Karjeras izglītība

Tiek uzsākts projekts par karjeras atbalsta īstenošanu

Kategorija: Karjeras izglītība
Pirmdiena, 11 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 11 Septembris 2017

Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Baltinavas novada pašvaldību ir parakstījusi sadarbības līgumu ar VIAA par pilotprojekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Projekts uzsākts 2017. gada septembrī un to paredzēts īstenot līdz 2020.gada 31.decembrim. Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir valsts dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie.

Projekta finansējums paredzēts, lai atbalstītu pedagogu karjeras konsultantu darbību izmēģinājumskolās, kā arī karjeras atbalsta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai Balvu novada vispārizglītojošo skolu izglītojamiem. Projektā kā izmēģinājumskolas ir iekļautas Balvu novada skolas - Balvu      Valsts  ģimnāzija, Balvu pamatskola, Bērzpils vidusskola, Stacijas pamatskola, Tilžas vidusskola un Tilžas internātpamatskola, kā arī Baltinavas novada skola - Baltinavas vidusskola.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei