Uzsāk pētījumu par būvniecības nozares digitalizāciju Latvijā

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Otrdiena, 12 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 12 Februāris 2019

Lai novērtētu būvniecības nozares digitalizāciju, jaunāko tehnoloģiju un “Būves informācijas modelēšanas” jeb BIM risinājumu ieviešanu būvniecības nozarē, gada nogalē uzņēmums SIA “BIM Solutions” sadarbībā ar Ekonomikas ministriju (EM), VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ), Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB) un AS “RB Rail” uzsāk vērienīgu Latvijas būvniecības tirgus aptauju - “Lielā BIM Skaitīšana – pētījums par būvniecības nozares digitalizāciju Latvijā”.
Dažādās nozarēs digitalizācijas pakāpe atšķiras. Kā rāda starptautiskā konsultāciju kompānijas “McKinsey” 2016. gada pētījums – divas no vismazāk digitalizētajām nozarēm kopumā pasaulē šobrīd ir būvniecība un lauksaimniecība, kas tiešā veidā sasaucas ar kopējo nozares produktivitāti. Vienkārši runājot – mūsu digitālajā laikmetā mazāka digitalizācijas pakāpe nozīmē zemāku kopējo nozares produktivitāti.

Lasīt tālāk ...


Paziņojums par lokālplānojumu

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Pirmdiena, 04 Februāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 04 Februāris 2019

Balvu novada dome 2019.gada 24.janvārī ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu novadā” apstiprināšanu”, kā arī izdevusi 2019.gada 24.janvāra saistošos noteikumus Nr.3/2019 “Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Veldrītes”, Rubeņi, Bērzkalnes pag., Balvu novadā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa “Teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas” (protokols Nr.1, 24.§).

Vairāk informāciju var skatīt:

Lēmums par apstiprināšanu


Paziņojums par publisko apspriešanu

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Ceturtdiena, 31 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 31 Janvāris 2019

Balvu novada dome 2019.gada 24.janvārī pieņēma lēmumu Nr.1, 23.§ “Par lokālplānojuma redakcijas nekustamajam īpašumam “Mežaine”, Krišjāņu pagastā Balvu novadā pilnveidošanu un redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 2019.gada 31.janvāra līdz 28.februārim.

Lokālplānojumu publiskās apspriešanas sanāksme notiks 11.02.2019. plkst.17:00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvi, 3. stāvā zālē (telpa Nr.39).

Lokālplānojumu publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas sanāksme notiks 01.03.2019. plkst. 15:00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvi, 3. stāvā zālē (telpa Nr.39).

Ar lokālplānojumu projektiem publiskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

  • Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvi, 2. stāvā, 28.kabinetā darba dienās darba laikā;
  • interneta mājas lapā www.geolatvija.lv

Lasīt tālāk ...


Vides pārraudzības valsts birojs informē par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšanu atradnē “Lutinānu purvs”

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Pirmdiena, 07 Janvāris 2019
Pēdējās izmaiņas: 07 Janvāris 2019

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2018. gada 28. decembrī Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par SIA “IDEA Projekti” sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “COMPAQPEAT” paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšanai atradnē “Lutinānu purvs” Balvu novada, Lazdulejas un Briežuciema pagastos.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Balvu novada domē 21.kabinetā un Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un biroja interneta tīmekļvietnē www.vpvb.gov.lv.


Paziņojums par publisko apspriešanu

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Ceturtdiena, 29 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 29 Novembris 2018

Balvu novada dome 2018.gada 22.novembrī pieņēmusi lēmumus Nr.14:

  • 2.§ „Par lokālplānojuma, Balvu novada Bērzkalnes pagastā “Veldrītes”, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”;
  • 3.§ „Par lokālplānojuma, Balvu novada Krišjāņu pagastā “Mežaine”, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 2018. gada 29.novembra līdz 27.decembrim.

Lokālplānojumu publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.12.2018. plkst. 15:00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvi, 3. stāvā zālē (telpa Nr.39).

Lokālplānojumu publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas sanāksme notiks 28.12.2018. plkst. 10:00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvi, 3. stāvā zālē (telpa Nr.39).

Lasīt tālāk ...


Aicinām izteikt viedokļus

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Ceturtdiena, 08 Novembris 2018
Pēdējās izmaiņas: 08 Novembris 2018

Cienījamie iedzīvotāji! Satiksmes drošības uzlabošanas nolūkos tiek izskatīts priekšlikums par satiksmes kustības izmaiņām Pilsoņu ielas posmā no Daugavpils ielas līdz adresei Pilsoņu iela 23 (iespējamo ceļazīmju izvietojumu skatīt attēlā). Šajā posmā plānots divvirzienu satiksmi pārveidojot par vienvirzienu satiksmi.

Lasīt tālāk ...


Tiesībsargs aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par nodokļu reformu

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Otrdiena, 16 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 16 Oktobris 2018

tmb20181016161021Tiesībsargs aicina iedzīvotājus līdz šī gada 21. oktobrim aizpildīt aptaujas anketu par informētību, zināšanām un attieksmi par diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu. Aptauja ir daļa no tiesībsarga ierosinātās pārbaudes lietas par nodokļu reformas neapliekamā minimuma, atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošanas problēmu, efektivitātes un risinājumu izvērtējuma.

Lasīt tālāk ...


Par Balvu un Pērkonu ezeru apsaimniekošanas sanāksmi

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Otrdiena, 16 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 26 Oktobris 2018

Latvijas Universitāte un Balvu novada pašvaldība, kā sadarbības projekta partneris, īsteno projektu “Antropogēnās mijiedarbības ietekmju uz Balvu un Pērkonu ezeru ekosistēmām izpēte”. Projekta ietvaros, veicot ezeru apsekošanu, tiek analizēti hidroķīmiskie un hidrobioloģiskie parametri, ihtiofauna, arī sedimentu biezums un sastāvs, gatavots ezeru ekoloģiskā stāvokļa slēdziens un ieteikumi apsaimniekošanai.

Lai pilnvērtīgi un efektīvi sagatavotu rekomendācijas Balvu un Pērkonu ezeru apsaimniekošanai, ņemot vērā arī ezeriem pieguļošo zemju īpašnieku un citu interesentu viedokļus, ieteikumus un informāciju, aicinām uz sanāksmi par ezeru apsaimniekošanu š.g. 26.oktobrī plkst. 1100 Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas Sēžu zālē, 3.stāvā, Bērzpils ielā 1A, Balvos.

Sanāksmē piedalās projekta īstenotāji - Latvijas Universitātes un Balvu novada pašvaldības pārstāvji.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci Guntu Raibekazi (+371 26169594, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Pirmdiena, 15 Oktobris 2018
Pēdējās izmaiņas: 17 Oktobris 2018

2018. gada 25. septembrī Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, e-pasta adrese - Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tīmekļa vietne - www.vpvb.gov.lv) iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums - Kūdras ieguves lauku paplašināšanai „Lutinānu purvs” kūdras atradnē Balvu novada Lazdulejas un Briežuciema pagastos (ziņojuma redakcija uz 25.09.2018.).

Lasīt tālāk ...


PAZIŅOJUMS

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Ceturtdiena, 17 Maijs 2018
Pēdējās izmaiņas: 06 Augusts 2018

Balvu novada dome 2018.gada 10.maijā pieņēmusi lēmumu Nr.5, 6.§ “Par lokālplānojuma, Balvu novada Balvu pilsētā Bērzpils ielā 30, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 2018. gada 17. maija līdz 13. jūnijam.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 18.06.2018. plkst. 17:00 Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvi, 3. stāva zālē.

Lasīt tālāk ...


Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas