Izsniegtās būvatļaujas 2016.gadā

Kategorija: Izsniegtās būvatļaujas
Otrdiena, 09 Februāris 2016
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 17 Oktobris 2016 16:47
Iesnieguma datums Pasūtītājs Objekts, adrese Rezultāts Būvatļaujas spēkā stāšanās datums
29.12.2015 Fiziska persona Saimniecības ēkas pārbūve, "Alize", Kubulu pag. Izsniegta būvatļauja 05.01.2016 05.01.2016
29.12.2015 Fiziska persona Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība, Jāņa Logina iela 23, Balvi Izsniegta būvatļauja 05.01.2016 05.01.2016
06.01.2016 Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve, Bērzu iela 20, Balvi Izsniegta būvatļauja 12.01.2016 12.01.2016
13.01.2016 Juridiska persona Lauksaimniecības tehnikas novietnes būvniecība, Dārza iela 42 un Dārza iela 44, Bērzpils pag. Izsniegta būvatļauja 14.01.2016 14.01.2016
15.01.2016 Juridiska persona 20 kvEPL pārbūve līnija VL-28 no atdalītāja B-28-5 līdz T-3583, Kubulu pag.    
14.01.2016 Juridiska persona Noliktavas, dārzeņu un augļu pirmsapstrādes būves vai augu izcelsmes produktu pārstrādes būves pārtikas ražošanai, "Kalnajāņi", Briežuciema pag. Izsniegta būvatļauja 18.01.2016 18.01.2016
19.01.2016 Juridiska persona Koplietošans meliorācijas sistēmu atjaunošana Balvu novadā Izsniegta būvatļauja 19.01.2016 19.01.2016
28.01.2016 Juridiska persona Šķūņa rupjās barības glabāšanai atjaunošana, "Mežmalas", Bērzpils pag. Izsniegta būvatļauja 29.01.2016 29.01.2016
03.02.2016 Juridiska persona 20 kvEPL pārbūve līnijā B-24 no atdalītāja B-24-11 līdz balstam nr. 745, Vectilžas pag.    
08.02.2016 Juridiska persona Saimniecības ēkas, palīgēkas un siltumnīcas būvniecība, "Lapas", Lazdulejas pag.    
12.02.2016 Juridiska persona Balvu ūdenssaimniecības attīstības trešās kārtas ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Izsniegta būvatļauja 16.02.2016 16.02.2016
03.03.2016 Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas, pirts un pagraba būvniecība "Papardes", Briežuciema pag. Izsniegta būvatļauja 07.03.2016. 07.03.2016
03.03.2016 Fiziska persona Kūts būvniecība "Stariņi", Krišjāņu pag. Izsniegta būvatļauja 07.03.2016 07.03.2016
03.03.2016 Fiziska persona Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūve Jaunatnes ielā 31, Balvi Izsniegta būvatļauja 08.03.2016 08.03.2016
07.03.2016 Fiziska persona Dzīvojamās mājas un saimniecības ēku būvniecība Brīvības iela 18, Balvi Izsniegta būvatļauja 08.03.2016 08.03.2016
30.03.2016 Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība Ķiršu ielā 32, Balvi Izsniegta būvatļauja 31.03.2016. 31.03.2016.
31.03.2016. Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecības ēkas būvniecība Tautas ielā 26, Balvi Izsniegta būvatļauja 04.04.2016. 04.04.2016.
07.04.2016. Fiziska persona Malkasšķūņa būvniecība Brīvības ielā 59A, Balvi Izsniegta būvatļauja 14.04.2016. 14.04.2016.
11.04.2016. Fiziska persona Dārza mājas būvniecība Ezermala 1 Nr.23B, Balvi Izsniegta būvatļauja 18.04.2016. 18.04.2016.
18.04.2016. Fiziska persona Dzīvojamās mājas būvniecība "Saulgrieži", Balvu pag. Izsniegta būvatļauja 18.04.2016. 18.04.2016.
21.04.2016. Juridiska persona

LMT Bāzes stacija "Vectilža", Vectilžas pag.

Izsniegta būvatļauja 25.04.2016. 25.04.2016.
23.04.2016. Fiziska persona

Dzīvojamās mājas pārbūve un malkas šķūnis Ķiršu iela 3, Kubuli

Izsniegta būvatļauja 25.04.2016. 25.04.2016.
26.04.2016. Fiziska persona Dzīvojamās mājas pārbūve "Ausekļi", Krišjāņu pag. Izsniegta būvatļauja 26.04.2016. 26.04.2016.
27.04.2016. Juridiska persona SAM 3.3.1 projekts "Investīcijasuzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētsspējas uzlabošanai Balvu novadā"  aktivitāte 1.2. Ieguldījumi infrastruktūras izbūvē un ražošanas attīstībai Balvu novada Krišjāņu pagastā Izsniegta būvatļauja 28.04.2016. 28.04.2016.
27.04.2016. Juridiska persona SAM 3.3.1 projekts "Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā" aktivitāte 1.1. Investīcijas ražošanas efektivitātes palielināšanai Balvu novada Bērzkalnes pagasta Rubeņos Izsniegta būvatļauja 28.04.2016. 28.04.2016.
27.04.2016. Juridiska persona SAM 3.3.1 "Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā" aktivitāte 1.3. Infrastruktūras sakārtošana tūrisma uzņēmējdarbības pakalpojumu paplašināšanai un rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai Balvu novada Tilžas pagastā Izsniegta būvatļauja 28.04.2016. 28.04.2016.
29.04.2016. Fiziska persona Garāžā un malkas šķūnis Lauku iela 17, Balvi Izsniegta būvatļauja 03.05.2016. 03.05.2016.

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei