Metodiskā sanāksme direktoru vietniekiem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 17 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 17 Oktobris 2016

11.oktobrī skolu direktoru vietnieki tikās metodiskajā sanāksmē Balvu pamatskolā pie kolēģes Gunitas Pugejas. Sanāksmes ievadā bija sarūpēta tikšanās ar jauno dzejnieci, 3c.klases skolnieci Evelīnu Kaļvu. Meitene runāja pašas sacerēto dzejoli „Mana ģimene”, kurš ir ievietots krājumā „Garā pupa”. Ar sajūsmu Evelīna stāstīja par darbošanos radošajā darbnīcā Rīgā un tikšanos ar dzejniekiem M.Cielēnu un U.Ausekli.

Lasīt tālāk ...


Gada balva izglītībā – 2016

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 04 Oktobris 2016
Pēdējās izmaiņas: 04 Oktobris 2016

Šī gada 7.oktobrī Balvu pamatskolā notiks ikgadējais Skolotāju dienas pasākums „Gada balva izglītībā 2016”.

Gada balvai pieteiktie pretendenti:

Lasīt tālāk ...


Latvijas dabaszinātņu pedagogiem pieejama jauna zinātnisko eksperimentu grāmata skolēniem

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 27 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 27 Septembris 2016

Projekta “Zaļā misija: Klimats” ietvaros ir tapusi jauna zinātnisko un tehnisko eksperimentu grāmata dabaszinātņu pedagogiem un citiem interesentiem, kurā apkopoti 42 eksperimenti par klimata pārmaiņām. Ar jauno mācību gadu eksperimentu grāmata tiks nogādāta ikvienā Latvijas vispārizglītojošā skolā un pedagogi varēs to izmantot darbam klasēs kopā ar saviem skolēniem. Šobrīd ikviens interesents ar grāmatu var iepazīties elektroniskā versijā, kuru var aplūkot šeit: eksperimentu grāmata (links: http://owncloud.democentrs.lv/public.php?service=files&t=d64b255ffef99561013f9d2912a6dc8e)

Lasīt tālāk ...


Izglītības pārvaldei mainīta atrašanās vieta

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 22 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 22 Septembris 2016

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde turpmāk atradīsies Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāvā, Bērzpils ielā 1a, Balvos, LV-4501.


Vides izglītība izziņai un resursu saudzēšanai

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 20 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 20 Septembris 2016

Jaunajā mācību gadā pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA ZAAO (ZAAO) aicina izglītības iestāžu audzēkņus un pedagogus aktīvi iesaistīties apkārtējās vides izzināšanā - dažādu vecumu skolēniem ļaujot meklēt un rast risinājumus saudzīgai rīcībai pret apkārtējo vidi, kā arī izprast ikdienas paradumu maiņas nozīmi.

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” ZAAO piedāvā licencētu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu, kas ietver mācību stundas un ekskursiju.
Mācību programmā tiek piedāvātas vairākas tēmas, kas iekļaujas izglītības iestāžu mācību saturā dabas zinību priekšmetos. Programma tiek īstenota piekto mācību gadu, nodrošinot padziļinātas zināšanas par dabas sistēmām, procesiem, cilvēka un vides mijiedarbību, tostarp atkritumu apsaimniekošanas veidiem, atkritumu samazināšanas un otrreizējās pārstrādes iespējām, kā arī par ilgtspējīgu attīstību un “Nulles atkritumu” konceptu. Būtiski, ka arī ekskursijas laikā skolēni iegūst jaunas zināšanas par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu un otrreizējās pārstrādes iespējām.

Lasīt tālāk ...


Iesaki Latvijas iedvesmojošāko skolotāju un uzdāvini viņam jaunu viedtālruni!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 05 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 05 Septembris 2016

Ir izsludināta Vislatvijas iniciatīva „Iedvesmojošākais skolotājs”, kuras ietvaros esošie un bijušie skolēni, kā arī viņu vecāki, ir aicināti dalīties ar stāstiem par savu iedvesmojošāko skolotāju. Tie stāstu varoņi, kuri saņems visvairāk balsu, kā pateicību par smago darbu un ieguldījumu Latvijas bērnu un jauniešu audzināšanā, saņems jaunus viedtālruņus no Huawei. Iniciatīvas ietvaros tiks apbalvoti divi labāki skolotāji katrā reģionā, kopumā ar jauniem viedtālruņiem iepriecinot 10 iedvesmojošākos Latvijas skolotājus.

Iesniegt skolotāja stāstu var līdz pat 30.septembrim, interneta vietnē: http://bit.ly/2bwQ3tL. Rezultāti tiks paziņoti skolotāju dienas noskaņās, 5.oktobrī.


Skolotāji tiekas metodiskās apvienības sanāksmē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 05 Septembris 2016
Pēdējās izmaiņas: 05 Septembris 2016

30.augustā Balvu pamatskolā notika Balvu, Rugāju un Baltinavas novadu vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme. Mūsu pulkam ir pievienojušās trīs jaunas kolēģes, kas mācīs vizuālo mākslu Stacijas pamatskolā, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā un Tilžas internātpamatskolā. Darba kārtība ietvēra sevī jautājumus par aktuālo mākslā mūsu pilsētā un valstī, esošajiem konkursiem, mākslas olimpiādi, kursiem, semināriem un pieredzes braucieniem. Ar aizrautību tika stāstīts par vasarā gūto pieredzi, iespaidiem un ceļojumiem. Skolotājas ir enerģijas pilnas uzsākt jauno mācību gadu. Prieks nodoties krāsu skurbumam, turot rokās paleti un otu, ļauties līniju ritmu nebeidzamajam plūdumam, zīmējot uz baltas lapas vai veidojot formu saspēli savos radošajos darbos. Tas ir mūsu- mākslas skolotāju galvenais uzdevums. Mēģināsim ne tikai attēlot pasauli apkārt, bet arī veidot to. Veiksmi jaunajā mācību gadā!

Metodiskās apvienības vadītāja Larisa Berne


Vēstures skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 31 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 31 Augusts 2016

30.augustā Balvu Valsts ģimnāzijā tikās vēstures skolotāji, lai atskatītos uz padarīto iepriekšējā mācību gadā, kā arī, lai pārrunātu darba plānu jaunajam mācību gadam.

Lasīt tālāk ...


Izglītības darbinieki tiekas skolu konferencē

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 31 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 31 Augusts 2016

Atkal nemanot ir aizritējusi kārtējā vasara, klāt rudens un jaunais mācību gads, kurš nes līdzi gan prieku un līksmību, gan satraukumu un neziņu par nākotni. Šajās noskaņās 30.augustā Balvu Kultūras un atpūtas centrā, kā ierasts, tikās Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu izglītības darbinieki, lai pārrunātu aktualitātes izglītības jomā, paraudzītos uz aizvadīto gadu, sveiktu tos skolotājus, kuri sasnieguši pensijas vecumu un dodas pelnītā atpūtā, kā arī tos pedagogus, kuri uzsāk savas darba gaitas kādā no novadu izglītības iestādēm.

Lasīt tālāk ...


Turpina uzņemšanu Balvos

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 24 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 24 Augusts 2016


Tavas dzīves plāns Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 16 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 16 Augusts 2016

Lasīt tālāk ...


Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola - izglītība tavai izaugsmei

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 02 Augusts 2016
Pēdējās izmaiņas: 02 Augusts 2016


Nāc studēt Rīgas Valsts Tehnikumā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 01 Jūlijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 01 Jūlijs 2016


Balvu pamatskola Erasmus+ ietvaros devās uz Bulgāriju

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Pirmdiena, 27 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 12 Jūlijs 2016

2016.gada jūnijs Balvu pamatskolas 10 skolēniem un 3 skolotājām bija īpašs, jo Erasmus+ programmas ietvaros devāmies uz Bulgāriju, kas ir viena no senākajām valstīm Eiropā.

Kā vēsta leģenda, kad Dievs sasauca tautas, lai sadalītu starp tām zemi, atnāca visas, izņemot bulgārus, kuri tobrīd strādāja laukā. Viss jau bija sadalīts, bet Dievs, kā cieņas apliecinājumu bulgāriem par čaklumu, uzdāvināja viņiem paradīzes gabaliņu uz zemes, pārpilnības ragu Balkānu pussalas sirdī, vietu, kura no tiem laikiem tika saukta par Bulgāriju. Tātad, Bulgārija ir Dieva dāvināta zeme, uz kuru braucot, vislabāk varēja izjust projekta „Learning without Limits” aktivitāti - attieksme pret citādo.

Lasīt tālāk ...


Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas organizētā bērnu vasaras nometne „Kusties vesels!”

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 16 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 12 Jūlijs 2016

No 6. līdz 10. jūnijam Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā (BPVV) notika dienas nometne „Kusties vesels!”, kurā piecpadsmit jautri un aktīvi bērni vecumā no 11 līdz 14 gadiem apguva veselīga dzīvesveida pamatus ne tikai teorētiski, bet arī praktiski. Daudzveidīgās nodarbībās viņi izzināja veselīga dzīvesveida principus, dažādu atkarību postu un sekas, radošajās darbnīcās gatavoja gardu, bet veselīgu maltīti, daudz sportoja, spēlēja dažādas spēles un iepazina meža noslēpumus, dodoties ekskursijā un pastaigājoties pa meža takām, bet katras dienas noslēgumā pārrunāja piedzīvoto „Emociju aplī”.

Lasīt tālāk ...


Pateicības vārdu rīts Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 09 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 12 Jūlijs 2016

„Nav šaubu, ka pats labākais laiks ir šis. Laiks, kurš pieder mums, kuru mēs esam sajutuši, sapratuši un kabatā iemetuši akmentiņus. Smalkus akmentiņus, kuri būs mums līdzi visu dzīvi kā atmiņas. Akmentiņi - gludi un raupji, līdzīgi cilvēkiem, smaržo pēc pankūkām svētdienas rītā sirsniņas formā. Kopā veidojot dzīves sajūtu, kas katram ir citādāka. Šī mācību gada sajūta tūlīt noguls atmiņā kā akmentiņš no jūras kabatā. Katrs savu sajūtu būs izveidojis savu”.

Mācību gads ir spraigs darba cēliens ikvienam, kas saistīts ar skolu. Pienākumi, uzdevumi, izaicinājumi un darba apjoms, kas ir liela pārbaude gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem.

Lasīt tālāk ...


Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 9. klases izlaidums

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Trešdiena, 08 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 12 Jūlijs 2016


Balvu un Viļakas novadu dabaszinību skolotāju ekskursija

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Otrdiena, 07 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 08 Jūnijs 2016

31.maijā Balvu un Viļakas novadu dabaszinību skolotāji devās kopīgā braucienā uz Zemgali.

Vispirms Rīgā apmeklējām jaunuzcelto Latvijas Universitātes Dabaszinību Akadēmisko centru. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes ģeogrāfijas Didaktikas centra vadītāja Gunta Kalvāne iepazīstināja ar studiju telpām, laboratorijām, moderno konferenču zāli ar speciālu tulku vietu, plašo bibliotēku, kuru iekārtoja pēdējo, jo bija jāpārved apmēram 40000 mācību grāmatu. DAC ēkas interjers iekārtots tā, ka var saredzēt elementus gan no bioloģijas un ķīmijas, gan ģeogrāfijas un fizikas. Pat ēkas ārpuses slīpie veidojumi izrādās kalpo mājas siltumregulācijai. Jau pirmajā darbības gadā DAC ēka ieguva Arhitektu balvu. G. Kalvāne mūs ieveda 7. stāva īpašā telpā, kur tiekas daudzas prominentas personas, prezidentus ieskaitot, kur tiek pieņemti daudzi augstskolām svarīgi lēmumi. Uz Dabaszinību centra jumta aplūkojām Baltijā modernāko siltumnīcu, ar kuru īpaši lepojas biologi. Paši studenti pozitīvi novērtējuši savu jauno augstskolu, lepojas ar to un viņiem te patīk mācīties. Dabaszinību studiju programmas šogad cer uz lielāku konkursu.

Lasīt tālāk ...


Balvu Mūzikas skola saņem Arnolda Skrides piemiņas balvu un 2000 EUR

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Piektdiena, 03 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 03 Jūnijs 2016

Šī gada 29. maijā Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē notika Latvijas Bērnu fonda, Rīgas Latviešu biedrības un Brāļu Jurjānu biedrības koncertcikla - konkursa „Talants Latvijai” 2015/2016 laureātu apbalvošana.

Balvu Mūzikas skolas audzēkņi šajā konkursā guvuši augstus rezultātus - klavierspēlē 3. vietu ieguva Mārtiņš Lāpāns (sk. Lija Ivanova), vijoles spēlē 2. vietu ieguva Evelīna Pipcāne (sk. Zoja Zaharova, koncertmeistare Jeļena Agafonova), flautas spēlē 3. vietu ieguva Agnese Ieva Lipska (sk. Vladimirs Bondarenko, koncertmeistars Viktors Bormanis), trompetes spēlē 2. vietu ieguva Harijs Ločmelis (sk. Jānis Budevičs, koncertmeistars Viktors Bormanis), bet 3. vietu Ričards Ķirsons (sk. Egons Salmanis, koncertmeistare Egita Salmane). Trombona spēlē diplomu saņēma Gvido Dokāns (sk. Jānis Budevičs, koncertmeistars Viktors Bormanis), bet diplomu tubas spēlē saņēma Aleksandrs Samoiļenko (sk. Jānis Budevičs, koncertmeistars Viktors Bormanis).

Lasīt tālāk ...


Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola - skola Tavai nākotnei!

Kategorija: Aktualitātes izglītībā
Ceturtdiena, 02 Jūnijs 2016
Pēdējās izmaiņas: 12 Jūlijs 2016

Katru pavasari pie Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas uzliesmo baltās kastaņsveces, kas simboliski iemirdzas arī skolas karogā un rosina tiekties uz pilnību. Mūsu skolas ikdiena ir piesātināta ar radošumu, jaunatklāsmi un izaicinājumiem. Jaunajā mācību gadā uzsākam īstenot vēl vienu trīsgadīgo profesionāli orientētā virziena izglītības programmu – „Valsts aizsardzības mācība”, ko atbalsta Aizsardzības ministrija, nodrošinot materiālo bāzi. Programmas mērķis ir veicināt izglītojamo interesi par dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, nostiprināt pilsonisko apziņu un palīdzēt audzēkņiem veiksmīgi iekļauties darba tirgū, veidot savu karjeru.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei