Vācu valodas olimpiāde 10.-12. klašu skolēniem

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Ceturtdiena, 27 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Aprīlis 2017

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība
Vācu valodas olimpiāde 10.-12. klašu skolēniem
2016.gada 23.novembrī

Vārds, uzvārds

Skola

Klase

Vieta

Pedagogs

Elvita Kravale

Balvu Valsts ģimnāzija

12.

I

Ņina Ļeļe

Agita Melberga

Balvu Valsts ģimnāzija

12.

II

Ņina Ļeļe

Linda Zaremba

Viļakas Valsts ģimnāzija

12.

III

Tamāra Mihačova

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 4 izglītojamie:

Balvu novads - 2
Baltinavas novads - 0
Rugāju novads - 0
Viļakas novads - 0


Vācu valodas olimpiāde 8. klašu skolēniem

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Ceturtdiena, 27 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Aprīlis 2017

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība
Vācu valodas olimpiāde 8. klašu skolēniem
2017.gada 27.februārī

Vārds, uzvārds

Skola

Vieta

Pedagogs

Marija Lipāne

Balvu Valsts ģimnāzija

atzinība

Irina Kovšova

Samanta Dzergača

Balvu Valsts ģimnāzija

atzinība

Irina Kovšova

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 3 izglītojamie:

Balvu novads - 3
Baltinavas novads - 0
Rugāju novads - 0
Viļakas novads - 0


Konkurss „Pazīsti savu organismu” 9.-12.klašu skolēniem*

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Ceturtdiena, 27 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Aprīlis 2017

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienība
Konkurss „Pazīsti savu organismu” 9.-12.klašu skolēniem*
2017.gada 9.martā

Vārds uzvārds

Skola

Klase

Vieta

Līna Pundure

Briežuciema pamatskola

9.

I

Ksenija Hmeļova

Balvu profesionālā vispārizglītojošā vidusskola

9.

II

Sigita Bizune

Tilžas internātpamatskola

9.

III

Līva Supe

Balvu Valsts ģimnāzija

12.

I

Eva Spriņģe

Rugāju novada vidusskola

10.

II

Aivita Kļečetņikova

Balvu profesionālā vispārizglītojošā vidusskola

12.

III

 *metodiskās apvienības organizēts konkurss


Matemātikas olimpiāde 4.klašu skolēniem*

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Ceturtdiena, 27 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Aprīlis 2017

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienība
Matemātikas olimpiāde 4.klašu skolēniem*
2017.gada 15.martā

Vārds, uzvārds

Skola

Vieta

Pedagogs

Ilva Kataja Paegle

Balvu pamatskola

I

Janīna Cibule

Sofia Buzijana

Balvu pamatskola

III

Nadežda Bogdanova

Jānis Tiltiņš

Balvu pamatskola

III

Ingrīda Paršinova

Dace Grāvīte

Rugāju novada Eglaines pamatskola

III

Ilze Burka

Dans Kristians Kupčs

Balvu pamatskola

atzinība

Nadežda Bogdanova

Madara Čirka

Tilžas vidusskola

atzinība

Ingrīda Ozoliņa

Evelīna Pauliņa

Balvu pamatskola

atzinība

Jekaterina Bogdanova

 *metodiskās apvienības organizēta olimpiāde

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 22 izglītojamie:

Balvu novads - 17
Rugāju novads - 5


Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 5.-9.klašu skolēniem*

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Ceturtdiena, 27 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Aprīlis 2017

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienība
Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 5.-9.klašu skolēniem*

Vārds, uzvārds

Skola

Klase/
Klašu grupa

Vieta

Pedagogs

Romāns Baronskis

Balvu pamatskola

5.

I

Aldis Voits

Osvalds Tūmiņš

Rugāju novada Eglaines pamatskola

5.

III

Aivis Rakstiņš

Lauris Sīlis

Rugāju novada vidusskola

5.

atzinība

Žanis Pērkons

Rolands Krauja

Balvu pamatskola

6.-7.

I

Aldis Voits

Renārs Jefimovs

Balvu pamatskola

6.-7.

I

Aldis Voits

Matīss Gržibovskis

Balvu Valsts ģimnāzija

6.-7.

II

Zigfrīds Lielbārdis

Ivo Bisenieks

Balvu Valsts ģimnāzija

6.-7.

II

Zigfrīds Lielbārdis

Intars Sinkevičs

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

6.-7.

II

Ēriks Kanaviņš

Emīls Plušs

Rugāju novada Eglaines pamatskola

8.-9.

I

Aivis Rakstiņš

Deniss Potapovs

Stacijas pamatskola

8.-9.

I

Žanis Pērkons

Ričards Ķerģis

Balvu Valsts ģimnāzija

8.-9.

I

Zigfrīds Lielbārdis

Oļegs Ivaņisovs

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

8.-9.

I

Ēriks Kanaviņš

Sandis Livzenieks

Balvu Valsts ģimnāzija

8.-9.

I

Zigfrīds Lielbārdis

Renārs Škapars

Rugāju novada Eglaines pamatskola

8.-9.

II

Aivis Rakstiņš

Elgars Adelčs

Rugāju novada vidusskola

8.-9.

II

Žanis Pērkons

Ivo Benedikts Skabs

Baltinavas vidusskola

8.-9.

II

Raimonds Leicāns

Ņikita Koncāns

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

8.-9.

II

Ēriks Kanaviņš

Artūrs Supe

Stacijas pamatskola

8.-9.

atzinība

Žanis Pērkons

 *metodiskās apvienības organizēta olimpiāde


Mājturības (tekstiltehniku) olimpiāde 5.-9., 10.12.klašu skolēniem un 1.-4.kursu audzēkņiem*

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Ceturtdiena, 27 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Aprīlis 2017

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienība
Mājturības (tekstiltehniku) olimpiāde 5.-9., 10.12.klašu skolēniem un 1.-4.kursu audzēkņiem*
2017.gada 23.februārī

Vārds, uzvārds

Skola

Klase/Kurss

Vieta

Pedagogs

Amanda Silauniece

Rugāju novada Eglaines pamatskola

5.

I

Antra Kikuste

Aiva Melne

Balvu pamatskola

5.

II

Ārija Mičule

Lineta Kopāne

Balvu pamatskola

5.

III

Ārija Mičule

Evita Salmane

Balvu pamatskola

5.

atzinība

Ārija Mičule

Meldra Nazarova

Rugāju novada vidusskola

6.

I

Aina Vovere

Dina Galeja

Rugāju novada Eglaines pamatskola

6.

II

Antra Kikuste

Kristiāna Keiša

Rugāju novada vidusskola

6.

II

Aina Vovere

Kerija Žanete Zeltiņa

Balvu pamatskola

6.

III

Ārija Mičule

Brigita Zelča

Balvu pamatskola

6.

atzinība

Ārija Mičule

Sintija Kokoreviča

Balvu Valsts ģimnāzija

7.

I

Sandra Mozule

Zane Kozāne

Rugāju novada Eglaines pamatskola

7.

II

Antra Kikuste

Kitija Keiša

Baltinavas vidusskola

8.

I

Lilita Kūkoja

Laura Elīna Miķelsone

Rugāju novada vidusskola

8.

II

Lolita Krēbse

Laila Mariņina

Stacijas pamatskola

8.

III

Inga Voiciša

Vladislava Šnigirova

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

9.

I

Skaidrīte Veina

Elizabete Pušpure

Balvu Valsts ģimnāzija

9.

II

Sandra Mozule

Elīza Pundure

Balvu Valsts ģimnāzija

9.

III

Sandra Mozule

Aivita Žogota

Rugāju novada vidusskola

9.

atzinība

Lolita Krēbse

Ksenija Hmeļova

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

9.

atzinība

Skaidrīte Veina

Amanda Kočāne

Rugāju novada vidusskola

9.

I

Lolita Krēbse

Laura Circene

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

1.

II

Skaidrīte Veina

Dārta Ostrovska

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

3.

II

Skaidrīte Veina

Viola Garā

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

2.

III

Skaidrīte Veina

Amanda Tutiņa

Rugāju novada vidusskola

10.

atzinība

Lolita Krēbse

 *metodiskās apvienības organizēta olimpiāde

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 38 izglītojamie:

Balvu novads - 22
Baltinavas novads - 4
Rugāju novads - 9
Viļakas novads - 3


Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) olimpiāde 7.-8. klašu skolēniem

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Ceturtdiena, 27 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Aprīlis 2017

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) olimpiāde
7.-8. klašu skolēniem
2016.gada 21.oktobrī

Vārds, uzvārds

Skola

Klase

Vieta

Pedagogs

Valērija Kravale

Balvu pamatskola

7.

I

Lilita Leišavniece

Artjoms Šumskis

Balvu pamatskola

7.

II

Lilita Leišavniece

Vitālijs Vasiļjevs

Balvu pamatskola

7.

atzinība

Lilita Leišavniece

 Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 3 izglītojamie:

Balvu novads - 3
Baltinavas novads - 0
Rugāju novads - 0
Viļakas novads - 0


Latviešu valodas olimpiāde 3.klašu skolēniem*

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Ceturtdiena, 27 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Aprīlis 2017

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienība
Latviešu valodas olimpiāde 3.klašu skolēniem*
2017.gada 15.martā

Vārds, uzvārds

Skola

Vieta

Pedagogs

Sanija Vīcupa

Tilžas vidusskola

I

Ingrīda Ozoliņa

Laura Dārzniece

Rugāju novada vidusskola

II

Astrīda Circene

Sendija Sejāne

Balvu pamatskola

II

Irēna Biseniece

Alīna Žogota

Balvu pamatskola

II

Ilze Logina

Samanta Sproģe

Rugāju novada vidusskola

II

Astrīda Circene

Iļja Polis

Balvu pamatskola

III

Irēna Biseniece

Annija Tiltiņa

Balvu pamatskola

atzinība

Ilze Logina

Sindija Pauliņa

Balvu pamatskola

atzinība

Ilze Logina

Beāte Ančāne

Rugāju novada vidusskola

atzinība

Astrīda Circene

 *metodiskās apvienības organizēta olimpiāde

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 23 izglītojamie:

Balvu novads - 19
Rugāju novads - 4


Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 9.klašu skolēniem*

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Ceturtdiena, 27 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Aprīlis 2017

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienība
Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 9.klašu skolēniem*
2017.gada 27.februārī

Vārds, uzvārds

Skola

Vieta

Pedagogs

Vladislava Šņigirova

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

I

Marina Ločmele

Dmitrijs Daņilovs

Rugāju novada vidusskola

I

Natālija Garā

Jūlija Gorbača

Balvu Valsts ģimnāzija

II

Valentīna Kravale

Amanda Tāraude

Bērzpils vidusskola

II

Ļena Nikolajeva

Marika Jefimova

Balvu Valsts ģimnāzija

III

Inga Kleine

Ksenija Hmeļova

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

III

Marina Ločmele

Beāte Knēģere

Balvu Valsts ģimnāzija

atzinība

Līvija Bukovska

Linda Andrejeva

Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāle

atzinība

Olga Stankeviča

Krista Circene

Baltinavas vidusskola

atzinība

Mairita Kušnire

Viktorija Maksimova

Rekavas vidusskola

atzinība

Mairita Kušnire

*metodiskās apvienības organizēta olimpiāde

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 21 izglītojamais:

Balvu novads - 10
Baltinavas novads - 2
Rugāju novads - 1
Viļakas novads - 8


Informātikas olimpiāde 5.-7.klašu skolēniem*

Kategorija: Olimpiādes rezultāti
Ceturtdiena, 27 Aprīlis 2017
Pēdējās izmaiņas: 27 Aprīlis 2017

Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu apvienība
Informātikas olimpiāde 5.-7.klašu skolēniem*
2017.gada 20.aprīlī

Vārds, uzvārds

Skola

Klase

Vieta

Pedagogs

Viesturs Supe

Balvu Valsts ģimnāzija

7.

I

Daiga Kante

Andris Žvirblis

Stacijas pamatskola

5.

I

Inese Karpa

Dita Kataja-Paegle

Balvu Valsts ģimnāzija

7.

II

Daiga Kante

Renāte Ločmele

Baltinavas vidusskola

7.

III

Artūrs Gusts

Dita Stivriņa

Rugāju novada vidusskola

7.

III

Iveta Arelkeviča

Zane Kozāne

Rugāju novada Eglaines pamatskola

7.

atzinība

Artūrs Gusts

*metodiskās apvienības organizēta olimpiāde

Novadu apvienības olimpiādē piedalījās 8 izglītojamie:

Balvu novads - 3
Baltinavas novads - 1
Rugāju novads - 4

 


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei