Tiek uzsākts projekts par karjeras atbalsta īstenošanu

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 11 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 11 Septembris 2017

Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Baltinavas novada pašvaldību ir parakstījusi sadarbības līgumu ar VIAA par pilotprojekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Projekts uzsākts 2017. gada septembrī un to paredzēts īstenot līdz 2020.gada 31.decembrim. Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir valsts dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie.

Projekta finansējums paredzēts, lai atbalstītu pedagogu karjeras konsultantu darbību izmēģinājumskolās, kā arī karjeras atbalsta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai Balvu novada vispārizglītojošo skolu izglītojamiem. Projektā kā izmēģinājumskolas ir iekļautas Balvu novada skolas - Balvu      Valsts  ģimnāzija, Balvu pamatskola, Bērzpils vidusskola, Stacijas pamatskola, Tilžas vidusskola un Tilžas internātpamatskola, kā arī Baltinavas novada skola - Baltinavas vidusskola.

Lasīt tālāk ...


Utenā norisinājās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-183 „Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)” vadības grupas 2.sanāksme

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 04 Septembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 04 Septembris 2017

interreg lv lt

Šī gada 24.augustā Utenā (Lietuva) notika Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr. LLI-183 “Darba tirgus bez robežām (Mobilitāte)” (“Labour Market without Borders (Mobility”)) vadības grupas 2.sanāksme, kurā piedalījās projekta īstenotāju Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienības, Malnavas koledžas, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”, Balvu novada pašvaldības Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, Zarasu Lauksaimniecības skolas, Utenas reģionālā profesionālās apmācības centra, Jonišķu Lauksaimniecības skolas, Alantas Biznesa un tehnoloģiju vidusskolas pārstāvji.

Sanāksmē detalizēti tika izrunātas plānotās aktivitātes, nozīmējot konkrētus datumus to norisei, aktualizēti sasniedzamie rezultāti un plānots projekta budžets atbilstoši aktivitāšu īstenošanai un veicamajiem darbiem gan līdz pirmā atskaitīšanās perioda beigām, gan iezīmēti nākamie soļi arī pārējos projekta īstenošanas posmos. Projekta īstenotāji uzsāka darbu elektroniskajā uzraudzības sistēmā (eMS), lai visas projektā paredzētās darbības norisinātos saskaņā ar projekta pieteikumā paredzēto un lai sekmīgi noritētu projekta īstenošana.

Projekts tiek finansēts no Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam. Kopējais projekta finansējums: 903 891,96 EUR, no kura Balvu Profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai paredzēti 101 739,29 EUR (85% ERAF finansējums, 15% pašvaldības līdzfinansējums).

Projekta “Darba tirgus bez robežām” mērķis ir stimulēt darbaspēka mobilitātes iespējas un uzlabot darbaspēka iemaņas, kas atbilstu Latgales reģiona – Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu teritorijas vajadzībām.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

latvija lietuva 2 sanaksme
Projekta dalībnieku tikšanās Lietuvas pilsētā Utenā.

Jaunieti, iepazīsti savu nākotnes profesiju!

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 30 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 30 Augusts 2017

nap 2020 esf ieguldijums

Projekta „PROTI un DARI!” ietvaros sadarbojoties ar Mācību centru „Buts” jaunietim tiks dota iespēja piedalīties Atbalsta pasākuma „Darbnīcas jauniešiem” pasākumos. Tā ir iespēja jaunietim ar profesionālo izglītības programmu palīdzību (60 stundu apjomā) iepazīt tādu profesiju pamatus kā florists, frizieris, manikīra un pedikīra speciālists, datorsistēmu tehniķis, galdnieks, apdares darbu strādnieks.

Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Vairāk informācijas un pieteikšanās dalībai projektā:

Arnita Gaiduka, tālr. 29169593, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Programmu vadītājas: Inese Maslovska (tālr. 29488653), Agnese Puļča (tālr. 26218177)

www.jaunatne.gov.lv.


Projekts „Zandartu mazuļu ielaišana Balvu novada ezeros”

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 08 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 08 Augusts 2017

zivju fondsBalvu novada pašvaldība šogad īsteno projektu „Zandartu mazuļu ielaišana Balvu novada ezeros” Valsts atbalsta pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.


Projekta ietvaros Balvu novada ezeros tiks ielaisti 35 000 gab. zandartu vienvasaras mazuļi:

  • Balvu ezerā - 10 000 gab.;
  • Pērkonu ezerā – 20 000 gab.;
  • Sprogu ezerā 5 000 gab.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gadā no maija līdz oktobra mēnesim.

Projekta kopējās izmaksas EUR 6776, kur Zivju fonda finansējums EUR 5600 un Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 1176.


Pie pansionāta „Balvi” top jauna lapene

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 08 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 09 Augusts 2017

lad nap 2020 esf leader

Pansionāta darbinieki un iemītnieki ir nodibinājuši biedrību “Vienlīdzība” ar mērķi definēt un risināt savas vajadzības un problēmas. Par lielāko problēmu ilgstošas rehabilitācijas un sociālās aprūpes iestādes biedrība uzskata "četras sienas", kur cilvēks savu psiholoģisku, veselības problēmu vai aprūpes kvalitātes trūkumu dēļ ir noslēgts.

Lasīt tālāk ...


ESF projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 08 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 08 Augusts 2017

nap 2020 esf ieguldijums

Šī gada 5.jūlijā Balvu novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociāla fonda (ESF) "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā" (Nr.9.2.4.2/16/I/050) īstenošanas uzsākšanu.

Turpmākos trīs gadus Balvu novada iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos, kuri tiek finansēti no Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtiem līdzekļiem.

Lasīt tālāk ...


Izsludināts projektu konkurss

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 07 Augusts 2017
Pēdējās izmaiņas: 07 Augusts 2017

afisa partneribaBiedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam).

Sīkāka informācija šeit


Īstenots projekts “Ikviens var kļūt par futbola spēles tiesnesi”

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 29 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 29 Jūnijs 2017

nap 2020 esf leader clear

Biedrība Futbola klubs "Balvu vilki" īstenojusi Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla iniciatīvas" , LEADER + 1.kārtas projektu "Ikviens var kļūt par futbola spēles tiesnesi".

Lasīt tālāk ...


Turpinās arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapu kapliča” atjaunošana

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 21 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 21 Jūnijs 2017

brp nap2020 es leader atb z m

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2016.gada 30.novembrī ir apstiprinājusi Balvu novada pašvaldības projekta iesniegumu Nr.16-07-AL05-A019.2205-000001 “Arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapliča” atjaunošana”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās stratēģiju”.

Lasīt tālāk ...


Tilžas sieviešu korim iegādāti jauni tērpi

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 01 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 01 Jūnijs 2017

brp nap2020 es leader atb z m

Biedrība “nextHorizont” īstenojusi projektu Nr.16-07-AL19-A019.2207-000010 “Koncerttērpu iegāde Tilžas sieviešu korim”.

Kopējās projekta izmaksas: 2726,46 euro, no tiem 90% ELFLA finansējums, 10% Balvu pašvaldības līdzfinansējums.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei