Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi 2012. gada otrajā ceturksnī

Kategorija: Būvvaldes uzdevumi
Ceturtdiena, 26 Jūlijs 2012
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 26 Jūlijs 2012 16:27

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi
2012. gada aprīlī, maijā un jūnijā

N.p.k Būves nosaukums Adrese Izsniegšanas datums
21. Saimniecības ēkas rekonstrukcija Baznīcas iela 21, Balvi 03.04.2012.
22. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība "Ozolu mājas", Balvu pagasts 03.04.2012.
23. Balvu novada pašvaldības ēkas renovācija Bērzpils iela 1a, Balvi 03.04.2012.
24. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Celtnieku iela 31, Balvi 10.04.2012.
25. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Skolas iela 16, Balvi 10.04.2012.
26. LMT bāzes stacija "Vectilža" (sakaru tornis 72m) "Kļaviņi", Vectilžas pagasts 17.04.2012.
27. Piebūves pie dzīvojamās mājas rekonstrukcija Bērzpils iela 36-1, Balvi 17.04.2012.
28. Saimniecības ēkas un autoservisa būvniecība "Lejiņas', Briežuciema pagasts 27.04.2012.
29. Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija Rūpniecības iela 18, Balvi 08.05.2012.
30. o,4kV EPL rekonstrukcija pie TP-3612 F-1, F-2 Logina iela, Balvi 08.05.2012.
31. Kokapstrādes darbnīca ar kokmateriālu noliktavu "Rasiņas", Krišjāņu pagasts 09.05.2012.
32. Kūts būvniecība "Jēriņi", Vīksnas pagasts 09.05.2012.
33. Bišķopības produktu pirmsapstrādes ēkas rekonstrukcija Dārza iela 34, Bērzpils, Bērzpils pagasts 09.05.2012.
34. Dzīvojamā māja  "Liepas-2", Bērzpils pagasts 09.05.2012.
35. Saimniecības ēkas rekonstrukcija Krasta iela 3, Tilža, Tilžas pagasts 15.05.2012.
36. Garāžas un malkas šķūņa būvniecība Pagastmāja, Naudaskalns, Balvu pagasts 16.05.2012.
37. Pirts būvniecība "Lidoņi", Balvu pagasts 16.05.2012.
38. Šķūņa un palīgēkas būvniecība Rūpniecības iela 34, Balvi 05.06.2012.
39. Esošās ēkas rekonstrukcija Ezera iela 34, Balvi 13.06.2012.
40. Ražošanas ēka "Līžezeri", Balvu pagasts 13.06.2012.
41. Rūpniecisko ēku demontāža Brīvības iela 1K, Balvi 15.06.2012.
42. Ēkas rekonstrukcija "Vikenti", Lazdulejas pagasts 20.06.2012.
43. Ražošanas ēka "Vecsēta1", Balvu pagasts atteikts

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei