Par atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā no 30.jūnija

Kategorija: Aktualitātes
Otrdiena, 19 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 19 Jūnijs 2018

Cienījamais Balvu novada iedzīvotāj! Balvu novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) informē Jūs par to, ka Balvu novadā mainās atkritumu apsaimniekotājs – SIA “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (turpmāk tekstā – SIA “ZAAO”) beidz darbu Balvu novadā, un turpmāk atkritumus Balvu novadā apsaimniekos SIA “Pilsētvides serviss”.

Lasīt tālāk ...


Par PII „Ieviņa” vadītāju ievēl Ingu Eisaku

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 15 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 15 Jūnijs 2018

tmb2018061514204014.jūnija Balvu novada Domes sēdē par Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) vadītāju apstiprināja Ingu Eisaku.

Inga Eisaka Daugavpils Universitātē ir ieguvusi izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā, un Kubulu PII „Ieviņa” strādā kopš 1993.gada. Viņai ir 30 gadu pedagoģiskais darba stāžs, no kura 12 gadus ir veikusi izglītības metodiķa darbu PII „Ieviņa”, kur piedalījusies gan iestādes pedagoģiskā darba, gan attīstības plāna izveidē gan iepriekšējiem periodiem, gan nākošajiem, kā arī kā metodiķe vadījusi pedagogu komandu, tāpat veikusi vadītājas pienākumus iepriekšējās vadītājas atvaļinājumu laikā.

Lai Ingai izturība, izdošanās un neizsīkstošs darba spars jaunajā amatā!


Vienīgais svētums uz zemes - dzīvība

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 15 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 15 Jūnijs 2018

tmb20180615113225

Šodien mēs esam brīvi. Dzīvojam uz savas zemes, runājam savā valodā, un savu nākotni veidojam paši. Esam pateicīgi par to. Tomēr daudzas lietas mēs uztveram pašsaprotamas, jo neesam piedzīvojuši to trūkumu.

Lasīt tālāk ...


Balvu novada Domes sēde

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 11 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 11 Jūnijs 2018

2018.gada 14.jūnijā, plkst. 10.00 notiks Balvu novada Domes sēde (Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)).

Darba kārtībā:

Lasīt tālāk ...


Jaunas iespējas atpūtai Ziemeļlatgalē

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 08 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 08 Jūnijs 2018

tmb20180608142100

Šovasar Ziemeļlatgalē tapis krietni plašāks piedāvājums atpūtai dabā un kultūrvides iepazīšanai – jaunas iespējas gan baudīt atpūtu uz ūdeņiem, gan garšīgi paēst un kaut ko jaunu uzzināt!

Lasīt tālāk ...


Godināti labākie Balvu novada skolēni, pedagogi un treneri

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 08 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 08 Jūnijs 2018

tmb20180608114617

Arī šogad, 6.jūnijā, Balvu muižā ikgadējā Balvu novada izglītojamo un pedagogu apbalvošanas pasākumā, tika godināti čaklākie, talantīgākie un nopelniem bagātākie skolēni, kuri Balvu novada vārdu ir nesuši ārpus novada, Latvijā un pasaulē.

Lasīt tālāk ...


Atkārtota Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Kategorija: Aktualitātes
Piektdiena, 08 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 08 Jūnijs 2018

Ņemot vērā, ka 2018.gada 7.jūnijā izsludinātā Tautsaimniecības un vides komitejas sēde kvoruma trūkuma dēļ nenotika un saskaņā ar Balvu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Balvu novada pašvaldības” nolikuma 38.punktu, Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Aivars Kindzuls sasauc atkārtotu Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2018.gada 11.jūnijā plkst.9.00 Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV–4501 (3.stāvā, sēžu zālē).

Darba kārtībā:

Lasīt tālāk ...


Komiteju darba kārtības

Kategorija: Aktualitātes
Pirmdiena, 04 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 06 Jūnijs 2018

Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja
Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV–4501 (3.stāvā, Sēžu zālē)
2018.gada 7.jūnijā, plkst.9.00.

Darba kārtībā:

1. Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta dalību ESF līdzfinansētajā projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājumprojektā. (ziņo I.Pušpure)
2. Par sociālā aprūpes pakalpojuma „Pansija” sniegšanu. (ziņo J.Komane)
3. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2017.gada 14.decembra lēmumā „Par dzīvojamo istabu sociāli mazaizsargātām personām statusa atcelšanu”. (ziņo J.Komane)
4. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi”” nolikumā. (ziņo J.Komane)

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei