Izsniegtie Arhitektūras un plānošanas uzdevumi 2012.gada pirmajā ceturksnī

Kategorija: Būvvaldes uzdevumi
Sestdiena, 14 Aprīlis 2012
Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 14 Aprīlis 2012 12:21

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi
2012. gada janvārī, februā un martā

N.p.k Būves nosaukums Adrese Izsniegšanas datums
1. Piebūves pie dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecība "Pakalnīši", Balvu pagasts 02.01.2012.
2. Dīķis "Ceriņu mājas", Balvu pagasts 05.01.2012.
3. Piebraucamā ceļa izbūve Brīvības iela 132, Balvi 12.01.2012.
4. Dzīvojamā māja (esošā šķūņa un kūts pārbūve).
Pirts rekonstrukcija.
Šķūņa būvniecība (esošā demontāža).
Esošās dzīvojamās mājas demontāža.
"Skolas", Kubulu pagasts 24.01.2012.
5. Garāžas būvniecība(esošās demontāža) Kooperātoru iela 5, Balvi 24.01.2012.
6. Pirts būvniecība Brīvības iela 2c, Balvi 10.02.2012.
7. Meža autoceļa "Kārnītes ceļš" 1,5km būvniecība 4.Balvu meža iecirknis, Bērzkalnes pagasts 14.02.2012.
8. Meža autoceļa "Šita-Karjers-Kalnezers" 5,5km rekonstrukcija 4.Balvu meža iecirknis, Kubulu pagasts 14.02.2012.
9. Bērzpils vidusskolas jumta rekonstrukcija "Kalna bērzi", Bērzpils, Bērzpils pagasts 15.02.2012.
10. Dārza mājas būvniecība "Gulbji", Vīksnas pagasts 15.02.2012.
11. SIA "Balvu un Gulbenes  slimnīcu apvienības" stacionāra rekonstrukcija Vidzemes iela 2, Balvi 21.02.2012.
12. Veikals BETA Raiņa iela 28, Balvi 21.02.2012.
13. Kūdras pakošanas cehs "Upmala", Vectilžas pagasts 28.02.2012.
14. Pagraba, malkas šķūņa un garāžas būvniecība "Eglāji", Vectilžas pagasts 06.03.2012.
15. Kūts un malkas šķūņa būvniecība "Doļuki", Vectilžas pagasts 06.03.2012.
16. Pirts būvniecība Ziedu iela 23, Balvi 15.03.2012.
17. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija "Krastiņi", Naudaskalns, Balvu pagasts 29.03.2012.
18. Bēržu kapličas restaurācija Bēržu kapu kapliča, Bērzpils pagasts 30.03.2012.
19. Palīgēkas rekonstrukcija un pirts būvniecība Dārza iela 30, Bērzpils, Bērzpils pagasts 30.03.2012.
20. Pirts būvniecība "Akmeņlauki", Balvu pagasts 30.03.2012.

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei