”, ko visi kopā noskatījās svētku ieskaņā un pasākuma noslēgumā Balvu Novada muzeja sagatavoto filmu “Maize nāk” ar Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dziedājumu.

Skolotājas, papildus cienastam, bija atnesušas medu, biezpienu un pašgatavotus ievārījumus, tāpēc visi varēja pagaršot ikvienas šķirnes maizīti pēc savas patikas. Jāpiebilst, ka skolēniem vislabāk garšoja SIA „Balvu maizīte” ražotā maize – „Vecpils” un „Rozīņmaize”.

Katra skolotāja saņēma dāvanā arī mazu rudzu maizes klaipiņu, iesaiņotu baltā galdautiņā.

Maize ir vienīgais pārtikas produkts, ko ēd visā pasaulē un godā visu reliģiju pārstāvji. Rudzu maize, kviešu maize - abas vienu baltumiņu. Paldies SIA “Balvu maizīte” īpašniekam Andrejam Kindzulim par atbalstu skolai un dāvinātajiem maizes klaipiņiem pasākumam „Baltā galdauta svētki”.

BPVV skolas vadības grupa


Mācību ekskursija BPVV profesionālās izglītības programmas „Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” audzēknēm

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Pirmdiena, 08 Maijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 08 Maijs 2017

img 006

Lasīt tālāk ...


Nordplus Junior projekta dalībnieku tikšanās Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Trešdiena, 22 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 22 Marts 2017

No š.g. 27.februāra līdz 3.martam Nordplus Junior projekta „Innovative methods of teaching languages and culture” ietvaros Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) tika uzņemti viesi no Dānijas un Lietuvas. Projekta mērķis ir veicināt izpratni par dalībvalstu valodām un kultūru.

Lasīt tālāk ...


Karjeras dienas aktivitātes Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Trešdiena, 22 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 22 Marts 2017

10.martā Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) notika Karjeras dienas aktivitātes. Tās ietvaros 7.-9.klašu skolēni kopā ar audzinātājām devās ekskursijā uz 3 iestādēm, lai vairāk uzzinātu par to darbības specifiku un darbinieku pienākumiem.

Lasīt tālāk ...


Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolēni piedalās skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgū

Kategorija: Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Trešdiena, 22 Marts 2017
Pēdējās izmaiņas: 22 Marts 2017

11. martā biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvija organizēja Pavasara skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgu, kas norisinājās tirdzniecības centrā Domina Shopping.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei