No 11. aprīļa var pieteikties platību maksājumu saņemšanai

Kategorija: Lauksaimniecība
Otrdiena, 10 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: 10 Aprīlis 2018

No 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs, bet atbalsta apjomam tiks piemērots 1 % samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Pieteikties platību maksājumiem var elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Arī šogad LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā organizē klātienes konsultācijas daudzos pagastu centros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Lauksaimniekiem bez maksas būs iespēja iesniegt pieteikumus gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Plašāku informāciju par klātienes konsultāciju laikiem un norises vietām var lasīt LAD mājaslapā.

Lasīt tālāk ...


Apstiprināta ES ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem

Kategorija: Lauksaimniecība
Trešdiena, 14 Marts 2018
Pēdējās izmaiņas: 14 Marts 2018

Valdība otrdien, 6. martā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto kārtību par ES ārkārtas 3,46 miljonu eiro atbalsta piešķiršanu lauksaimniekiem par neiesētajiem vai zaudētajiem ziemājiem laikā no 2017. gada augusta līdz oktobrim, lai daļēji kompensētu gaidāmos ekonomiskos zaudējumus.

Noteikumi noteic, ka lauksaimniekiem atbalstam jāpiesakās LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, vienotajā iesniegumā par tiešmaksājumu saņemšanu izdarot atzīmi par pieteikšanos un papildus norādot ziemāju sējumu platību plānu 2018. gada ražai. Plānā jāietver 2017. gada rudenī apsētā ziemāju platība, kurā paredzēts novākt ražu 2018. gadā, un tā ziemāju platība, kura tika apsēta ar ziemājiem, bet kurā sējumi zaudēti vai kuras nevarēja apsēt plūdu, lietusgāžu vai pārmērīga mitruma dēļ.

Lasīt tālāk ...


Seminārs lauksaimniekiem

Kategorija: Lauksaimniecība
Otrdiena, 27 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 27 Februāris 2018


Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!

Kategorija: Lauksaimniecība
Pirmdiena, 26 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Februāris 2018

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina! Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Uzziņām tālrunis: 29284557 un 25639706, vai www.vtua.gov.lv.

 

Apdzīvota vieta

                 

Novads

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Datums

Laiks

 Norises vieta

   
                   
 

Bērzkalne

12.03.

10:30

21.05.

10:30

23.07.

10:30

Pie pagasta pārvaldes (Ūdru iela 1) 

 

Lazduleja

13.03.

10:30

23.05.

10:30

23.07.

13:00

Pie pagasta pārv. (Administratīvā ēka)

 

Krišjāņi

14.03.

11:00

24.05.

10:30

25.07.

10:30

Pie pagasta pārv. (Jaunatnes iela 3)

Balvu

Vectilža

15.03.

11:00

28.05.

10:30

25.07.

13:00

Pie pagasta pārvaldes (Melderu iela 2)

 

Golvari

19.03.

10:30

30.05.

10:30

   

Pie veikala (Golvari)

 
 

Bērzpils

19.03.

12:30

30.05.

12:30

26.07.

10:00

Pie pagasta pārv. (Dārza iela 27)

 

Tilža

21.03.

11:00

31.05.

11:00

30.07

10:00

Pie kaltes ''Rota'' (Raiņa iela 6)

 

Vīksna

9.04.

10:30

18.06.

10:30

   

Pie pagasta pārv. (''Mieriņi'')

 

Kurna

11.04.

10:30

19.06.

10:30

   

Pie pagasta pārv. (Balvu iela 15)

Balvu

Cērpene

12.04.

10:30

20.06.

10:30

   

Pie darbnīcām

 
 

Briežuciems

12.04.

12:30

20.06.

12:30

1.08.

10:00

Pie pagasta pārvaldes

 

Naudaskalns

23.04.

10:30

21.06.

10:00

   

Pie pagasta pārv. (''Pagastmāja'')

 

Balvi

9.05.

9:00

       

AS Balvu enerģija (Bērzpils iela 30)

 

Balvi

14.05.

9:00

       

Balvu P/A “SAN-TEX”

 

Balvu

             

(Bērzpils iela 56)

 
 

Balvi

15.05.

9:00

       

VAS ''Latvijas autoceļu uzturētājs''

               

(Vidzemes iela 4)

 
 

Balvi

16.05.

9:00

       

AS ''Sadales tīkls" (Bērzpils iela 19)


Atbalsts laukaugu un dārzkopības produkcijas audzētājiem lietavu zaudējumu mazināšanai

Kategorija: Lauksaimniecība
Ceturtdiena, 15 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 15 Februāris 2018

Pagājušā gada rudens lielais nokrišņu daudzums un applūdušie lauki negatīvi ietekmēja pavasarī sēto laukaugu un dārzkopības kultūraugu ražu, kavējot novākšanu, pasliktinot tās kvalitāti vai liekot zaudēt daļu ražas. Zaudējumi lielākā vai mazākā mērā radās lauksaimniekiem visā Latvijas teritorijā.

Lasīt tālāk ...


Mežsaimniek! Varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai

Kategorija: Lauksaimniecība
Piektdiena, 02 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2018

No 2018.gada 1.marta līdz 5.aprīlim varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai". Šī būs jau piektā projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 2,015 miljoni euro.

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas personas – zemes īpašnieki, juridiskas personas, pašvaldības – meža zemes īpašnieki, pašvaldību kapitālsabiedrības, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.

Lasīt tālāk ...


Pieejams atbalsts pasākumā “Sadarbība”

Kategorija: Lauksaimniecība
Piektdiena, 02 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2018

No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim būs pieejams atbalsts atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumā "Sadarbība".

Pasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums 3 685 500 euro. Mērķis ir vismaz nacionāli nozīmīgu uz jaunradi vērstu projektu īstenošana lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē vai tās sektorā. Atlase notiek divos posmos. Vispirms tiek veikta projekta idejas atlase un EIP darba grupas apstiprināšana, bet otrajā posmā detalizēti sagatavotu projektu iesniegumu atlase.

Lasīt tālāk ...


VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” piedāvātās apmācības

Kategorija: Lauksaimniecība
Otrdiena, 30 Janvāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 30 Janvāris 2018

tmb20180130110054

tmb20180130110102

tmb20180130110108


Mācības par tēmu “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana”

Kategorija: Lauksaimniecība
Piektdiena, 12 Janvāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 12 Janvāris 2018

LLKC Balvu nodaļa plāno organizēt mācības par tēmu

“Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana”

Mācību kursa apjoms: 56 stundas.

Kursu saturs:

Lasīt tālāk ...


Seminārs “Humusvielu un augšanas hormonu izmantošana augsnes uzlabošanai un ražīguma palielināšanai”

Kategorija: Lauksaimniecība
Otrdiena, 14 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 12 Janvāris 2018

SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” Balvu nodaļa aicina interesentus šā gada 16. novembrī, plkst. 10:00 uz izglītojošo semināru “Humusvielu un augšanas hormonu izmantošana augsnes uzlabošanai un ražīguma palielināšanai”.
Norises vieta: Balvu novads, Balvi, Brīvības iela 46a (2.stāva zāle).

Semināra programma:
10:00 – 12:00 Humusvielas un to loma augsnes organiskā sastāva veidošanā. Lektors: Guntis Zariņš (SIA Ražošanas tehnoloģijas)
12:00 – 12:30 Situācija ar Latvijas augsnēm, to organisko sastāvu. Lektors: Veneranda Stramkale (LLZC Laukaugu selekcijas un ģenētikas nodaļas vadošā pētniece)
13:30 – 13:45 Kafijas pauze
13:45 – 14:45 Augšanas hormoni un to produkti. Lektors: Guntis Zariņš (SIA Ražošanas tehnoloģijas)
14:45 – 16:15 Augšanas hormonu produktu izmantošanas sējumu ražības palielināšanai, praktiskā pieredze, lauka izmēģinājumi. Lektors: Donatas Dambrauskas (AGRODEMA UAB vadošais agronoms)

Seminārs ir bezmaksas.

Kontaktinformācija: Vineta Smirnova, Telefons: 64507258, Mobilais telefons: 29471841.


Medījuma apskati varēs veikt apmācītas personas

Kategorija: Lauksaimniecība
Otrdiena, 17 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 12 Janvāris 2018

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei, ko valdība otrdien, 17.oktobrī, akceptēja.

Noteikumi aizstās pašlaik spēkā esošos Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumus Nr.645 „Noteikumi par kārtību, kādā mednieki galapatērētājam piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā, un higiēnas prasībām medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei”.

Jaunās prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei samazinās administratīvo slogu, jo medījamā dzīvnieka pēcnāves apskati medījumu apstrādes vietā varēs veikt arī apmācītā persona, ja papildus zināšanām, kas jāapgūst apmācītajai personai, ir apgūta arī prasme veikt pēcnāves apskati.

Personu apmācību nodrošinās pašas mednieku organizācijas, piesaistot atbilstošus speciālistus vai arī izmantojot apmācību un konsultāciju iestāžu pakalpojumus.

Personas, kas jau ir saņēmušas apmācītas personas apliecinājumu, bet apmācības laikā nav apguvušas pēcnāves apskates prasmes, tās varēs iegūt divu gadu laikā - pārejas periodā. Pēcnāves apskates prasmju apmācības programma jāsaskaņo ar Pārtikas un veterināro dienestu.

No prasībām ir svītrota atsauce uz derīguma termiņu, kas līdz šim bija jānorāda, piegādājot medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielā apjomā. Turpmāk derīguma termiņš pavaddokumentos jānorāda nebūs, jo to noteiks mednieks, izvērtējot medījuma un tā gaļas sagatavošanas procesu.

Noteikumos veikti arī redakcionāli precizējumi medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei.

Noteikumi "Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājam" stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Lauku atbalsta dienests iesniegumus pieņems tikai tiešsaistē

Kategorija: Lauksaimniecība
Otrdiena, 03 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 03 Oktobris 2017

Zemkopības ministrija (ZM) ir veikusi grozījumus Lauku atbalsta dienesta likumā, ko valdība otrdien, 3.oktobrī, apstiprināja.

Grozījumi noteic, ka iesniegums valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai, kā arī tam pievienotie dokumenti Lauku atbalsta dienestā (LAD) pretendentam turpmāk būs jāiesniedz tiešsaistē, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Kā arī grozījumi paredz LAD izdoto dokumentu nosūtīšanu atbalsta pretendentam tiešsaistē, izmantojot EPS.

Jāatzīmē, ka lielākā daļa iesniegumu jau līdz šim LAD tiek iesniegti elektroniski, un pieredze liecina, ka, iesniedzot dokumentus tiešsaistē, nozīmīgi samazinājies pieļauto kļūdu skaits, raitāk noris atbalsta administrēšana, iespējama ātrāka atbalsta maksājumu izmaksa, kā arī samazinājies piemēroto maksājumu samazinājumu un sankciju skaits un apjoms.

Elektroniska iesniegumu iesniegšana gadskārtējiem atbalsta pasākumiem nozīmē arī mazāku administratīvo slogu iesniegumu aizpildīšanā, jo tad iespējams norādīt iesniegumā tikai izmaiņas salīdzinājumā ar situāciju iepriekšējā gadā.

Ne visiem lauksaimniekiem un pretendentiem ir tehniskas iespējas iesniegumu un dokumentu tiešsaistes iesniegšanai, tādēļ arī turpmāk lauksaimniekiem tehnisku atbalstu sniegs LAD.

Likumprojekts "Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā" vēl jāapstiprina Saeimai.


Valdība atbalsta pazeminātās PVN likmes ieviešanu svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem

Kategorija: Lauksaimniecība
Otrdiena, 03 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 03 Oktobris 2017

Valdība otrdien, 3.oktobrī, apstiprināja grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā.

Grozījumi paredz ieviest pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināto 5 procentu likmi Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem, ogām, dārzeņiem un kartupeļiem, tostarp mazgātiem, mizotiem, lobītiem, grieztiem un fasētiem, bet ne termiski vai kā citādi apstrādātiem, piemēram, saldētiem, sālītiem, kaltētiem.

Lai nebūtu neskaidrību, likumam izveidots jauns pielikums, kurā uzskaitīti augļi, ogas un dārzeņi, kam no nākamā gada būs jāpiemēro pazeminātā 5 procentu PVN likme.

Zemkopības ministrijā 2017.gada sākumā tika izveidota darba grupa, kurā piedalījās eksperti no Zemkopības, Finanšu, Veselības un Ekonomikas ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes, Latvijas Augļkopju asociācijas, biedrības “Latvijas dārznieks”, Zemnieku saeimas, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas un intensīvi analizēja iespējas samazināt pārtikai vai atsevišķām pārtikas preču grupām, un apzināja citu valstu pieredzi.

Lasīt tālāk ...


Oktobrī sāksies avansa maksājumu izmaksāšana lauksaimniekiem

Kategorija: Lauksaimniecība
Ceturtdiena, 21 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 21 Septembris 2017

No 20.oktobra sāksies vienotā platībmaksājuma, maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansa izmaksāšana lauksaimniekiem.

Lauksaimnieki saņems 70 procentus no vienotā platību maksājuma un 85 procentus no maksājuma apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskā maksājuma.

Vienotā platību maksājuma finansējums 2017.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 14 procentiem, un provizoriskā atbalsta likme būs aptuveni 70 eiro/ha (avansa maksājumā 70% no likmes, t.i., aptuveni 49 eiro/ha), kas vēl tiks koriģēta atkarībā no kopējās atbalstam apstiprinātās platības.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei