Atklāts konkurss “Balvu novada Krišjāņu pagasta grants ceļa pārbūve projekta “Ceļa Krišjāņi - Krampiņas - Runcene - Krišjāņi posma pārbūve”, Nr.17-07-A00702-000127, ietvaros”

Kategorija: Publiskie iepirkumi no 10 000 EUR
Otrdiena, 19 Jūnijs 2018
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 25 Jūnijs 2018 09:54
Līguma priekšmets

Atklāts konkurss “Balvu novada Krišjāņu pagasta grants ceļa pārbūve projekta “Ceļa Krišjāņi - Krampiņas - Runcene - Krišjāņi posma pārbūve”, Nr.17-07-A00702-000127, ietvaros”

Iepirkuma identifikācijas numurs

BNP 2018/27/ELFLA

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā

22.06.2018.

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13.07.2018. plkst.10:00

Piegādātāja nosaukums  
Līgumcena (bez PVN)  
Līguma izpildes termiņš  
Pielikumi:

Nolikums
8.pielikums – Darbu apjomi
9.pielikums – Būvprojekts

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei