Ēdienu gatavošanas meistarklase Stacijas pamatskolā

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 30 Janvāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 30 Janvāris 2018

tmb20180130094722

Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/050) ietvaros Stacijas pamatskolā 23.janvārī notika veselīgu ēdienu gatavošanas meistarklase. Aktivitātes vadīja Rudīte Truce no Priekuļiem, kas pazīstama kā veselīga dzīvesveida popularizētāja. Nodarbība sākās ar kopējām debatēm par to, kas tad cilvēkam ir pats svarīgākais dzīvē. 5.-9.klašu skolēni kopīgi nonāca pie secinājuma, ka draugi, karjera, izklaides un hobiji var pastāvēt un sniegt cilvēkam gandarījumu tikai tad, ja pats cilvēks ir vesels. R.Truce ar prezentācijas palīdzību pārliecināja skolēnus, ka veselība ļoti lielā mērā ir katra cilvēka rokās, to ietekmē tas, kādu dzīvesveidu katrs no mums piekopj.

Lasīt tālāk ...


Bezmaksas nūjošanas pamatu apmācības nodarbības februārī

Kategorija: Projekti
Ceturtdiena, 25 Janvāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Janvāris 2018

nap 2020 esf ieguldijums

Balvu novada pašvaldība projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros piedāvā nūjošanas iesācēju apmācību nodarbības ikvienam interesentam, kuros sertificēta nūjošanas instruktora Zinaidas Loginas vadībā varēs apgūt nūjošanas pamatus, pareizu soli, kā arī saņemt konsultāciju, kā izvēlēties atbilstošākās nūjas. Nūjošanas pamatu nodarbības notiks katrā pagastā. Pēc apmācībām iedzīvotāji varēs turpināt nūjot grupās, jo projekta ietvaros ir nopirktas arī nūjas.

Lasīt tālāk ...


Nometne “Esi vesels – neesi atkarīgs”

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 20 Decembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 20 Decembris 2017

nap 2020 esf ieguldijums

Balvu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz bezmaksas nometni “Esi vesels – neesi atkarīgs” projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros.

Tiek aicināti bērni un jaunieši pieteikties dalībai nometnē:

Vadīs: Latvijas Sarkanais Krusts, Balvu komiteja
Mērķa grupa: bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam
Darbības laiks: 2017.gada 27.decembris – 2018.gada 3.janvāris
Kontaktpersona: Sarmīte Keisele, tel. 26308699
Pieteikšanās līdz 27.12.2017. pie Sarmītes Keiseles
Dalībnieku skaits ierobežots – 20 cilvēki


Bezmaksas nūjošanas pamatu apmācības nodarbības

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 28 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 17 Janvāris 2018

nap 2020 esf ieguldijums

Balvu novada pašvaldība projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros piedāvā 30 nūjošanas iesācēju apmācību nodarbības ikvienam interesentam, kuros sertificēta nūjošanas instruktora Zinaidas Loginas vadībā varēs apgūt nūjošanas pamatus, pareizu soli, kā arī saņemt konsultāciju, kā izvēlēties atbilstošākās nūjas. Nūjošanas pamatu nodarbības notiks katrā pagastā. Pēc apmācībām iedzīvotāji varēs turpināt nūjot grupās, jo projekta ietvaros ir nopirktas arī nūjas.

Lasīt tālāk ...


Balvu novadā tiek svinīgi atklāts arhitektūras piemineklis - "Bēržu kapu kapliča"

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 14 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 17 Janvāris 2018

img 026

13.novembrī Balvu novada Bērzpils pagastā pēc restaurācijas svinīgi tika atklāts arhitektūras piemineklis - Bēržu kapu kapliča, klātesot Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim un Bēržu katoļu draudzes prāvestam Oļģertam Misjūnam, kuri iesvētīja rekonstruēto ēku.

Lasīt tālāk ...


Pabeigta projekta “Kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras – kapsētu labiekārtošana” īstenošana

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 06 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 17 Janvāris 2018

nap 2020 esf leader

Pabeigti projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000005 “Kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras – kapsētu labiekārtošana” ietvaros paredzētie Balvu novada kapsētu labiekārtošanas darbi

Projekta ietvaros veiktās darbības:

 • sakārtoti kapsētu žogu:
  • Balvu pagastā – Salmaņu kapsētā,
  • Bērzpils pagastā - Golvaru, Līdumnieku un Saksmales kapsētās,
  • Krisjāņu pagasta – Runcenes un Kaupiņu kapsētās,
  • Kubulu pagasta – Tutinavas kapsētā,
  • Tilžas pagastā - Tilžas kapsētā,
  • Vectilžas pagastā - Ranguču un Sudarbes kapsētās,
  • Vīksnas pagastā - Egļukalna un Čāgu kapsētās.
 • atjaunoti kapsētu krusti: Kurnas-Silaciema, Romūkstu un Tutinavas kapsētās;
  atjaunoti kapsētu zvanu torņi - Dukuļevas un Tutinavas kapsētās;
  uzstādītas 40 gab. bultveida norādes uz kapiem.

Kapsētu labiekārtošanas darbus veica SIA “Vidzemes Būvnieks”, bultveida norādes izgatavoja un uzstādīja SIA “Kvēle-R”..

Projekta kopējā summa - EUR 38 178,45, tajā skaitā 90% publiskais finansējums (Eiropas Savienības finansējums un valsts budžeta finansējums) – EUR 34 360,61 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 3 817,85.

Projekta vadītāja Irēna Začeva


Noslēgusies projekta „Zandartu mazuļu ielaišana Balvu novada ezeros” īstenošana

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 31 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 17 Janvāris 2018

Valsts atbalsta pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā
arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ietvaros Balvu novada pašvaldība īstenoja projektu „Zandartu mazuļu ielaišana Balvu novada ezeros” no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.

Lasīt tālāk ...


Pabeigta arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapu kapliča” atjaunošana

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 23 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 17 Janvāris 2018

brp nap2020 es leader atb z m

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2016.gada 30.novembrī apstiprināja Balvu novada pašvaldības projekta iesniegumu Nr.16-07-AL05-A019.2205-000001 “Arhitektūras pieminekļa “Bēržu kapliča” atjaunošana”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās stratēģiju”.

Lasīt tālāk ...


Projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā"

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 23 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 17 Janvāris 2018

nap 2020 esf ieguldijums

Šī gada 5.jūlijā Balvu novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociāla fonda (ESF) "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā" (Nr.9.2.4.2/16/I/050) īstenošanas uzsākšanu. Projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā" mērķis - uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Balvu novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Lasīt tālāk ...


Erasmus+ projekta koordinatori tiekas otrā starpvalstu tikšanās Portugālē

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 18 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: 17 Janvāris 2018

img 004

Ir sācies Erasmus+ programmas projekta “Effective Methods for Strengthening the Learning Process in Teaching Science” otrais – pēdējais gads. Balvu Valsts ģimnāzijas projekta komandai tas iesākās diezgan atbildīgi, jo no 23. līdz 27. septembrim notika otrā starpvalstu tikšanās Portugālē, vietā, kur septembra vidū lutina saule, cilvēki uzņem ar smaidu un ir ļoti draudzīgi, bet pludmales burvību pie okeāna var baudīt gandrīz cauru gadu. Partnerskola Portugālē ir prestižā skola Daniel Sampaio Secondary School, tajā mācās vairāk nekā 1100 skolēni. Mācību iestāde sastāv no septiņiem “klasteriem”, to vada direktore Sara Moura. Skola atrodas pilsētā Sobredā, apkārt plaša zaļā zona, plaši pagalmi, kur pavadīt starpbrīžus, bet mācību iestādes teritorija ir iežogota, un skolēni to var atstāt, beidzoties stundām. Skolas telpās ir dzīvās dabas stūrītis, bet viena no iemīļotākajam telpām ir skolas bibliotēka.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei