Atklāts konkurss “Balvu pamatskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana ERAF projekta „Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros”

Kategorija: Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR
Ceturtdiena, 26 Aprīlis 2018
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 08 Maijs 2018 16:52
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss “Balvu pamatskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana ERAF projekta „Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas numurs

BNP 2018/19/ERAF

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

02.05.2018.

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 23.05.2018. plkst.10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā

PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 30.05.2018. plkst.10:00

Piegādātāja nosaukums  
Līgumcena (bez PVN)  
Līguma izpildes termiņš  
Pielikumi:

Nolikums
9.pielikums – Darbu apjomi
10.pielikums – Tehniskā dokumentācija
Nolikuma grozījumi 08.05.2018.
Konsolidēts nolikums 08.05.2018.
Konsolidētie darbu apjomi Balvu Valsts ģimnāzijas telpām 08.05.2018.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei