Balvu novads

Kategorija: Novada vispārējs raksturojums
Otrdiena, 03 Oktobris 2017
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 17 Maijs 2018 09:39

Balvu novadsBalvu novads ir nozīmīgs Ziemeļlatgales centrs, kurš reformas rezultātā izveidojās 2009.gadā. Novadā ietilpst Balvu pilsēta un 10 pagasti – Balvu, Kubulu, Vīksnas, Bērzpils, Bērzkalnes, Lazdulejas, Krišjāņu, Briežuciema, Tilžas un Vectilžas. Neatkārtojamo novada tēlu veido upju un ezeru ūdeņi, neskartās dabas skaistums, latgaliešu bagātais kultūrvēsturiskais mantojums un, protams, darbīgie un laipnie novada ļaudis.

Balvu novada teritorijas kopējā platība – 1044,5 km2.

Blīvums – 12,75 iedz./km2.

Iedzīvotāju skaits – 13317 (PMLP dati uz 01.07.2017.), aptuveni 50% novada iedzīvotāju dzīvo novada administratīvajā centrā - Balvu pilsētā.

Novads atrodas Latvijas Ziemeļaustrumos un robežojas ar Viļakas, Baltinavas, Alūksnes, Gulbenes, Rugāju, Rēzeknes, Lubānas, Kārsavas un Madonas novadiem.

Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas – 226 km, attālums no Latvijas – Krievijas robežpunktam „Vientuļi” – 37 km.

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei