Tilžas vidusskolas skolēni apmeklē Liteni un Alūksni

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 20 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 20 Maijs 2016

10.maijā Tilžas vidusskolas un Vectilžas filiāles skolēni kopā ar skolotājiem Ainu Rakstiņu, Eviju Kašu un Andu Bombāni devās ekskursijā, lai apskatītu Litenes un Alūksnes interesantākas apskates vietas.

Pirmā apstāšanās vieta bija Litenes pamatskola. Aizraujošs bija skolas direktores stāstījums par Litenes muižas 15 ēkām, Latvijas armijas nometnes vietu un dzīvi šajā vietā.

Lasīt tālāk ...


Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola organizē nometnes

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 20 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 20 Maijs 2016


Eiropas diena Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 18 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 18 Maijs 2016


Katru gadu Eiropas Savienības dalībvalstis 9. maiju atzīmē kā Eiropas dienu. Arī Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā šajā dienā noritēja dažādas aktivitātes, kas ļāva vairāk iepazīt un uzzināt par šo savienību, kurā Latvija ir kopš 2004. gada. Šogad, sadarbojoties ar Eiropas Savienības pārstāvniecību, piedalījāmies akcijā „Atpakaļ uz skolu 2016”. Šī akcija sniedz skolēniem iespēju uzzināt par Eiropas Savienības aktualitātēm no cilvēkiem, kuru darbs saistīts ar Eiropas Savienības tematiku. Ekspertu pieredze Eiropas lietu jautājumos skar gan ES politisko tematu aspektus, gan sadarbību ar citu ES valstu partneriem, ES finansētu projektu īstenošanu un Latvijas integrāciju, un interešu pārstāvību ES kādā konkrētā nozarē.

Lasīt tālāk ...


Ekskursiju projektu konkursa „Pētīsim un izzināsim Latviju” ekskursija uz Aglonu un Daugavpili

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 16 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 16 Maijs 2016


Nu jau vairākus gadus Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs organizē ekskursiju projektu konkursu „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi''. Šī konkursa mērķis ir sekmēt Latvijas vēstures un Latvijas kultūras iepazīšanu mācību ekskursijās. Konkursa uzdevumi ir dot iespēju organizēt izzinošas/pētnieciskas ekskursijas uz dažādiem Latvijas muzejiem, vēstures un kultūras pieminekļiem, kā arī ar vēsturiskiem notikumiem saistītām vietām.

Lasīt tālāk ...


Radošas un krāsainas Mākslas dienas 2016. „Mākslas aplis. Aplis aplī.”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 16 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 16 Maijs 2016


Māksla ir spējā saskatīt neikdienišķo ikdienišķajā un vienkāršo neparastajā.

Mākslas skolas audzēkņi radīja neparastus, krāsu, nokrāsu un toņu niansēs bagātus Apļus aplī – sapinot auduma strēmeles pīnītē un ieaužot vingrošanas riņķī – radās krāsainu apļu virpulis, kas priecē gan pašus audzēkņus, gan Mākslas skolas skolotājus.

Mākslas dienu radošajās darbnīcās ikkatrs audzēknis varēja izveidot savu Mākslas apli, darbojoties skolotāju piedāvātajās meistarklasēs.

Lasīt tālāk ...


Noslēdzies Latvijas, Krievijas un Igaunijas projekts

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 13 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 13 Maijs 2016

2016. gada 28. un 29. aprīlī Balvu pamatskolas komanda piedalījās trīs valstu (Latvijas, Krievijas un Igaunijas) projekta noslēguma pasākumā. Šoreiz uz „Drošības skolas” pasākumu aicināja Krievijas puse – Pleskavas 12. vidusskola.

Sadarbības līgums starp Balvu un Pleskavas skolām tika noslēgts jau 2010. gadā, bet 2013. gadā šajā sadarbībā iesaistījās arī skola no Igaunijas. Tad arī radās ideja realizēt mini projektu ar mērķi organizēt tikšanās katrā no šīm valstīm.

Lasīt tālāk ...


Tilžas vidusskolai - 65!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 13 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 13 Maijs 2016


Saules apspīdēts, putnu trallu ieskandināts, tik ļoti pavasarīgs - tāds Balvu novada Tilžā pienāca 2016. gada 30. aprīļa rīts.

Šī diena bija īpašāka par citām, jo jau neilgi pirms 9:00 no rīta Tilžas vidusskola tika ieskauta skolēnu čalās un pieaugušo sarunās. Seši jaunieši, tērpti latviešu tautu tērpos, svinīgi iznesa Tilžas vidusskolas karogu, kas vēstī, ka „Zināt nozīmē uzvarēt”, lai varētu doties uz dievkalpojumu par godu Tilžas vidusskolas 65 gadu jubilejas salidojumam. Kad visi skolēni, vecāki, skolotāji un skolas darbinieki sastājās aiz karoga nesējiem un uzsāka gājienu uz Tilžas katoļu baznīcu, gaisā virmoja īpašs lepnums par savu dzimto pusi, par savu skolu. Dievkalpojuma laikā gan katoļu, gan luterāņu mācītāji novēlēja skolai dzīvot vēl ilgi jo ilgi, izglītojot daudzus zinātkārus prātus.

Lasīt tālāk ...


Kursi starpnovadu skolotājiem „IKT izmantošana vēstures, kulturoloģijas, politikas zinību stundās”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 09 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 09 Maijs 2016


29.aprīlī piecpadsmit Balvu, Baltinavas un Viļakas novadu skolotāji ciemojās Balvu Valsts ģimnāzijā, kur vēstures, kulturoloģijas un politikas zinību skolotāja Irēna Šaicāne, vadot kursus, dalījās savā pieredzē, kā mācību un audzināšanas darbā var izmantot dažādus moderno tehnoloģiju paņēmienus.

Ievadnodarbībā, kopīgi darbojoties, tika noskaidrots, kādi ir tehnoloģiju lietojuma līmeņi, to nozīme mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanā.

Lasīt tālāk ...


Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas sveiciens svētkos

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 03 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 03 Maijs 2016


Mazo erudītu konkurss „Mazais prātnieks”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 02 Maijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 02 Maijs 2016


Šī gada 27. aprīlī, Rugāju novada vidusskolas zālē pulcējās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pirmsskolas vecuma bērni uz ceturto starpnovadu erudīcijas konkursu „Mazais prātnieks”.

Lasīt tālāk ...


Nāc studēt Balvos!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 27 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 27 Aprīlis 2016


Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu vizuālās mākslas olimpiāde Balvu Valsts ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 27 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 27 Aprīlis 2016


22.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā veiksmīgi aizvadīta Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu vizuālās mākslas olimpiāde. Tajā piedalījās 81 talantīgs un radošs skolēns. Balvu Mākslas skola bija sagatavojusi interesantus olimpiādes uzdevumus - skolēniem no dotā darba fragmenta bija jāuzbur neparasti notikumi pavasarī.

Lasīt tālāk ...


Zelta mikrofona izcīņa Bērzpils vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 25 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 25 Aprīlis 2016


21. aprīlī skolā valdīja īpaša rosība, un gaiteņos varēja sastapt dažādas popmūzikas māksliniekiem līdzīgas personas. 10. klases zēnu un Skolēnu parlamenta organizētajā pasākumā, kurā bija jāatveido kāds no pazīstamajiem māksliniekiem, piedalījās gan lieli, gan mazi. Pasākumu vadīja A. Zelča, A. Tāraude un S. Dundenieks, par apskaņošanu gādāja L. Biksāns. Dalībnieku sniegumu vērtēja žūrija: direktore I. Stepāne, direktores vietniece izglītības jomā Ā. Logina, Krišjāņu filiāles skolotāja V. Ločmele un 12. klases skolniece Anna Poševa.
1. klasei labi izdevās atveidot grupu „Sīpoli”, dziedot dziesmu „Mammu, es gribu”. 2. un 4. klase iejutās dziedātājas L. Šomases dziesmā „Mūsu laiks”, trešā klase atveidoja „Dāmu popu”, bet 5. klase cepa kūkas, kā to darīja grupa „Aarzemnieki”. Šajā vecuma grupā 10. klases zēnu darināto „Zelta mikrofonu” saņēma 2. un 4. klase, jo daudziem īpaši patika 2. klases skolnieces R. Ziemeles veiksmīgā iejušanās dziedātājas L. Šomases tēlā.

Lasīt tālāk ...


Metodiskā diena Balvu pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 25 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 25 Aprīlis 2016

20.aprīlī Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pedagogi pulcējās uz metodisko dienu Balvu pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” .
Mājinieki viesus uzņēma ar bērnu muzikāliem sveicieniem un vadītājas Antras Eizānes uzrunu. A.Eizāne klātesošos iepazīstināja ar iestādes darba specifiku, jo Balvu PII „Pīlādzītis” ir vienīgā pirmsskolas izglītības iestāde Balvu novadā, kas īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Vadītāja uzsvēra, ka īstenojot programmas bērniem ar valodas attīstības traucējumiem un somatiskām saslimšanām, darbs nav viegls, tas katru dienu tiek uzlabots un pilnveidots.
Dienas gaitā PII „Pīlādzītis” metodiķe I.Ločmele prezentēja iepriekšējā mācību gadā realizēto projektu „Zaļie darbi”. Skolotāja I.Mičule klātesošajiem pastāstīja par kustību nozīmi bērnu runas attīstībā, bet mūzikas skolotājas M.Buliga un I.Šņitkina novadīja logoritmikas nodarbību.
Nobeigumā mājinieki organizēja ekskursiju pa iestādi.

Pirmsskolas MA vadītāja Lija Bukovska


Balvu pamatskolā pulcējas pirmsskolas un sākumskolas pedagogi

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 21 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 21 Aprīlis 2016


18.aprīlī Balvu pamatskolā Alūksnes, Apes, Balvu, Baltinavas, Gulbenes, Rugāju un Viļakas novadu 57 pirmsskolas un sākumskolas pedagogi Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra lektoru Intas Bulas-Bitenieces un Daces Ozolas vadībā apguva profesionālās kompetences pilnveides programmas „Integrētas sporta rotaļnodarbības inovatīvie risinājumi pirmsskolā” un „Sporta stundu saturs un inovācijas sākumskolā”.

Lasīt tālāk ...


Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola aicina pievienoties Lielajā talkā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 19 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 19 Aprīlis 2016


Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas saime viesojas Rēzeknē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 18 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 18 Aprīlis 2016

Piektdien, 8. aprīlī Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas amatu skolotāji, visu kursu audzēkņi un skolēni, kuri fakultatīvi apgūst amatu prasmes, devās skolas apmaksātā mācību ekskursijā uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju iepazīt augstskolas vidi un studiju programmas, kā arī iegūt pieredzi profesionālajās jomās. Pēc kopīgās tikšanās aktu zālē, meitenes uzklausīja, ko piedāvā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Apģērbu dizains un tehnoloģija”, bet zēni aplūkoja interjera dizaina darbus.
Viesojāmies arī pie skolotāja Aigara un Anitas kolēģiem Mākslas un dizaina vidusskolā, kur visi ar interesi pētīja izgatavotos un restaurētos izstrādājumus no koka un topošo apģērba dizaina speciālistu darbus.
Protams, uzkāpām Rēzeknes pilskalnā, aplūkojām pilsētas ainavu un arhitektoniski neparasto būvi - „Zeimuli”. Izstaigājām „Zeimuli”, izpētījām drosmīgos dizaineru risinājumus telpās un jūsmojām, cik daudz iespēju bērniem piedāvā šis plašais jaunrades centrs.
Priecājamies, ka mūsu skolai ir izveidojusies sadarbība ar vienu no modernākajām finiera saplākšņa ražotnēm Eiropā - „Latvijas finiera” rūpnīcu „Verems”, tāpēc arī braucām apraudzīt, kā uzņēmumam klājas un kā tam izdodas realizēt savas pārdrošākās idejas.
Brīvā brīdī baudījām līdzpaņemto skolas pavārīšu sarūpēto gardo maltīti.
Pirms došanās mājup, vēl uzskrējām visaugstākajā Ančupānu meža kalnā, uzkāpām 26,4 metrus augstajā skatu tornī un izbaudījām mūsu zemes skaistumu!


Šūšanas apmācības Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 18 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 18 Aprīlis 2016

Jau vairāk kā pusgadu veiksmīgi turpinās Balvu pilsētas un novada pašvaldības, Burdas Salona un Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas projekta realizācija. Vienu reizi nedēļā interesentiem skolā notiek šūšanas apmācības ar firmas Bernina šujmašīnām aprīkotā darba vietā. Projekta skolotājas Skaidrīte Veina, Aiga Jansone un Anita Matule veido nodarbībās izgatavoto darbu fotoalbūmu.

Lasīt tālāk ...


Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas Informācijas diena

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 15 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 15 Aprīlis 2016


Zinātniskā konference ģimnāzijā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 12 Aprīlis 2016
Pēdējās izmaiņas: 12 Aprīlis 2016

8.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā tikās Balvu, Rugāju un Baltinavas novadu 7.-12.klašu jaunieši, lai tradicionālajā zinātniskajā konferencē prezentētu savus darbus. Šajā mācību gadā tika pieteikti 14 darbi, kuru autori ir Rugāju novada Eglaines pamatskolas, Baltinavas vidusskolas, Stacijas pamatskolas, Tilžas vidusskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni.

Konferences sākumā skolēnus, skolotājus – darbu vadītājus un recenzentus – uzrunāja Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere. Direktore novērtēja skolēnu ieguldīto darbu un uzsvēra, ka zinātnisko darbu rakstīšana padziļina zināšanas, pilnveido prasmes darbā ar dažādu literatūru un informācijas avotiem, ļauj izvērtēt paveikto un pamatot savu viedokli. Direktore Inese Paidere novēlēja veiksmi, jo visi skolēni jau esot uzvarētāji, piedaloties starpnovadu konferencē. Laba vēlējumus un uzmundrinājuma vārdus jauniešiem un viņu skolotājiem teica Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes izglītības speciāliste Terēza Čudarkina.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei