Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi 2012. gada trešajā ceturksnī

Kategorija: Būvvaldes uzdevumi
Ceturtdiena, 15 Novembris 2012
Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 15 Novembris 2012 08:54

 

Izsniegtie plānošanas un arhitektūras uzdevumi
2012. gada jūlijā, augustā un septembrī

N.p.k.  Būves nosaukums Adrese Izsniegšanas datums
43. Tehnikas novietne "Dižarāji", Bērzpils pagasts 03.07.2012.
44. Ražošanas korpusa - darbnīcas demontāža Brīvības iela 1D, Balvi 03.07.2012.
45. Stacionāra ātruma mērierīces uzstādīšana Stacijas iela, Balvi 05.07.2012.
46. Ielas apgaismojuma rekonstrukcija Balvos J.Logina ielā un Zaļajā ielā J.Logina iela un Zaļā iela, Balvi 05.07.2012.
47. Dzīvojamās ēkas būvniecība "Olūti", Kubulu pagasts 06.07.2012.
48. Dzīvojamās ēkas būvniecība "Annas", Kubulu pagasts 23.07.2012.
49. Saimniecības ēkas būvniecība Brīvības iela 122a, Balvi 23.07.2012.
50. 20 un 0.4kV EPL pie T-3050 rekonstrukcija Krasta iela, Tilža, Tilžas pagasts 23.07.2012.
51. Akvakultūras dzīvnieku audzēšanas un inkubācijas būve Krasta iela 9, Tilža, Tilžas pagasts 23.07.2012.
52. Substrātu ražošanas un pārstrādes cehs "Lutināni", Briežuciema pagasts 25.07.2012.
53. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija  Bērzpils iela 38, Balvi 01.08.2012.
54. Siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana AS "Balvu enerģija" Vidzemes iela 9c, Balvi 06.08.2012.
55. Enerģijas zudumu samazināšana pārvades un sadales sistēmā AS "Balvu enerģija" Balvi, Balvu novads 06.08.2012.
56. Saimniecības ēkas būvniecība un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas Baznīcas iela 63, Balvi 20.08.2012.
57. 20 un 0,4 kV EPL pie T-3147 Dūrupe, Balvu pagasts 24.08.2012.
58. 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie T-3077 Kubuli, Kubulu pagasts 27.08.2012.
59. Atpūtas ēkas būvniecība "Frolovi", Balvu pagasts 29.08.2012.
60. Atpūtas ēkas un pirts, šķūņa būvniecība Balvi, Brīvības iela 1N 05.09.2012.
61. Dzīvojamās mājas un garāžas, saimniecības ēkas būvniecība Balvi, Ķiršu iela 9A 05.09.2012.
62. 20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie T-3231, Tilžā Brīvības, Lazdu un Sporta ielas, Tilža 10.09.2012.
63. Ražošanas ēka "Madaras-1", Balvu pagasts 11.09.2012.
64. Tehnikas novietnes un žoga būvniecība "Kalnajāņi", Briežuciema pagasts 12.09.2012.
65. Dzīvojamās mājas un kūts būvniecība "Austrumi", Tilžas pagasts 19.09.2012.
66. 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie T-3033 Bērzu iela, Pļavu iela, Balvi 27.09.2012.
67. Mācību studija - salons Baznīcas iela 14-30, Balvi 27.09.2012.

 

Pasākumu kalendārs

Balvu Novada Ziņu jaunākais numurs

Jaunākais video

Pasākumu afišas

Jautājums Domei