Izsniegtie Arhitektūras un plānošanas uzdevumi 2011.gada pirmajā ceturksnī

Kategorija: Būvvaldes uzdevumi
Trešdiena, 16 Marts 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 14 Jūnijs 2011 11:27

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi
2011. gada janvārī, februārī un martā

 

N.p.k.  Būves nosaukums Adrese Izsniegšanas datums
1. Balvu novada pašvaldības ceļa "Balvi-Verpuļeva-Elkšņava-Mūrova" rekonstrukcija km 0,000-1,809 Balvu pagasts 07.01.2011.
2. 0,4kV EPL rekonstrukcija pie T3025 F-1 Kubuli pagasts 21.01.2011.
3. 0,4kV EPL rekonstrukcija pie T3285 F-1, F-2, F-3 Skolas iela, Balvi 25.01.2011.
4. Dzīvojamā māja "Rijnieki", Kubulu pagasts 27.01.2011.
5. Govju kūts rekonstrukcija "Pakalni", Bērzkalnes pagasts 08.02.2011.
6. Radiotorņa un saistītās telekomunikācijas infrastruktūras izbūve Balvos "Apakšstacija Balvi", Verpuļeva, Balvu pagasts 17.02.2011.
7. Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija "Grāvmaļi", "Stirnēni", "Vīksnulīcis", Kubulu pagasts 17.02.2011.
8. Dzīvojamā māja "Kažociņi", Kubulu pagasts 22.02.2011.
9. Saimniecības ēkas rekonstrukcija "Vecā parka pāja", Kubulu pagasts 24.02.2011.
10. Dīķis "Jaunaudzīte", Kubulu pagasts 07.03.2011.
11. Siltumnīca "Birznieki", Bērzpils pagasts 10.03.2011.
12. Slaucamo govju kūts rekonstrukcija "Skujenieki", Tilžas pagasts 15.03.2011.
13. Graudu un sēklu pirmsapstrādes būves rekonstrukcija "Pauguri", Tilžas pagasts 15.03.2011.
14. Lauksaimniecības šķūnis "Akmeņlīči", Krišjāņu pagasts 15.03.2011.
15. Divu akvakultūras baseinu, administratīvās ēkas un žoga būvniecība "Dižarāji", Bērzpils pagasts 16.03.2011.
16. Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija "Jaunarāji", Lazdulejas pagasts 23.03.2011.
17. LMT bāzes stacija "Egļuciems" "Zāģētava", Lazdulejas pagasts 31.03.2011.
18. Noliktavas rekonstrukcija Bērzpils iela 30, Balvi 31.03.2011.
19. Saimniecības ēkas (garāžas, saimniecības ēkas, malkas šķūņa un pirts) būvniecība un dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Ceļinieku iela 11, Balvi 31.03.2011.
20. Garāža "Briežkalni", Briežuciema pagasts 01.04.2011.

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei