Neatliekamā medicīniskā palīdzība

Ambulatorā palīdzība

Ģimenes ārstu tālruņi

Norāde

Norāde

Norāde

Informācija par ambulatoro daļu

Informācija par NMP

Ģimenes ārstu telefona numuri


Norāde
Speciālistu pieņemšanas laiks un vieta