Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi 2011. gada ceturtajā ceturksnī

Kategorija: Būvvaldes uzdevumi
Otrdiena, 27 Decembris 2011
Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 27 Decembris 2011 10:24

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi
2011. gada oktobrī, novembrī un decembrī

N.p.k Būves nosaukums Adrese Izsniegšanas datums
59. Dārza mājas būvniecība 5.Steķentavas līnija 289, Balvi 10.10.2011.
60. Dzīvojamās ēkas būvniecība Brīvības iela 34, Balvi 14.10.2011.
61. Stacijas pamatskolas attīrīšanas iekārtas Stacijas skola, Kubuli, Kubulu pagasts 14.10.2011.
62. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēka būvniecība Zaļā iela 3A, Balvi 19.10.2011.
63. 20 un 0,4kV EPL rekonstrukcija pie TP-3398 F-2 Briežuciema pagasts 21.10.2011.
64. Lauksaimniecības šķūnis - mašīnu un tehnikas novietens rekonstrukcija "Darbnīcas", Beļauski, Bērzpils pagasts 28.10.2011.
65. Jaunas kūts, palīgēkas un administratīvo telpu būvniecība un teritorijas labiekārtošana "Spārītes", bērzpils pagasts 01.11.2011.
66. Dārza mājas rekonstrukcija un pirts būvniecība Verpuļeva 293, Balvu pagasts 02.11.2011.
67. Lauksaimniecības šķūņa būvniecība "Ičas mājas", Krišjāņu pagasts 03.11.2011.
68. 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-3356 Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts 04.11.2011.
69. 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-3013 Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts 04.11.2011.
70. 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP- 3041 Tilža, Tilžas pagasts 04.11.2011.
71. Slaucamo govju kūts "Avikši", Lazdulejas pagasts 10.11.2011.
72. Balvu novada pašvaldības Kubulu pagasta pārvaldes ceļa "Gobusala-Guznava" rekonstrukcija posmā 0,000 - 0,450km Kubulu pagasts 10.11.2011.
73. Balvu novada pašvaldības Lazdulejas pagasta pārvaldes ceļa "Brinkene 1 - Akmeņkalni" rekonstrukcija posmā 0,200 - 0,600km Lazdulejas pagasts 10.11.2011.
74. Apkures katli Bērzpils iela 67a, Balvi 14.11.2011.
75. Kūts rekonstrukcija "Dārziņi", Domopole, Bērzpils pagasts 21.11.2011.
76. Kūts un šķūņa būvniecība "Cerības", Upenieki, Vectilžas pagasts 30.11.2011.
77. Sporta stadiona "Vārpa" rekonstrukcija Sporta iela 8, Balvi 13.12.2011.
78. Lauksaimniecības noliktava "Akmeņsala", Krišjāņu pagasts 16.12.2011.
79. Tehnikas novietnes un žoga būvniecība "Kalnajāņi", Briežuciema pagasts 16.12.2011.
80. Dzīvojamās mājas būvniecība "Rasiņas", Krišjāņu pagasts 27.12.2011.

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei