Mainīta Āfrikas cūku mēra riska zonu teritorija

Kategorija: Āfrikas Cūku mēris
Ceturtdiena, 04 Janvāris 2018
Pēdējās izmaiņas: 04 Janvāris 2018

Valdība ceturtdien, 4. janvārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību.

Tā kā Latvijā ir konstatēti vairāki jauni mežacūku saslimšanas gadījumi ar Āfrikas cūku mēri, tiek mainīta ĀCM riska zonu teritorija.

Turpmāk I riska zonā līdztekus jau iekļautajai teritorijai būs iekļauts vēl arī Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Gudenieku, Turlavas, Kurmales, Snēpeles un Laidu pagasts un Kuldīga.

Savukārt no I riska zonas būs svītrots Lutriņu, Jaunlutriņu un Šķēdes pagasts.

Lasīt tālāk ...


Veikti grozījumi Āfrikas cūku mēra novēršanas kārtībā

Kategorija: Āfrikas Cūku mēris
Otrdiena, 07 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: 07 Novembris 2017

Valdība otrdien, 7. novembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību.

Grozījumi noteic, ka dzīvnieku pārvadāšanas transportlīdzekļi, kuri ierodas Eiropas Savienībā no Moldovas, turpmāk tiks pakļauti kontrolei, lai izvērtētu to mazgāšanas un dezinfekcijas efektivitāti. Nepieciešamības gadījumā tos atkārtoti mazgās un dezinficēs, un izsniegs sertifikātu par to, ka mazgāšana un dezinfekcija ir veikta atbilstoši.

Turpmāk būs aizliegts no II ĀCM riska zonas* izvest svaigu mežacūku gaļu. Ar šiem grozījumiem ir noteikta kārtība, kādā no III riska zonas tiks atļauts izvest nomedītus mežacūku ķermeņus, kuriem ir nenovilkta āda. Šos medījumus būs atļauts nosūtīt pārstrādei II riska zonā esošā medījumu apstrādes uzņēmumā, kurš atzīts šādu darbību veikšanai. Tādējādi būs iespējams samazināt mežacūku skaitu visā Latvijas teritorijā, kaut arī to svaigas gaļas patēriņš ir ierobežots.

Grozījumi arī maina ĀCM riska zonu robežas. Turpmāk Aucē būs I riska zona, bet Dobelē – II riska zona.

Savukārt Auces novada Vītiņu pagastā vairs nebūs I, bet gan III riska zona. Tāpat arī Saldus novada Jaunauces, Rubas un Vadakstes novadā turpmāk būs III riska zona.

II riska zona tiek atcelta Priekuļu novada Veselavas pagastā un Priekuļu pagasta daļā, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa A2, bet turpmāk III riska zona būs Priekuļu novada Liepas un Mārsnēnu pagastā un Priekuļu pagasta daļā, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20.

Tāpat II riska zona tiek atcelta Raunas novada Raunas pagasta daļā, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2, bet III riska zona ieviesta arī Raunas pagasta daļā, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2.

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"" stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

* Pēc cūku mēra uzliesmojuma Latvijā noteiktā karantīnas teritorija zonām:

  • III riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas mājas cūku novietnēs un savvaļas cūku populācijā;
  • II riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas tikai savvaļas cūku populācijā;
  • I riska zona tiek noteikta kā aizsardzības zona ap III vai II riska zonu.

Papildināta ĀCM likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība

Kategorija: Āfrikas Cūku mēris
Trešdiena, 26 Jūlijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 26 Jūlijs 2017

Zemkopības ministrija (ZM) ir veikusi grozījumus Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā, ko valdība otrdien, 25.jūlijā, apstiprināja.

Grozījumi noteic, ka turpmāk transporta operatoriem, tostarp aviācijas un jūras transporta operatoriem, ceļojumu aģentūru operatoriem un pasta pakalpojumu sniedzējiem būs ar informatīviem plakātiem jāinformē savi klienti par to, ka no Latvijas teritorijas nav atļauts izvest, tostarp rokas bagāžā, mājas cūku un savvaļas cūku izcelsmes pārtikas produktus, ja šie pārtikas produkti ir marķēti ar rombveida identifikācijas marķējumu.

Lasīt tālāk ...


Atvieglota cūkgaļas produkcijas aprite ĀCM skartajā teritorijā

Kategorija: Āfrikas Cūku mēris
Ceturtdiena, 29 Jūnijs 2017
Pēdējās izmaiņas: 29 Jūnijs 2017

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi grozījumus Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā, ko valdība otrdien, 27.jūnijā, apstiprināja. Grozījumi mazina administratīvo slogu cūku sugas dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem.

Izmaiņas kārtībā paredz, ka turpmāk uzņēmumiem, kuri no aizsardzības un uzraudzības zonas izvedīs cūkgaļu un cūkgaļas produktus, nebūs nepieciešamas atļaujas, ja šie uzņēmumi būs Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) atzīti un iekļauti to uzņēmumu sarakstā, kuri drīkst piemērot atkāpes gaļas apritei ĀCM skartajā teritorijā.

Vēl grozījumi noteikumos precizē II un III riska zonu Lietuvas teritorijā.

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 „Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Precizēta klasiskā cūku mēra riska zonu teritorija

Kategorija: Āfrikas Cūku mēris
Otrdiena, 21 Februāris 2017
Pēdējās izmaiņas: 21 Februāris 2017

Komisijas 2013. gada 13. decembra Īstenošanas lēmums par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri dažās dalībvalstīs nosaka dzīvnieku veselības kontroles pasākumus, kas īstenojami ar klasisko cūku mēri inficētajos Latvijas novados. Tādēļ valdība otrdien, 21.februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā.

Noteikumu pielikumā minētie Latvijas novadi ir iekļauti arī II un III Āfrikas cūku mēra riska zonā. Pasākumi novietnēs, kas veicami klasiskā cūku mēra un Āfrikas cūku mēra inficētajā zonā ir līdzīgi, tomēr klasiskā cūku mēra ierobežojumu zonā cūku sugas dzīvniekus atļauts nosūtīt nokaušanai vai pārvietot uz citu novietni, ja tie izcelsmes novietnē ir dzimuši vai uzturējušies tajā ne mazāk kā 3 mēnešus līdz to izvešanai.

Teritorijas Latvijā, no kuras aizliegts pārvietot cūkas, cūku izcelsmes pārtikas produktus un cūku spermu, olšūnas un embrijus: Alūksnes novada Pededzes un Liepnas pagasts; Rēzeknes novada Pušas, Mākoņkalna un Kaunatas pagasts; Daugavpils novada Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes un Laucesas pagasts; Balvu novada Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu un Bērzpils pagasts; Rugāju novada Rugāju un Lazdukalna pagasts; Viļakas novada Žīguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas un Šķilbēnu pagasts; Baltinavas novada Baltinavas pagasts; Kārsavas novada Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes un Mežvidu pagasts; Ciblas novada Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes un Blontu pagasts; Ludzas novada Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu un Istras pagasts; Zilupes novada Zaļesjes, Lauderu un Pasienes pagasts; Dagdas novada Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas un Andrupenes pagasts; Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas un Aglonas pagasts; Krāslavas novada Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu un Izvaltas pagasts.

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Vietne: www.zm.gov.lv
 


PVD cūku turētājiem atgādina par biodrošības pasākumu ievērošanu

Kategorija: Āfrikas Cūku mēris
Ceturtdiena, 25 Jūnijs 2015
Pēdējās izmaiņas: 25 Jūnijs 2015

Pieaugot ĀCM izplatībai meža cūku populācijā un sakarā ar jaunu slimības gadījuma mājas cūkām, PVD cūku turētājiem atgādina par biodrošības pasākumu ievērošanu
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka pēdējās nedēļās, salīdzinot ar ziemas periodu, pieaug saslimušo meža cūku skaits, un Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīruss konstatēts 269 meža cūkām 17 novadu 42 pagastos. 16.jūnijā pēc 9 mēnešu pārtraukuma, ĀCM apstiprināts ar piemājas cūku saimniecībā.

Lasīt tālāk ...


Informatīvs seminārs par ĀCM

Kategorija: Āfrikas Cūku mēris
Piektdiena, 08 Augusts 2014
Pēdējās izmaiņas: 25 Jūnijs 2015

Ceturtdien, 14.augustā plkst. 11:00 Balvos, Brīvības ielā 46a, 2.stāva zālē notiks informatīvs seminārs - Āfrikas cūku mēra (ĀCM) ārkārtējās situācijas teritorijām, piemājas cūku turētājiem, visiem iedzīvotājiem, labības audzētājiem graudu novākšanas laikā.
Semināra kārtība:
• biodrošības pasākumi cūku novietnēs, un kas jāievēro, lai pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra, vadlīnijas biodrošības prasību pārbaudēm;
• kā rīkoties, ja pieņemts lēmums dzīvniekus nokaut;
• PVD ieteikumi labības audzētājiem graudu novākšanas laikā.

Semināru vadīs PVD Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja Mārīte Ņukša
 


Kas jāzina cūku turētājiem, kuri pieņem lēmumu nokaut cūkas un neturēt tās savā saimniecībā vienu gadu

Kategorija: Āfrikas Cūku mēris
Trešdiena, 06 Augusts 2014
Pēdējās izmaiņas: 25 Jūnijs 2015

Cūku turētājiem, kuru novietnes atrodas ĀCM ārkārtas situācijas teritorijā, līdz šī gada 31. jūlijam* un līdz 7. augustam**, saskaņā ar MK rīkojumu, jāievieš un jānodrošina biodrošības pasākumi un gadījumā, ja tos nevar nodrošināt, jāveic cūku nokaušana attiecīgi līdz 31. augustam* un 7. septembrim**.

Dzīvnieku īpašnieks telefoniski, rakstveidā, elektroniski vai kādā citā sev ērtā veidā informē Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) teritoriālo struktūrvienību, kuras teritorijā atrodas cūku novietnē, par savu nodomu nokaut cūkas, jo nespēj ieviest un nodrošināt noteiktos biodrošības pasākumus, un vienojas par cūku pirmskaušanas apskates datumu un laiku. Dzīvnieku īpašnieks informē PVD arī par to, vai cūkas tiks kautas mājās vai kautuvē. Mājās kautu gaļu un kaušanas blakusproduktus aizliegts izvest ārpus saimniecības!

Lasīt tālāk ...


Kas jāzina par ĀCM

Kategorija: Āfrikas Cūku mēris
Piektdiena, 01 Augusts 2014
Pēdējās izmaiņas: 25 Jūnijs 2015

Kas Jums jāzina!

Kas ir bioloģiskā drošība?


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei