Projekta „Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošana

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 25 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 25 Aprīlis 2018 11:53

nap2020 eraf ieguldijums

Ir apstiprināts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” otrās projektu atlases kārtas ietvaros Balvu novada pašvaldības iesniegtais projekta pieteikums “Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” Nr. 8.1.2.0/17/I/014.

2018. gada 21.februārī Balvu novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/014. „Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanu. Projektam apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir 2628811.77 euro, tanī skaitā ERAF finansējums – 85 % un Balvu novada Domes līdzfinansējums ir 10.5 %, kā arī Valsts budžeta dotācija 4.5 %.

Par iegūto finansējumu tiks veikti pārbūves darbi Balvu Valsts ģimnāzijā un Balvu pamatskolā, veicot mācību klašu, gaiteņu, sanitāro mezglu remontu, sporta infrastruktūras atjaunošanu, jaunu informācijas tehnoloģiju iegādi un pielietošanu mācību procesā, kā arī mācību procesam nepieciešamo ergonomisko mēbeļu iegādi.

Projekta būtiskākās aktivitātes:

  1. Balvu pamatskolas sporta laukuma pārbūve, veicot skrejceliņu seguma nomaiņu un sporta aktivitāšu bruģa laukuma izbūvi;
  2. Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūve, veicot skrejceliņu, basketbola un volejbola laukumu seguma nomaiņu un sporta laukuma aprīkojuma iegādi;
  3. Telpu remonts un ventilācijas sistēmas pārbūve Balvu pamatskolā, tai skaitā jauna dabas zinību kabineta izveide;
  4. Telpu remonts un iekšējo inženiertīklu pārbūve Balvu Valsts ģimnāzijā, tai skaitā ventilācijas sistēmas izbūve ģimnāzijas internāta virtuvei;
  5. Ergonomisku mēbeļu un jaunu IT iegāde mācību procesa nodrošināšanai Balvu pamatskolā un Balvu Valsts ģimnāzijā.

Saskaņā ar veiktās iepirkuma procedūras rezultātiem, pārbūves darbus Balvu pamatskolas sporta laukumā jau ir uzsākusi PS “RRCI”. Noslēgtā līguma summa ir EUR 247376.71 ar PVN. Šobrīd notiek skrejceļu vecā seguma demontāžas darbi un pamazām sākas jaunās konstrukcijas izbūve. Līguma izpildes termiņš ir 2018.gada 31.augusts.

Būvdarbus objektā uzrauga Individuālais komersants „ĀRE PILDS”.

Autoruzraudzību īsteno SIA “JOE”

Tuvākajā laikā tiks izsludinātas visas nepieciešamās iepirkuma procedūras pārējo būvdarbu veikšanai Balvu pamatskolas telpu remontiem un visiem būvdarbiem Balvu Valsts ģimnāzijā.

Iepirkumu procedūras Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma, kā arī mēbeļu iegādēm plānots izsludināt 2018. gada 11.jūnijā.

Projekta mērķis ir sekmēt plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu Balvu pamatskolā un Balvu Valsts ģimnāzijā, veicot mācību klašu, gaiteņu, sanitāro mezglu remontu, sporta infrastruktūras atjaunošanu, jaunu informācijas tehnoloģiju iegādi un pielietošanu mācību procesā, kā arī mācību procesam nepieciešamo ergonomisko mēbeļu iegādi.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei