Priekšlikumi un ierosinājumi

Kategorija: Sabiedrības līdzdalība
Trešdiena, 15 Novembris 2017
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 02 Februāris 2018 15:51

Priekšlikumi un ierosinājumi
BALVU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAI 2018.-2024.GADAM

Paldies par atsaucību!

Atbildes uz Jūsu priekšlikumiem un ierosinājumiem sniegsim Ziņojumā par publiskās apspriešanas laikā iesniegtajiem priekšlikumiem un ierosinājumiem, kas būs iekļauts Attīstības programmas sējumā Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

Jūsu vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas Nr., tālruņa numurs, e-pasta adrese:

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas