Atgādinājums - nekustamā īpašuma nodokļa kārtējais maksājums

Kategorija: Nekustamais īpašums
Otrdiena, 20 Februāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 20 Februāris 2018

Balvu novada pašvaldība ir izsūtījusi maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) kārtējo maksājumu 2018. taksācijas gadam. Ja šis paziņojums nav saņemts, lūdzam mēneša laikā par to informēt Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļu administratori.

Lasīt tālāk ...


Brīvo dzīvojamo telpu saraksts

Kategorija: Nekustamais īpašums
Otrdiena, 10 Janvāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 09 Februāris 2018

Neizīrētās brīvās dzīvojamās telpas Balvu novada pašvaldībā


Nedzīvojamo telpu saraksts

Kategorija: Nekustamais īpašums
Trešdiena, 17 Jūlijs 2013
Pēdējās izmaiņas: 01 Septembris 2017

Balvu novada pašvaldības nedzīvojamo telpu saraksts, kuras var tikt nodotas atsavināšanai/nomai


Neapbūvētu zemes gabalu saraksts Balvu novadā

Kategorija: Nekustamais īpašums
Ceturtdiena, 23 Aprīlis 2015
Pēdējās izmaiņas: 09 Februāris 2018

Atsavināšanai un nomai nododamo zemes vienību saraksts

Balvu pilsēta

Balvu pagasts

Bērzkalnes pagasts

Bērzpils pagasts

Briežuciema pagasts

Krišjāņu pagasts

Kubulu pagasts

Lazdulejas pagasts

Tilžas pagasts

Vectilžas pagasts

Vīksnas pagasts


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei