Izsniegtās būvatļaujas 2015.gadā

Kategorija: Izsniegtās būvatļaujas
Ceturtdiena, 23 Aprīlis 2015
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Oktobris 2016 16:43
Iesnieguma datums Pasūtītājs Objekts, adrese Rezultāts Būvatļaujas spēkā stāšanās datums
06.12.2014. Juridiska persona 20 Kv KL izbūve starp TP-3119 un TP-3512, Vīksna  Izsniegta būvatļauja 08.01.2015. 08.01.2015.
08.01.2015. Fiziska persona Dzīvojamā māja "Akmeņtiņi", Briežuciema pag. Izsniegta būvatļauja 09.01.2015. 09.01.2015.
18.12.2014. Juridiska persona GPON izvēršana daudzdzīvokļu mājās Balvos Izsniegta būvatļauja 09.01.2015. 09.01.2015.
29.12.2014. Juridiska persona Keramikas darbnīca "Laiviņas 1", Bērzpils pag. Izsniegta būvatļauja 13.01.2015. 13.01.2015.
19.01.2015. Fiziska persona Pirts "Dižarāji", Bērzpils pag. Izsniegta būvatļauja 27.01.2015. 27.01.2015.
12.01.2015. Juridiska persona 20 Kv EPL pārbūve līnijā BL-29 no atdalītajā  B-29-3 līdz T-3147  Izsniegta būvatļauja 02.02.2015. 02.02.2015.
28.01.2015. Fiziska persona Dzīvojamā māja, Ķiršu iela 9A, Balvi Izsniegta būvatļauja 03.02.2015. 03.02.2015.
30.01.2015. Fiziska persona Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Rūpniecības iela 16, Balvi Izsniegta būvatļauja 03.02.2015. 03.02.2015.
03.02.2015. Fiziska persona Mēslu krātuve "Putnu kalni", Bērzpils pag. Izsniegta būvatļauja 03.02.2015. 04.02.2015.
03.02.2015. Fiziska persona Dzīvojamā māja un saimniecības ēka Daugavpils iela 27A, Balvi Izsniegta būvatļauja 05.02.2015. 05.02.2015.
06.02.2015. Fiziska persona Pirts un malkas šķūnis "Brikšņi", Bērzkalnes pag. Izsniegta būvatļauja 06.02.2015. 06.01.2015.
27.01.2015. Juridiska persona 20 Kv EPL pārbūve pie TP-3452 Izsniegta būvatļauja 18.02.2015 18.02.2015.
18.02.2015. Fiziska persona Pirts "Milgrāvji", Tilžas pag. Izsniegta būvatļauja 24.02.2015 24.02.2015.
24.02.2015. Fiziska persona Saimniecības ēka "Tiltiņi", Bērzkalnes pag. Izsniegta būvatļauja 25.02.2015 25.02.2015.
02.03.2015. Fiziska persona Pirts "Elkšņi", Balvu pag. Izsniegta būvatļauja 02.03.2015 02.03.2015.
27.02.2015. Juridiska persona Meža ceļš "Bērzpils ceļš", Bērzpils pag. Izsniegta būvatļauja 03.03.2015 03.03.2015.
02.03.2015. Fiziska persona Saimniecības ēka "Ozoliņi", Kubulu pag. Izsniegta būvatļauja 05.03.2015 05.03.2015.
05.03.2015. Fiziska persona Dzīvojamā māja Partizānu iela 41, Balvi Izsniegta būvatļauja 05.03.2015. 05.03.2015.
05.03.2015. Fiziska persona Noliktava "BIK-3", Kubulu pag. Izsniegta būvatļauja 09.03.2015. 09.03.2015.
09.03.2015. Fiziska persona Pirts "Olūti", Kubulu pag. Izsniegta būvatļauja 10.03.2015. 10.03.2015.
10.03.2015. Juridiska persona Pirts Stacijas 19, Balvi Izsniegta būvatļauja 12.03.2015. 12.03.2015.
12.03.2015. Juridiska persona 20 EPL pārbūve līnijā BL-29 l-3073 no atdalītāja T-3073-1 līdz T-3073 Izsniegta būvatļauja 17.03.2015. 17.03.2015.
18.03.2015. Fiziska persona Dzīvojamā māja "Riči", Balvu pag. Izsniegta būvatļauja 20.03.2015. 20.03.2015.
19.03.2015. Fiziska persona Garāža un malkas šķūnis "Madariņas", Krišjāņu pag. Izsniegta būvatļauja 23.03.2015. 23.03.2015.
28.03.2015. Fiziska persona Saimniecības ēka "Tīreļi", Bērzkalnes pag. Izsniegta būvatļauja 30.03.2015. 30.03.2015.
25.03.2015. Fiziska persona Garāža Daugavpils ielā 76k-260, Balvi Izsniegta būvatļauja 30.03.2015. 30.03.2015.
30.03.2015. Fiziska persona Mājražotāju virtuve "Verpuļeva 335", Balvu pag. Izsniegta būvatļauja 07.04.2015. 07.04.2015.
02.04.2015. Fiziska persona Dzīvojamā māja, saimniecības ēkas Partizānu ielā 35, Balvi Izsniegta būvatļauja 07.04.2015. 07.04.2015.
02.04.2015. Fiziska persona Pirts "Verpuļeva 499", Balvu pag. Izsniegta būvatļauja 08.04.2015. 08.04.2015.
13.03.2015. Juridiska persona Spēļu zāle , Kalna iela 2, Balvi Izsniegta būvatļauja 10.04.2015. 10.04.2015.
09.04.2015. Fiziska persona Meliorācijas sistēma "Zači", Kubulu pag. Izsniegta būvatļauja 13.04.2015. 13.04.2015.
09.04.2015. Fiziska persona Meliorācijas sistēma "Arāji", Kubulu pag. Izsniegta būvatļauja 13.04.2015. 13.04.2015.
13.04.2015. Fiziska persona Saimniecības ēka, Skolas iela 93A, Balvi Izsniegta būvatļauja 20.04.2015. 20.04.2015.
17.04.2015. Fiziska persona Dzīvojamā māja Brīvības iela 31, Balvi Izsniegta būvatļauja 22.04.2015.

22.04.2015.

20.04.2015 Fiziska persona Saimniecības ēka, Brīvības iela 92, Balvi

Izsniegta būvatļauja  23.04.2015

23.04.2015

21.04.2015 Fiziska persona Kūts, "Ičmalas", Krišjāņu pag. Izsniegta būvatļauja  24.04.2015

24.04.2015

20.04.2015 Juridiska persona "KP "Egļuciems" pārbūve, Lazdulejas pag. Izsniegta būvatļauja 30.04.2015

30.04.2015

30.04.2015 Fiziska persona Dzīvojamā māja, pagrabs, garāža, saimniecības ēka, pirts, malkas šķūnis, "Jermolajevka", Vīksnas pag.

Izsniegta būvatļauja 08.05.2015

08.05,2015
07.05.2015 Juridiska persona Dzīvojamā māja, saimniecības ēka, "Bēržu baznīca", Bērzpils pag. Izsniegta būvatļauja 11.05.2015 11 .05.2015
26.04.2015 Fiziska persona Saimniecības ēka, Bērzpils iela 55, Balvi Izsniegta būvatļauja 12.05.2015 12.05.2015
29.04.2015 Fiziska persona Saimniecības ēka, Kalna iela 1A, Kubulu pag. Izsniegta būvatļauja 13.05.2015 13.05.2015
08.05.2015 Fiziska persona Saimniecības ēka, pagrabs, "Ezīši", Kubulu pag. Izsniegta būvatļauja 18.05.2015

18.05.2015

19.05.2015 Juridiska persona Balvu novada Kurnas ciema ūdenssaimniecības sakārtošana Kurnas ciemā, Kubulu pag. Izsniegta būvatļauja 20.05.2015 20.05.2015
12.05.2015 Fiziska persona Malkas šķūnis, Baznīcas iela 41, Balvi Izsniegta būvatļauja 22.05.2015

22.05.2015

12.05.2015 Fiziska persona Malkas šķūnis, Baznīcas iela 41, Balvi Izsniegta būvatļauja 22.05.2015 22.05.2015
21.05.2015 Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve, "Egļusala", Vīksnas pag. Izsniegta būvatļauja 28.05.2015 28.05.2015
25.05.2015 Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas Izsniegta būvatļauja 29.05.2015 29.05.2015
21.05.2015 Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve, "Ezermala-1" Nr.79A, Balvi Izsniegta būvatļauja 08.06.2015 08.06.2015
08.06.2015 Fiziska persona Dzīvojamā māja, "Mežmalas", Tilžas pag. Izsniegta būvatļauja 11.06.2015 11.06.2015
16.06.2015 Fiziska persona Tēju žāvētava, "Ozoliņi", Kubulu pag. Izsniegta būvatļauja 16.06.2015 16.06.2015
11.06.2015 Fiziska persona Pirts, "Kroņi", Briežuciemu pag. Izsniegta būvatļauja 16.06.2015 16.06.2015
18.05.2015 Juridiska persona Mēslu krātuves pārbūve, "Daugava", Tilžas pag. Izsniegta būvatļauja 16.06.2015 16.06.2015
12.06.2015 Fiziska persona Saimniecības ēka, "Ievlejas", Balvu pag. Izsniegta būvatļauja 16.06.2015 16.06.2015
08.06.2015 Fiziska persona Dzīvojamā māja, Saimniecības ēka, Skolas iela 79A, Balvi Izsniegta būvatļauja 16.06.2015 16.06.2015
16.06.2015 Juridiska persona Malkas šķūnis, garāža, "Administratīvā ēka", Egļuciems, Lazdulejas pag. Izsniegta būvatļauja 16.06.2015 16.06.2015
16.06.2015 Fiziska persona Dārza māja, "Verpuļeva" Nr.610 un Nr.611, Balvu pag. Izsniegta būvatļauja 16.06.2015 16.06.2015
16.06.2015 Fiziska persona Saimniecības ēka, "Verpuļeva Nr.211", Balvu pag. Izsniegta būvatļauja 18.06.2015 18.06.2015
30.06.2015 Fiziska persona Dārza māja, "Līčezeri", Balvu pag. Izsniegta būvatļauja 01.07.2015 01.07.2015
07.07.2015 Fiziska persona Saimniecības ēkas pārbūve, Miera iela 25, Balvi Izsniegta būvatļauja 07.07.2015 07.07.2015
02.07.2015 Juridiska persona Divu noliktava būvniecība, "Zāģētava", Lazdulejas pag. Izsniegta būvatļauja 09.07.2015 09.07.2015
08.07.2015 Fiziska persona Dzīvojamās māja Izsniegta būvatļauja 09.07.2015 09.07.2015
09.07.2015 Juridiska persona Saimniecības ēka, "Krūzes", "Arājs", Balvu pag. Izsniegta būvatļauja 10.07.2015 10.07.2015
10.07.2015 Juridiska persona Malkas šķūņa, "Pagastmāja", Naudaskalns, Balvu pag. Izsniegta būvatļauja 10.07.2015 10.07.2015
14.07.2015 Fiziska persona Saimniecības ēka, Izsniegta būvatļauja 16.07.2015 16.07.2015
16.07.2015 Fiziska persona Dzīvojamā māja, Rūpniecības iela 21, Balvi Izsniegta būvatļauja 21.07.2015 21.07.2015
16.07.2015 Fiziska persona Dzīvojamā māja, pirts, Baznīcas iela 44, Balvi Izsniegta būvatļauja 21.07.2015 21.07.2015
23.07.2015 Fiziska persona "Verpuļeva Nr.444", Balvu pag. Izsniegta būvatļauja 23.07.2015 23.07.2015
22.07.2015 Juridiska persona Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas internāta pārbūve/atjaunošana, Vidzemes iela 28, Balvi Izsniegta būvatļauja 23.07.2015 23.07.2015
20.07.2015 Juridiska persona Meliorācijas sistēmas būvniecībai, "Rāceņi", "Jaunozoli", Krišjāņu pag. Izsniegta būvatļauja 23.07.2015 23.07.2015
21.07.2015 Juridiska un fiziska persona Meliorācijas sistēmas atjaunošanas kopprojekts Lazdulejas, Briežuciema un Šķilbēnu pagastos Izsniegta būvatļauja 23.07.2015 23.07.2015
24.07.2015 Fiziska persona Saimniecības ēka, Zaļā iela 11, Balvi Izsniegta būvatļauja 30.07.2015 30.07.2015
27.07.2015 Fiziskas personas Pagrabs, Bērzpils iela 9, Balvi Izsniegta būvatļauja 31.07.2015 31.07.2015
22.07.2015 Fiziska persona Saimniecības ēka, Lauku iela 30A, Balvi Izsniegta būvatļauja 03.08.2015 03.08.2015
06.08.2015 Fiziska persona Malkas šķūnis, "Kadiķi", Balvu pag. Izsniegta būvatļauja 06.08.2015 06.08.2015
03.08.2015 Fiziska persona Malkas šķūnis, auto nojume, "Vērmeles", Dārza iela 2, Kubulu pag. Izsniegta būvatļauja 06.08.2015 06.08.2015
29.07.2015 Fiziska persona Saimniecības ēka, "Virši 1", Balvu pag. Izsniegta būvatļauja 11.08.2015 11.08.2015
30.07.2015 Fiziska persona Malkas šķūnis, Alejas iela 9, Balvi Izsniegta būvatļauja 12.08.2015 12.08.2015
11.08.2015 Fiziska persona Pirts, Brīvības iela 85, Balvi Izsniegta būvatļauja 12.08.2015 12.08.2015
14.07.2015 Fiziska persona Saimniecības ēka, 4.Ezermalas līnija 30, Balvi Izsniegta būvatļauja 13.08.2015 13.08.2015
31.07.2015 Fiziska persona Noliktava, "Slotiņi", Kubulu pag. Izsniegta būvatļauja 13.08.2015 13.08.2015
03.08.2015 Fiziska persona Garāža, Brīvības iela 104, Balvi Izsniegta būvatļauja 13.08.2015 13.08.2015
31.07.2015 Juridiska persona Meža meliorācijas sistēmas pārbūve, "Lāčugabalu masīvs", Kubulu pag. Izsniegta būvatļauja 14.08.2015 14.08.2015
21.07.2015 Juridiska persona Meža autoceļš "Mēķu ceļš", Kubulu pag. Izsniegta būvatļauja 14.08.2015 14.08.2015
13.08.2015 Juridiska persona Kurināmā noliktava, Bērzpils  iela 30, Balvi Izsniegta būvatļauja 17.08.2015 17.08.2015
05.08.2015 Fiziska persona Saimniecības ēka, malkas šķūnis, "Ozolu mājas", Kubulu pag. Izsniegta būvatļauja 18.08.2015 18.08.2015
12.08.2015 Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve, "Krūmiņi", Balvi Izsniegta būvatļauja 18.08.2015 18.08.2015
18.08.2015 Fiziska persona Divas lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas, "Druviņas", Vīksnas pag. Izsniegta būvatļauja 18.08.2015 18.08.2015
20.08.2015 Fiziska persona Lauksaimniecības šķūnis, "Gobās", Balvu pag. Izsniegta būvatļauja 24.08.2015 24.08.2015
18.08.2015 Fiziskas personas Dzīvojamās mājas pārbūve, Jaunatnes iela 4A, Balvi Izsniegta būvatļauja 25.08.2015 25.08.2015
31.08.2015 Fiziska persona Viesu māja, "Riči", Balvu pag. Izsniegta būvatļauja 02.09.2015

02.09.2015

03.09.2015 Juridiska persona Lauksaimniecības tehnikas novietne, "Birznieki", Bērzpils pag. Izsniegta būvatļauja 07.09.2015 07.09.2015
16.09.2015 Fiziska persona Garāža, Daugavpils iela 74k-63, Balvi Izsniegta būvatļauja 17.09.2015  07.09.2015
21.09.2015 Fiziska persona Kūts, "Lieltīrumi", Bērzpils pag. Izsniegta būvatļauja 21.09.2015  21.09.2015
14.09.2015 Juridiska persona 20 un 0,4 kvEPL pārbūve līnijā BL-28 no T-3583 līdz T-3116, Vīksnas pag. Izsniegta būvatļauja 28.09.2015 07.09.2015
30.09.2015 Juridiska persona

20 kvEPL pārbūve līnijā BL-28 no KP "Miezāji" līdz atdalītājam B-28-2  Vīksnas pag.

Izsniegta būvatļauja 06.10.2015 06.10.2015
07.10.2015 Fiziska persona Dzīvojamā māja, "Rotas māja", Balvu pag. Izsniegta būvatļauja 07.10.2015 07.10.2015
09.10.2015 Fiziskas personas Malkas šķūņi, Bērzpils iela 4, Balvi Izsniegta būvatļauja 09.10.2015  07.10.2015
09.10.2015 Fiziska persona Šķūnis, "Lazdu mājas", Vīksnas pag. Izsniegta būvatļauja 12.10.2015 12.10.2015
13.11.2015 Fiziska persona Garāža, "Ezeriņi", Briežuciema pag. Izsniegta būvatļauja 06.11.2015 06.11.2015
29.10.2015 Juridiska persona Siltumtrases izbūve no AS "Balvu enerģija" maģistrāles Tirgus ielā 3 līdz baznīcai Brīvības ielā 49, Balvi  Izsniegta būvatļauja 06.11.2015 06.11.2015
20.11.2015 Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecības ēku būvniecība, Brīvības iela 47, Tilža Izsniegta būvatļauja 20.11.2015 20.11.2015
13.11.2015 Fiziska persona Dzīvojamā māja, "Mežalauki", Lazdulejas pag. Izsniegta būvatļauja 23.11.2015 23.11.2015
09.11.2015 Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve un malkas šķūņa būvniecība, Ķiršu iela 3, Kubuli Izsniegta būvatļauja 23.11.2015 23.11.2015
02.11.2015 Juridiska persona 20 kvEPL pārbūve līnijā VL-284 L-3400, Verpuļeva Izsniegta būvatļauja 25.11.2015 25.11.2015
30.11.2015 Juridiska persona Balvu Kultūras un Atpūtas centra pārbūve par zema enerģijas patēriņa ēku, Brīvības iela 61, Balvi Izsniegta būvatļauja 30.11.2015 30.11.2015
04.12.2015 Fiziska persona Dārza mājas pārbūve, pirts, pagraba un malkas šķūņa būvniecība, Verpuļeva 8, Balvu pag. Izsniegta būvatļauja 08.12.2015 08.12.2015
14.12.2015 Fiziska persona Auto nojume, "Tālais Sapnis", Kubuli Izsniegta būvatļauja 14.12.2015 14.12.2015
14.12.2015 Fiziska persona Divi šķūņi, "Puriņi", Tilžas pag. Izsniegta būvatļauja 16.12.2015 16.12.2015

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei