Balvu novada pašvaldība izsludina izsoli

Kategorija: Izsoles
Piektdiena, 18 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 18 Augusts 2017 11:45

Balvu novada pašvaldība pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu – garāžu Nr.9, Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā, 18,4 kv.m. platībā, kadastra apzīmējums 3801 002 0141 009. Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena) ir EUR 0,76/ m2 (nulle euro septiņdesmit seši centi par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN. Iznomāšanas termiņš – divpadsmit gadi. Iznomāšanas mērķis auto novietošanai.

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos katru darba dienu no 2017.gada 21.augusta līdz 2017.gada 25.augustam plkst plkst. 16.00.

Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldības Saimnieciskajā nodaļā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbdienu no 2017.gada 21.augusta līdz 2017.gada 25.augusta plkst. 16.00.

Izsole notiks 2017.gada 28.augustā plkst.14.30 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos (sēžu zālē, 3.stāvā).

Līguma projekts
Izsoles noteikumi

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei