Lekciju cikls par stresa mazināšanu un izdegšanas profilaksi

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 15 Aprīlis 2019
Pēdējās izmaiņas: 15 Aprīlis 2019

stresa-mazinasana-izdegsana_2404-0605.jpg

Tilžas vidusskolas telpās norisināsies lekciju cikls par stresa mazināšanu un izdegšanas profilaksi. Nodarbības notiks 24.aprīlī un 6.maijā.

Detalizētāk tiks apskatītas šādas tēmas: stresa iemesli, izpausmes, sekas, stresa atpazīšana ķermenī, izdegšanas profilakse, stresa regulēšanas pamatpaņēmieni.

Lekciju ciklu vadīs Arnita Gaiduka, un dalība pasākumā ir bez maksas.

Pasākums notiks Eiropas Sociāla fonda projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā" (Nr.9.2.4.2/16/I/050) ietvaros.


Akcija - peldbaseina apmeklējumam bez maksas bērniem no 4 līdz 18 gadiem

Kategorija: Projekti
Piektdiena, 12 Aprīlis 2019
Pēdējās izmaiņas: 12 Aprīlis 2019

tmb20190412084029


Grants ceļu pārbūve

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 08 Aprīlis 2019
Pēdējās izmaiņas: 08 Aprīlis 2019

tmb20190408122058

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” katrai pašvaldībai ir noteikts maksimāli pieejamais atbalsta apmērs, kas tika aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības kopējo ceļu garumu, kopējo dzīvnieku skaitu un kopējās laukaugu platības. Balvu novada pašvaldībai maksimāli pieejamais atbalsta apmērs ir 1,58 milj. euro.

Lasīt tālāk ...


Bērniem ar invaliditāti uzlabo dzīves kvalitāti

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 03 Aprīlis 2019
Pēdējās izmaiņas: 09 Aprīlis 2019

lm

Labklājības ministrija Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros kopš pērnā gada septembra īsteno individuālā budžeta modeļa izmēģinājuma projektu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem. Tas tiek īstenots 10 pašvaldībās, kopā iesaistot 100 bērnus un viņu vecākus.

Lasīt tālāk ...


Turpinās projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošana

Kategorija: Projekti
Piektdiena, 22 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 09 Aprīlis 2019

ekii balvi

2018.gada 22.oktobrī Balvu novada pašvaldība un SIA “WOLTEC” parakstīja būvdarbu līgumu par 2.kārtas būvdarbiem Balvu kultūras un atpūtas centrā.

Lasīt tālāk ...


Turpinās darbs pie projekta sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Kategorija: Projekti
Piektdiena, 22 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 09 Aprīlis 2019

nap 2020 esf ieguldijums

Izmēģinājumprojekta pirmais 6 mēnešu periods ir noslēdzies. Lai bērni un viņu vecāki varētu turpināt saņemt sabiedrībā balstītus sociālos (turpmāk-SBS) pakalpojumus izmēģinājumprojekta otrajā periodā, februārī tika veikta atkārtota vajadzību izvērtēšana, pēc kuras tika sastādīti atbalsta plāni. Izvērtēšanas komandā bija šādi speciālisti - fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts, fizioterapeits, ergoterapeits, psihologs, logopēds un sociālais darbinieks u.c. pēc nepieciešamības.

Lasīt tālāk ...


Projekts „Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

Kategorija: Projekti
Pirmdiena, 04 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 09 Aprīlis 2019

tmb20190304181002

Pamatojoties uz 2018.gada 7.maija noslēgto līgumu Nr. 1.5/2018-20 par “Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecību”, SIA „ĢL Konsultants” turpina ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi. Projekts paredz jaunu ūdensvada tīklu izbūvi 4787 m garumā un jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi 4202 m garumā. Vienlaicīgi tiks izbūvētas trīs kanalizācijas sūkņu stacijas Celtnieku, Miera un Kooperatora ielās. Tiks radīta iespēja pieslēgties 111 individuālām dzīvojamām mājām.

Lasīt tālāk ...


Jauniešu biedrība uzsāk īstenot projektu

Kategorija: Projekti
Piektdiena, 01 Marts 2019
Pēdējās izmaiņas: 09 Aprīlis 2019

tmb20190301083628

Biedrība “Kalmārs” uzsākusi īstenot projektu “Neformālai izglītībai – JĀ!”. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Lasīt tālāk ...


Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide Balvu novadā

Kategorija: Projekti
Otrdiena, 19 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 09 Aprīlis 2019

esf-logo

Balvu novada pašvaldība ir viena no desmit pašvaldībām Latvijā, kas piedalās Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekta īstenošanā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (ESF projekts Nr.9.2.2.2./16/I/001)

Lasīt tālāk ...


Bezmaksas slēpošanas pamatu apmācības nodarbības Briežuciema un Lazdulejas pagastos

Kategorija: Projekti
Trešdiena, 13 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 09 Aprīlis 2019

sleposanas-afisha


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei