Kultūras pasākumu plāns 2017. gada oktobrī

Kategorija: Mēneša kultūras pasākumu plāni
Trešdiena, 27 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 28 Septembris 2017

Laiks, vieta

Aktivitāte

03.10- 31.10.

Balvu Centrālajā bibliotēkā

Mākslinieces, grāmatu ilustratores Zanes Raičenokas – Raišonokas darbu izstāde.

Visu mēnesi

Kubulu Kultūras namā

Izstāde „Ziemeļlatgales deķi”

Izstāde „Nellijas Začas knipelējumi”

04.10.plkst. 10 00

Balvu pagasta tautas namā

Garīgie dziedājumi

06.10. plkst. 19 00

Kubulu Kultūras namā

Pasākums „Gada balva izglītībā”.

06.10. plkst. 11 00

Vectilžas pagasta bibliotēkā

Tikšanās ar dzejnieci, scenāristi, tekstu autori Inetu Atpili-Jugani.

06.10 līdz mēneša beigām

Krišjāņu tautas namā

Izstāde "Mana grāmata"  3. klases audzēkņu linogriezumi, skolotāja Anita Kairiša.

07.10.plkst. 18 00

Balvu pagasta tautas namā

Jauno mākslinieku, kuri raksta dzeju un / vai komponē dziesmas radošā darba vakars “Rudens smaržu virpulī”

07.10. plkst. 15 00

Balvu muižā

Svētku pēcpusdiena Balvu pilsētas vecākai paaudzei.

07.10. plkst. 9 00

Tilžas tirgus laukumā

Rudens gadatirgus. Andele, podu sišana, bluķa vilkšana, slinkā saimniekdēla ķeršana.

Plkst. 10 30 Labdarības loterija.

07.10 plkst. 16 00

Tilžas Kultūras namā

Atpūtas pēcpusdiena Tilžas pagasta vecākajai paaudzei UZ PATALČIEM kopā ar tautas muzikantiem

10.10.plkst.

Balvu novada muzejā

Pirmā Latgales kongresa simtgadei veltīta ceļojošās izstādes no Latgales Kultūrvēstures muzeja “Pāri slieksnim” atklāšana

13.10.

BCB, Novada muzejā

Grāmatu svētki sadarbībā ar izdevniecību Zaigzne ABC

13.10. plkst. 14 00

Kubulu Kultūras namā

Grāmatu svētki 2017. Tikšanās ar Viju Eniņu (farmaceite, ārstniecības augu pazinēja)

14.10. plkst. 9 00

Krišjāņu tautas namā

Lielā tirgus diena

17.10-31.11.

Vīksnas tautas namā

Daces Teilānes fotoizstāde

18.10.plkst. 10 00

Balvu pagasta tautas namā

Garīgie dziedājumi

19.10. plkst. 12 00

Bērzpils saieta namā

“Lakatu aušana rāmī'' meistardarbnīca

Vada Herunda Zuša

20.10. plkst. 22 00

Bērzpils vsk. sporta zālē

Rudens balle. Spēlē Ginc&Es

20.10. plkst. 19 00

Kubulu Kultūras namā

Jauktā vokālā ansambļa 18 gadu jubilejas pasākums

20.10. plkst. 20 00

Rubeņu saieta namā

Rudens ražas svētki.

Diskoballe

21.10

Tilžas kultūras namā

Ziemeļlatgales amatierteātru režisoru un aktieru seminārs „KAS IR KOMĒDIJA- IZKLAIDE VAI MĀKSLA?” un kopīga teātra kafejnīcas „KOMĒDIJA” atvēršana. Noslēgumā teātra izrāde.

21.10. plkst. 15 00

Balvu muižā

Pateicības stunda Balvu novada amatiermākslas kolektīvu vadītājiem. Koncerts.

28.10. plkst. 19 00

Sudrabkāzu balle “Tava sirds ir manas mājas”

27.10 plkst. 10 00

Bērzpils saieta namā

Psalmu dziedājumi par mirušajiem.

27.10. plkst.19 00

Briežuciema tautas namā

‘’Lobu ļaužu saīts”

Atpūtas pasākums pagasta pensionāriem un tiem, kam ap piecdesmit.

27.10.plkst. 13 00

Vectilžas sporta un atpūtas centrā

Psalmu dziedājumiem par mirušajiem


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei